Na cesty…

Historicka-putovani
Víkend je před námi – což takhle vydat se na cesty? A ne hned tak ledajaké, s dnešními tipy vás zavedeme nejen na krásná místa v tuzemsku i ve světě, ale podíváme se také do historie. Ano, tušíte správně, tentokrát si představíme zajímavé knižní průvodce.

Nejprve se vydáme na cestu za poznáním krásné české krajiny s knihou Krajem Joachima Barranda, která vyšla v nakladatelství Dokořán. Území mezi Prahou, Plzní a Kutnou Horou je totiž geologickou lokalitou evropského významu a vy tak můžete tento kraj poznat ze zcela jiného úhlu. Dozvíte se o něm plno zajímavostí a poznáte jeho historii.

Krajem Joachima Barranda

Cesta do pravěku země české
Autoři: Václav Cílek, Zdeňka Sůvová, Jan Turek a kolektiv

Počet stran: 336
Vazba: vázaná
Formát: 301×216 mm
ISBN: 978-80-7363-991-4
Doporučená cena: 599 Kč

Knihu Krajem Joachima Barranda vydalo nakladatelství Dokořán.

Území mezi Kutnou Horou, Prahou a Plzní přispělo ke vzniku evropské geologie. Při pohledu na tuto oblast jsme překvapeni desítkami přírodních pravěkých i historických lokalit, které zaznamenávají mezníky biologického i civilizačního vývoje. Tato kniha je především zamyšlením nad vývojem života a později i lidské kultury. Zajímá nás historie kyslíku, vznik lesa, ale i období změn, vymírání a regenerací. To vše sledujeme na konkrétních přírodních a archeologických lokalitách i nálezech – například nejstarších rostlin u Svatého Jana pod Skalou či první sladkovodní či smíšené fauny v Jincích. Podobně jako jsou lidské dějiny klíčem k porozumění současného vývoje společnosti, tak i historie země a života umožňuje pochopit současnou proměnu životního prostředí. Cesta do pravěku české země je zároveň zamyšlením nad tím, odkud přicházíme a kam směřujeme.

Ukázky z knihy

Pokud bychom se na Barrandien a jeho okolí nedívali z hlediska geologie, mohli bychom tuto oblast navrhnout i na úplně jiný druh historického dědictví UNESCO a nazvat jej třeba Vývoj lidské civilizace – středočeské ohnisko. Nalézáme zde totiž archeologické lokality, které dokumentují průběžný civilizační vývoj od konce doby ledové až po dnešek. Posledních zhruba osm tisíc let můžeme hovořit o kontinuálním civilizačním vývoji podobně jako ve starém Egyptě, jen ve skromnějších materiálních podmínkách. Náš „Egypt“ leží hlavně ve středních Čechách a Poohří.

Pro historické období je přibližně od roku 1000 již podobný „park“ definován jako historické středy Prahy a Kutné Hory. Na monumenty, jakými jsou třeba katedrální stavby, můžeme nahlížet obvyklýma očima jako na hmotné dědictví, ale v této knize a zároveň i v této době – která je sama o sobě významným civilizačním předělem – nám jde především o porozumění evoluci. Ta má svou přírodovědnou složku, ale čím víc se lidským světem blížíme dnešku, tím více vyvstávají její sociální, ekonomické, energetické, technologické, kulturní a duchovní aspekty.

Přečtěte si celou ukázku z knížky.

O autorech

Zdeňka Sůvová (*1978) vystudovala zoologii na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Zabývá se archeozoologií a paleoekologií, a to v prostoru evropském i blízkovýchodním.

Zdroj informací: nakladatelství Dokořán

Václav Cílek (*1955) geolog, klimatolog, spisovatel a popularizátor vědy. Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Karlovy univerzity, obor geologie ložisek. Přestože se ve své práci zabývá především změnami klimatu a prostředí, vývojem české krajiny a interakcemi mezi přírodou a civilizací, najdeme v jeho knihách přesahy směrem k literatuře, religionistice, filozofii, teologii, výtvarnému umění nebo hudbě všech žánrů. Za Krajiny vnitřní a vnější a Makom: Kniha míst byl vyznamenán cenou Toma Stopparda za rok 2004. Je autorem také publikací Krajiny domova či Kameny a hvězdy. V roce 2007 získal Cenu ministra životního prostředí „za výrazný přínos k popularizaci české vědy, zejména geologie a klimatologie“.  Václav Cílek spolupracuje s Českým rozhlasem a s Českou televizí, jako autor či spoluautor vydal přes třicet knižních titulů.

Zdroj informací: nakladatelství Dokořán

————————————————

S dalším průvodcem zavítáme do nedaleké minulosti. Kniha Estébáckou Prahou, jak už ostatně název napovídá, nás zavede do míst, které jsou spojené s činností Státní bezpečnosti – odhalíte tedy místa, která byla v minulém režimu přísně tajná. A nejen to, dozvíte se také, jak tehdejší StB fungovala, jaká byla její struktura a plno dalších zajímavostí.

Estébáckou Prahou

Průvodce po pražských sídlech Státní bezpečnosti
Autor: Prokop Tomek

Počet stran: 288
Vazba: brožovaná
Formát: 130×200 mm
ISBN: 978-80-200-3098-6
Doporučená cena: 385 Kč

 

Knihu Estébáckou Prahou vydalo nakladatelství Academia.

Druhé doplněné vydání obsahuje kromě stávajících i nové lokality, nově objevené dobové fotografie a plánky spojené s činností Státní bezpečnosti před rokem 1989. Kniha přináší i základní informace o úkolech, struktuře a funkcích různých složek StB. Suché údaje tak dostávají nový význam a atraktivitu zasazením do rámce města. Odhalit místa působení StB je poměrně obtížné. Jedním z atributů Státní bezpečnosti bylo přísné utajení. To se důsledně týkalo i objektů, v nichž StB působila. Kromě budov úřadů a věznic užívala StB ke schůzkám s agenty i byty a další prostory. Lze ale také říci, že veškerý veřejný prostor se stával operačním prostorem Státní bezpečnosti. Hlavní část knihy tvoří hesla věnovaná jednotlivým lokalitám. Hesla obsahují identifikační údaje a reflektují historický, stavební a uživatelský vývoj místa včetně dobových snímků a plánků zachycujících i dřívější situaci či instalaci různých zařízení. Současné fotografie ukazují změny za posledních několik desetiletí. Kniha poskytuje nejen přístupnou informaci o Státní bezpečnosti, ale také umožňuje podívat se na město jinak, jako na dějiště skrytých dramat a příběhů.

Ukázka z knihy

V oblasti Bubenečské ulice, ulice Ronalda Reagana (dříve Dr. Zikmunda Wintra) a Pelléovy ulice (dříve Majakovského) se nacházel od přelomu sedmdesátých a osmdesátých let systém kamer sledujících okolí bývalé vily O. Petschka – rezidence velvyslance USA. Tzv. VI. televizní mikrocentrum 2. odboru Správy sledování StB, stahující signál plánovaných pěti televizních kamer, bylo umístěno v budově MV v ulici Ronalda Reagana 299/2, ve druhém poschodí, naproti hlavnímu vjezdu do zahrady rezidence. Vzhledem k umístění museli uživatelé rezidence dohled předpokládat. V rámci sítě byl v jedné z místností v domě Bubenečská 368/21 také zřízen opěrný bod „Jindra“. V nárožní věžičce tohoto domu na rohu ulic Bubenečská a Čs. armády byla namontována kamera pokrývající křižovatku ulic Bubenečská a Ronalda Reagana. Zadní trakt zahrady rezidence kontrolovaly dvě kamery v ulici Pelléova (dříve Majakovského), skryté v opuštěném kiosku naproti vjezdu do domu Pelléova 108/13.

Prolistujte si celou ukázku z publikace.

————————————————

Milovníky motorů určitě zaujme průvodce Moravské a slezské závody a okruhy, který připomíná slavná místa motoristických závodů. Můžete se tak přenést do časů jezdců jako byl Bartoš, Malina, Staša či Veřmiřovský a znovu se vydat na místa, která patřila rychlým kolům. Kdo ví, možná jste ani nevěděli, že se ve vašem městě dříve závodilo.

Moravské a slezské závody a okruhy

Století moravského silničního závodění
Autor: Jiří Wohlmuth

Počet stran: 352
Vazba: vázaná
Formát: 168×248 mm
ISBN: 978-80-271-2515-9
Doporučená cena: 399 Kč

 

Knihu Moravské a slezské závody a okruhy vydalo nakladatelství Grada.

Kniha připomíná bohatou motoristickou minulost na Moravě. Ožívají v ní motoristické události, podoby okruhů a místa závodění v celé škále dálkových závodů, závodů do vrchu i na městských okruzích. Morava a Slezsko byly v minulém století velice silným regionem v oblasti silničního závodního motorismu. Mnoho jejich závodníků se zařadilo mezi naše nejlepší jezdce historie a jména Bartoš, Malina, Staša, Sojka, Veřmiřovský či Ondřejík i řada dalších, patřila k tomu vůbec nejlepšímu, co psalo naši historii. Bez nich by kniha neměla potřebnou atmosféru. V motoristických knihovničkách by proto neměla chybět. Možná, že mladší čtenáři dnes ani nevědí, že žijí ve městě, v němž se závodilo. Leckdy ani moderní digitalizované archivy nedokáží doložit, jak města žila a co všechno se tam konalo. Nezbývá než věřit, že tato kniha, trochu napraví dluh generace našich otců.

————————————————

Petr Voldán je jedním z našich nejznámějších rozhlasových redaktorů. Díky své práci zahraničního zpravodaje měl možnost hodně cestovat a nyní se o své zážitky rozhodl podělit s ostatními. Vše sepsal do knihy Na vlnách s Petrem Voldánem – i vy se tak můžete podívat do dalekých krajů a poznat spoustu fascinujících příběhů.

Na vlnách s Petrem Voldánem

Ušima, očima i srdcem kolem světa
Autor: Petr Voldán

Počet stran: 191
Vazba: vázaná
Formát: 167×236 mm
ISBN: 978-80-7565-709-1
Doporučená cena: 348 Kč

 

Knihu Na vlnách s Petrem Voldánem vydalo nakladatelství Jota.

„Koho jsem potkal, co jsem viděl, leccos i zkusil a mnohé zažil…“ Tak charakterizuje Petr Voldán knihu, ve které vás vyzývá – pojďte si povídat. V řádcích se zrcadlí šestadvacetiletá zkušenost s rozhlasovým mikrofonem, okouzlení zvukem a provokativní nutkání objevovat zajímavosti jak doma, tak ve světě. Vydáte se s ním na cesty, na kterých budete společně hledat klíče k příběhům lidí neznámých i světem obdivovaných. Dozvíte se, jak se přestupuje z ledoborce na ledoborec, kde se vzal na polici autorovy knihovny Hurvínek, kterého přivezl kdysi do Moskvy profesor Josef Skupa, kolik druhů chleba po světě autor upekl, kam až vedlo setkání s Dagmar Peckovou při nákupu brambor v Londýně nebo proč se chodil učit správnou rozhlasovou řeč do Stavovského divadla v Praze. Autor vybízí otázkami k zamyšlení, provokuje fantazii, prezentuje, ale nevnucuje názory. Řádky z pera tohoto ostříleného rozhlasáka budete nejen číst, díky zvláštní zvukové linii vyprávění je možná v duchu i uslyšíte. A nejlépe prý budou ladit u šálku dobré kávy.

Ukázka z knihy

Cest to bylo spousta, kilometrů neuvěřitelně, odjezdů a návratů nepočítaně, setkání nepřeberně a zážitků, zážitků k nevíře, postřehy popsaných bloků a zápisníků služná hromádka.

Autem průsmyky Hindúkuše, Moskvou s Marfušou i do Londýna ke královně, pěšky podél kolejí s raketou na Bajkonuru, ale také s koněm a lodí na provaze, lanovkou za Buddhou či Dalím, vlakem jako topič, ale i za kočkami z Ermitáže, metrem na kafe v New Yorku nebo do lesa v Helsinkách, po fošně z ledoborce na ledoborec, vojenským člunem za Bushem a Gorbačovem…

„Tak kde jsi zase rajzoval, ty Hanzelko,“ odstřihla moje babička po jednom z mých návratů z cest bez mrknutí, ale zároveň určitě bez postranního úmyslu, Jiřího Hanzelku od jeho nerozlučného parťáka Miroslava Zikmunda. Bylo to místo přivítání, když jsem se po delší době objevil za brankou jejího venkovského domku, které leží v sousedství Babiččina údolí. A zároveň zúžila život celé mé rodiny v pohybu – který už ve svém věku jen obtížně registrovala – pouze na moji osobu.

Nezapomeňte si přečíst celou ukázku.

O autorovi

Petr Voldán, dlouholetý zahraniční zpravodaj, vkročil do rozhlasu v Praze na Vinohradské 12 už za studií na fakultě žurnalistiky. Z Vinohradské odešel po šestadvaceti letech, během nichž ho posluchači slyšeli nejen z domova, ale i z mnoha zemí světa. Kromě krátkodobých reportážních cest (Afghánistán, Finsko, Čína, Gruzie, Malta, Estonsko a další destinace) působil téměř 11 let jako stálý rozhlasový zahraniční zpravodaj v Moskvě, Londýně a znovu v Moskvě. Po odchodu z rozhlasu v roce 2004 se přestěhoval do Bruselu, kde byl 12 let asistentem v Evropském parlamentu. Mezitím ho oslovilo ostravské studio České televize, se kterým od roku 1999 pravidelně spolupracuje jako autor a průvodce oblíbeným pořadem Postřehy odjinud. Pro ČRo Hradec Králové a ČRo Pardubice glosuje dvakrát týdně aktuální události a vysílá hodinovou talk show Na cestách s Petrem Voldánem, kam si zve zajímavé hosty.

Zdroj informací: nakladatelství Jota


Zapojte se do našich aukcí, v nichž najdete tyto knihy a mnoho dalších za skvělé ceny.

Který z dnes představených průvodců vás nejvíce zaujal? Napište nám svůj názor v komentářích.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeKrajem Joachima Barranda
Cesta do pravěku země české

Cílek, Václav – Sůvová, Zdeňka – Turek, Jan – , Turek,

Dokořán, 2020

zobrazit info o knizeEstébáckou Prahou
Průvodce po pražských sídlech Státní bezpečnosti

Tomek, Prokop

Academia, 2020

zobrazit info o knizeMoravské a slezské závody a okruhy
Století moravského silničního závodění

Wohlmuth, Jiří

Grada, 2020

zobrazit info o knizeNa vlnách s Petrem Voldánem
Ušima, očima i srdcem kolem světa.

Voldán, Petr

Jota, 2020

Napsat komentář