Obrana uzavřeného světa v židovském myšlení raného novověku

Jehuda Leva ben Besalel
Když se řekne jméno židovského rabína a učence Maharala, většině se vybaví legenda o pražském golemovi. Poukázat na jeho důležitost pro dějiny náboženského myšlení se rozhodl vedoucí Katedry Blízkého východu prostřednictvím analýzy učencova myšlení a úvah.

Monografie je věnována významnému židovskému teologovi (asi 1525–1609), spjatému svým životem a působením s Prahou, u něhož legenda o stvoření golema v obecném povědomí zcela překryla jeho význam pro židovské, ale také obecněji evropské dějiny náboženského myšlení.
V úvodních kapitolách je Maharal představen v kontextu židovské kultury sklonku renesance, často na základě tištěných a rukopisných pramenů, jež dosud nebyly v souvislosti s Maharalem zmiňovány. Autor charakterizuje Maharalovy spisy a jeho myšlení, nastiňuje nejvýznamnější linie Maharalových nábožensko-filosofických, ale také společenských a politických úvah. Zvláštní pozornost věnuje ambivalentnímu vztahu tohoto židovského učence k vědeckým objevům jeho doby. Předkládá tezi, podle které je hlavním impulzem vzniku Maharalova díla obava z vlivů, jež bychom z dnešního pohledu nahlíželi jako znaky rodící se modernity. „Maharalův postoj k mimohalachickým disciplínám,“ píše autor v závěru, „je tedy výsledkem interakce pronikavé intelektuální otevřenosti a urputné snahy o petrifikaci stávajícího paradigmatu. Jako jeden z mála židovských učenců své doby Maharal do hloubky poznal nejnovější vědecké trendy, ale… současně si uvědomil, že mohou vést k celkové erozi existujícího uspořádání židovského světa.“

Ukázka z knihy

Maharal zde usiluje o charakterizaci člověka jako druhu, o vymezení jeho pozice vůči zbytku stvoření, o naznačení etického aspektu lidské existence i o postižení vztahů člověka a Boha. Pokusím se nyní jednotlivé aspek ty Maharalovy antropologie podrobněji vysvětlit a naznačit jejich vzájemná usouvztažnění. Maharal zařazuje člověka do hierarchie stvořeného světa v pasáži spisu Tifʾeret Jiśraʾel, jež současně naznačuje, že člověk má v této hierarchii zcela jedinečnou pozici. (str. 239)

Jehuda Leva ben Besalel – Maharal

Obrana uzavřeného světa v židovském myšlení raného novověku
Autor: Pavel Sládek

Počet stran: 500
Vazba: vázaná
Formát: 170×245 mm
ISBN: 978-80-200-3068-9
Doporučená cena: 625 Kč

Knihu Jehuda Leva ben Besalel – Maharal vydalo nakladatelství Academia. Nezapomeňte si prolisovat ukázku.

O autorovi

Doc. PhDr. Pavel Sládek, Ph.D. vyučuje od roku 2007 na oboru hebraistika. V lednu 2012 se spolupodílel na založení Centra židovských studií FF UK. Ve své disertaci se zabýval klasickou rabínskou literaturou. Nakladatelství Academia vydalo jeho rozsáhlou monografii Raši (1040–1105): Vznik biblického komentáře ve frankoporýnských židovských centrech (2012). V roce 2013 absolvoval semestrální stáž na Herbert D. Katz Center for Advanced Jewish Studies při University of Pennsylvania, v roce 2016 získal Katherine F. Pantzer Jr. Fellowship in Descriptive Bibliography v Houghton Library, Harvard University. Od roku 2014 působí jako člen výkonné rady Evropské asociace židovských studií.

Zdroj informací: Univerzita Karlova


Nakladatelství Academia vzniklo v roce 1953, původně jako nakladatelství Československé Akademie věd. Název Academia nese od roku 1966. Vydává původní vědecké monografie a práce českých vědců, díla klasiků vědy, překlady zahraničních autorů, populárně naučnou literaturu, literaturu faktu, encyklopedie, slovníky, jazykové učebnice, příručky a vysokoškolské učebnice, ale také kvalitní českou i překladovou beletrii. V nakladatelství dále vychází populárně naučný časopis Živa.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeJehuda Leva ben Besalel – Maharal
Obrana uzavřeného světa v židovském myšlení raného novověku

Sládek, Pavel

Academia, 2020

Napsat komentář