Tetování jako specifická symbolika

Telo za katrem obalka
Etnoložka sbírala v českých věznicích materiál pro svou knihu po dobu pěti let. Svou pozornost zaměřila na tetování, jeho symboliku a prostřednictvím této ozdoby na těle přiblížila příběhy odsouzených. Součástí jsou autentické fotografie a rozhovory.

Jack London kdysi pronesl: „Ukaž mi muže s tetováním a ukážu ti muže se zajímavou minulostí.“ Ačkoliv tetování zažilo ve společnosti renesanci a překonalo stigmatizaci s ním dlouhodobě spojovanou, rozšířilo se napříč společenským spektrem, napříč ekonomickými třídami, věkovými kohortami i jedinci s různým společenským statusem, stále existují prostředí, v nichž je tetování identifikující proměnou, znakem, který označuje a slouží jako významný nástroj neverbální komunikace. Jedná se především o prostředí totální instituce, jejímž reprezentantem je vězení. Publikace Tělo za katrem představuje výstupy etnografického výzkumu autorkou realizovaného v prostředí českých mužských věznic od roku 2013. Autorka přibližuje skrze různorodé tělesné modifikace odsouzených ve výkonu trestu odnětí svobody, především pak tetování a jeho specifickou symboliku i skrze techniky provedení, tzv. druhý život odsouzených, stejně jako v opačné logice vysvětluje specifika tělesných modifikací ve vězeňském prostředí na základě různorodých aspektů proměňující se předvězeňské identity odsouzených v identitu vězeňskou. Publikace je doplněna o části rozhovorů, které autorka vedla s více než stovkou odsouzených a více než sedmi desítkami zástupců vězeňského personálu, o výstupy více než dvou set hodin pozorování ve vnitřních prostorách věznic a především o autentické fotografie tetování, které autorka pořizovala.

Ukázka z knihy

Rodina je pro odsouzené významným pilířem, ke kterému se často během svého trestu upínají. Není třeba žádného rozsáhlého výzkumu (byť tyto výzkumy existují), aby bylo možno konstatovat, že v průběhu jedincova uvěznění se rodinné vztahy, ať už manželské/partnerské, nebo rodičovské, stávají značně zranitelnými, což prokazují jak výpovědi samotných odsouzených (srov. např. Hedin 1986), tak empirické studie (Bloom, Cohen 1981, Daniel, Barret 1981, Koenig 1985). Pro partnery znamená uvěznění jednoho z nich zpravidla nemožnost intimního kontaktu, nemožnost vstupovat do každodenních interakcí, sdílet zážitky, povinnosti a vše, co je potřebné pro udržení a posilování partnerského svazku. Mnoho, ať už manželských, nebo partnerských svazků tak nevydrží, neboť návštěvy nejsou dostatečnou motivací. (s. 251)

Telo za katrem 1

Tělo za katrem

Autorka: Alena Lochmannová

Počet stran: 356
Vazba: vázaná
Formát: 220×260 mm
ISBN: 978-80-2003-019-1
Doporučená cena: 595 Kč

 

Knihu Tělo za katrem vydalo nakladatelství Academia. Nezapomeňte si přečíst ukázku.

O autorce

Alena Lochmannová je etnoložka, která v českých věznicích pět let zkoumala fenomén tetování.


Nakladatelství Academia vzniklo v roce 1953 původně jako nakladatelství Československé Akademie věd. Název Academia nese od roku 1966. V současné době zaujímá Academia svou ediční činností přední místo mezi nakladatelstvími České republiky. V edičním programu se zaměřuje na vydávání publikací ze všech vědních oborů. Academia vydává původní vědecké monografie a práce českých vědců, díla klasiků vědy, překlady zahraničních autorů, populárně naučnou literaturu, literaturu faktu, encyklopedie, slovníky, jazykové učebnice, příručky a vysokoškolské učebnice.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeTělo za katrem

Lochmannová, Alena

Academia, 2020

Napsat komentář