Ukázka z knihy: Tolerantní výchova (Blanka Pöslová)

tolerantnivychova-nahled
Je dobré být ve výchově tolerantní? Zajímá-li vás odpověď na tuto otázku, pak si přečtěte novinku z nakladatelství Grada, která se výchově dětí věnuje.

Knihu Tolerantní výchova autorky Blanky Pöslové
vydalo nakladatelství Grada.

Co rodiče ovlivňuje?

Náš výchovný styl ovlivňuje mnoho okolností, především však to, jak jsme sami byli vychovávaní. Je důležité, v jaké rodině jsme žili, jak se k nám rodiče chovali, jak na nás mluvili a co říkali, co považovali za nezbytné, co nám kladli na srdce. Atmosféra v rodině je jedinečná a neopakovatelná, mnohé okolnosti jsou nevyřčené, ale všichni je cítí a navíc je každý cítí a zpracovává po svém.
Přesto můžeme základní výchovné styly pojmenovat jako autokratický (též autoritářský nebo autoritativní), tolerantní (dříve nazývaný liberální) a demokratický.
Autoritářská výchova je postavena na dominantní pozici rodiče, který přikazuje, kritizuje a trestá dítě, chválí minimálně, splnění příkazu se bere jako samozřejmost, o níž není třeba mluvit. Dítě nemá moc šancí se bránit, prožívá zpravidla strach, před rodičem uhýbá nebo protestuje a stává se ještě neposlušnějším.
Tolerantní výchova staví do centra dítě. To má neomezený prostor pro své chování, rodič nic nevyžaduje, pouze své dítě následuje. Rodič věří, že dítě je dostatečně kompetentní se samo v životě zorientovat.
Demokratická výchova v sobě obsahuje pravidla a řád, ale také respekt jednoho k druhému. Demokraticky domluvená pravidla předpokládají určitou vyspělost dítěte. Je až s podivem, jakým způsobem si rodiče tyto nepochybně dobré výchovné předpoklady přetvářejí a co si pod pojmy „demokracie“ nebo „respekt“ představují.
Výchovné styly a výchovné zkušenosti se předávají z generace na generaci, ale všichni víme, že to není pouhý štafetový kolík. Důležitou roli hraje, s jakými osobnostními předpoklady jsme se narodili a jaké vlastnosti se v nás formovaly v průběhu života. Na jedné straně jsou rodiče, kteří vysílají, na druhé straně je dítě, které přijímá.
V pozici dítěte si neuvědomujeme všechny souvislosti a významy, na prahu dospělosti však vyhodnotíme a někdy přehodnotíme, co bylo v naší výchově dobré a čemu se naopak v roli rodičů budeme chtít vyhnout. Relativně nejjednodušší je napodobovat to, co jsme sami zažili. Pokud jsem měla přísné rodiče, vládl pevný řád a já jako dítě jsem své rodiče naprosto respektovala, budu mít tendenci takový přístup opakovat a zároveň očekávat, že moje dítě to bude respektovat jako já.
Pokud někdo prošel hodně přísnou výchovou, řekli bychom autoritářskou, nebo dokonce despotickou, má tendenci jako rodič být také velmi přísný, nebo (a to je častější případ) jde do opačného extrému a je ke svým dětem až příliš tolerantní.


Knihy s logem Grada vycházejí v České republice již od roku 1991. Nabídka společnosti pokrývá široké spektrum odborné literatury z nejrůznějších oblastí lidské činnosti. Vydává např. tituly s právní tematikou, ekonomické, z oblasti financí a účetnictví, psychologické, zdravotnické, s počítačovou tematikou, o architektuře a stavebnictví atd.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeTolerantní výchova

Pöslová, Blanka

Grada, 2020

Napsat komentář