Československo jako důležitá tranzitní země

Domu a za svobodou
Historik Jiří Friedl prostudoval domácí i zahraniční prameny a literaturu během svého výzkumu zaměřeného na migraci po druhé světové válce. Konkrétně se zajímal o roli Československa, přes které emigrovali hlavně Poláci a Židé.

Druhá světová válka způsobila nejen obrovské materiální a lidské ztráty, ale také rozsáhlé migrace obyvatelstva. Repatriace polských občanů představovala tehdy významný mezinárodní problém. Stovky tisíc se jich při tom vracely přes Československo, které se díky své poloze ve středu Evropy stalo důležitou tranzitní zemí. Ve stejnou dobu, kdy do vlasti směřovaly statisíce polských repatriantů, utíkali přes Československo na Západ lidé z Polska nespokojení s politickou či hospodářskou situací, před komunistickou či národnostní perzekucí. Zvlášť významný byl počet židovských uprchlíků, nejčastěji mířících do Palestiny. Kniha na základě studia širokého spektra domácích i zahraničních pramenů a literatury představuje, jak se Československo s těmito migracemi vyrovnával.

Ukázka z knihy

Zahájení válečných operací 1. září 1939 stálo zároveň na počátku rozsáhlých migrací polského obyvatelstva. Před postupující frontou se evakuovaly státní úřady, již 5. září opustil hlavní město prezident, vláda a vrchní velení. Civilisté prchali neuspořádaně a jejich kolony se často stávaly terčem leteckých ostřelovačů. Po vpádu Rudé armády do východního Polska zároveň lze sledovat pohyb dvojím směrem. Před postupující německou armádou prchali na východ z obavy před rasovými represemi zvláště Židé, naproti tomu Poláci se útěkem na západ snažili zachránit před Rudou armádou. (str. 53)

Domů, a za svobodou

Role Československa v migracích obyvatel Polska v letech 1945–1948
Autor: Jiří Friedl

Počet stran: 463
Vazba: brožovaná
Formát: 157×232 mm
ISBN: 978-80-200-3101-3
Doporučená cena: 465 Kč

 

Knihu Domů, a za svobodou vydalo nakladatelství Academia. Můžete si přečíst ukázku.

O autorovi

Jiří Friedl se narodil v roce 1976 v Zábřehu na Moravě. Vystudoval historii. Působí jako vědecký pracovník Historického ústavu AV ČR, oddělení dějin 20. století. Věnuje se dějinám Polska, česko/československo-polským vztahům ve 20. století, polské menšině na Těšínsku ve 20. století a dějinám střední a východní Evropy ve 20. století. Výsledky svých výzkumů publikoval v řadě studií v České republice a Polsku. Patří mezi spoluautory knihy Dějiny Polska (naše recenze).

Zdroj informací: kosmas.cz


Nakladatelství Academia vzniklo v roce 1953, původně jako nakladatelství Československé Akademie věd. Název Academia nese od roku 1966. Vydává původní vědecké monografie a práce českých vědců, díla klasiků vědy, překlady zahraničních autorů, populárně naučnou literaturu, literaturu faktu, encyklopedie, slovníky, jazykové učebnice, příručky a vysokoškolské učebnice, ale také kvalitní českou i překladovou beletrii. V nakladatelství dále vychází populárně naučný časopis Živa.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeDomů, a za svobodou
Role Československa v migracích obyvatel Polska v letech 1945–1948

Friedl, Jiří

Academia, 2020

Napsat komentář