Láska k nevěře

Husek_Laska k nevere
U lásky k svatbě a lásky k manželství jsme mohli pozorovat určitou zdrženlivost k uzavření tohoto stavu. Není tedy divu, že při jejich trvání někdy vznikne chuť se jednoho nebo druhého svazku aspoň na krátkou dobu zbavit a získat zdánlivou svobodu.

Základní podmínka pro nevěru je touhou po svobodě a změně dána a je pouze otázkou času, kdy bude provedena. Aby k tomu došlo, chybí ještě dočasný partner. Tento (malý) problém lze snadno vyřešit. Problematické by to bylo na pustém neobydleném ostrově. Ve společenských vrstvách současnosti nikoliv. Zbývá najít jen vhodný termín a zajistit tajné provedení v bezpečné vzdálenosti. Hledání jiného partnera nemusí být ani dlouhé, umožní ho dnešní volné mezilidské vztahy. Muži jsou v organizování nevěry horší než ženy. Nedávají tolik pozor a rádi se chlubí.
Nevěra je delikátní záležitost. Vyžaduje fantazii, dobrou organizaci a pokud možno přesnou znalost zvyků partnera. Ale ani tak nejsou překvapení vyloučena. Muži využívají rádi služebních cest, přičemž má dnešní ženské pohlaví prakticky stejné možnosti. Využívají jich a především provádějí akce nevěry podstatně levněji. Také dovedou kamarádky, které bývají často zasvěceny, lépe mlčet. Specialitou ženských nevěr je touha po kariéře, finančních výhodách nebo zajímavé roli ve filmu či na jevišti. K pomstychtivým nenáleží velké procento žen.
Prokázaná nevěra je teoreticky důvodem pro rozvod. Mnohokrát se však pár dovede s choulostivou atmosférou po nevěře vyrovnat a rozvod neprovede. Rozhodující jsou děti a jejich počet, jakož i zodpovědnost rodičů k nim. Přesto je v současné době rozvodů hodně, jak již bylo uvedeno. Manželství s dětmi netvoří velkou výjimku. Každý jedinec by si ale měl dobře rozmyslet, zda je jeho život pro jednu lásku příliš dlouhý, či příliš krátký. Také si připomenout staré přísloví, že věrnost zachovávají lidem pouze chyby. Dobré vlastnosti jsou nevěrné.


Štěpán Húsek

Stepan HusekAutor vyrůstal na Slovácku a vystudoval vysokou školu chemickou v Praze. Za prací odešel do Vídně a potom do Švýcarska, nesměl se ovšem do sametové revoluce vrátit do vlasti.

Své zážitky a zkušenosti z nepřející doby popsal v knize Svědectví o mé době (2012).

Doporučení:
Share

Napsat komentář