Láska k zaměstnání

Husek_Laska k zamestnani
Bylo-li povolání zvoleno podle nadání v mládí a případně plně zvládnuto, nemá jedinec se zaměstnáním v příslušném oboru takřka žádné potíže.

Vyniká kompetencí, miluje úkoly profese a jejich řešení. S léty přibývá úspěchů. Nastane-li najednou v práci změna k horšímu, zavládne bezradnost. Jde-li o tým, v jehož čele náš komunikativní supermuž stojí, mohou nepříjemnou tíhu kolegové sice zmírnit, ale nejvíce nešťastný bude přesto šéf. Proč řešení vázne, mu nejde do hlavy? Ve které fázi se udělala se chyba?
Po důkladné analýze situace se očekává východisko ze šlamastiky. Mělo by být vlastně v dohlednu. A když není? Kde dále hledat důvody neúspěchu? V minulosti, technologii, u dodavatelů? Podobný stav může nastat prakticky v každém podniku a pracovním týmu. Nemohou-li domácí pracovníci problém vyřešit, musejí být povoláni externí specialisti. Dnes jsou u každého průmyslového oboru tací, kteří se na řešení problémů profesionálně specializují. Jde o drahé pracovní síly a velmi zkušené odborníky. Ani oni nejsou vždy hned u cíle. Dovedou však vytrvale hledat a zkoušet. Mají trpělivost a vysokou frustrační hranici. Jak toho dosáhli? Využili svého nadání, byli výtečnými žáky svého oboru a měli (pravděpodobně) konsekventní rodiče.
Ne každé dítě si nese do pracovního procesu v dospělosti správné předpoklady z mládí. Mnohé je přecitlivělé, jiné málo důkladné a vytrvalé. Citlivé se drží zpátky a navzdory ctižádosti nevyhledává kontakty. Nedůkladné dítě se spíše naparuje, spokojí se s povrchními výsledky a přehání je. Ale komunikuje. Nevytrvalé vzdá rychle i malý problém. Je v moci rodičů potřebné vlastnosti pro budoucí povolání výchovou trénovat, řídit a usměrnit. V další etapě přebírá tuto funkci škola. Citlivost, malá vytrvalost a povrchnost patří mezi negativní vlastnosti. U každého povolání jsou na závadu. K jejich vymýcení je ovšem dlouhá cesta, ve které rozhoduje vedle správné výchovy a optimální výuky ještě bohatá zkušenost.


Štepán Húsek

Stepan HusekAutor vyrůstal na Slovácku a vystudoval vysokou školu chemickou v Praze. Za prací odešel do Vídně a potom do Švýcarska, nesměl se ovšem do sametové revoluce vrátit do vlasti.

Své zážitky a zkušenosti z nepřející doby popsal v knize Svědectví o mé době (2012).

Doporučení:
Share

Napsat komentář