Jak vnímáme výtvarné umění?

umeni_a_iluze
Co znamená „přesné zachycení“ skutečnosti ve výtvarném umění? Proč umělecké prostředky postupně směřovaly od realismu k stylizaci? Na tyto a jiné otázky ve svých studiích odpovídá významný historik a teoretik umění Ernst Hans Gombrich.

Autorem knihy Umění a iluze s podtitulem Studie o psychologii obrazového znázorňování, kterou vydalo roku 2019 nakladatelství Argo, je Ernst Hans Gombrich. Gombricha (1909–2001) bychom mohli označit jako renesančního člověka, který díky rozsáhlému spektru zájmů dokázal vnímat historii a umění v širokých souvislostech. Jeho práce se soustředila kolem tří okruhů témat – popularizace dějin umění (v tomto kontextu zmiňme knihu Příběh umění), italská renesance a aplikace psychologie na výtvarné umění. Právě posledního jmenovaného tématu se týká titul Umění a iluze.

Gombrich propagoval názor, podle kterého by si měl historik umění osvojit psychologickou teorii o mnohovrstevnosti lidského myšlení, jinak řečeno by se měl zamyslet nad naším biologickým dědictvím před tím, než začne interpretovat lidské reakce na výtvarné umění. Uvědomoval si, že pod intelektuální vrstvou existuje v myšlení člověka ještě vrstva složená z potlačovaných citů a tužeb. Ačkoli různé umělecké směry preferují různé přístupy, existují pod nimi ukryté staré myšlenkové konstrukty, které vystupují na povrch prostřednictvím určitých symbolů. V tomto konceptu se Gombrich inspiroval u Freuda a jeho teorie nevědomí.

Publikace Umění a iluze je rozdělena na čtyři části, ve kterých se autor zamýšlí nad limity podobnosti, funkcemi a tvary v umění, podílem diváka a nad vynálezy a objevy, které umožňovaly zrod nových stylů a přístupů. Odpovídá přitom na řadu pro historiky umění zásadních otázek, například: Co je skutečné a jakým způsobem to vnímáme? Jaký má naše kultura vliv na to, jak vidíme skutečnost? Pro obor dějin umění jde o naprosto zásadní práci (vedle například Panofského Významu ve výtvarném umění), která je však díky přístupnému jazyku zajímavá i pro čtenáře, kteří se kunsthistorii nevěnují na odborné úrovni, ale mají ji pouze jako koníček.

O kvalitách Gombrichova souboru studií hovoří i skutečnost, že první české vydání z roku 1985 je prakticky nesehnatelné, a pokud se již objeví v antikvariátech, šplhá jeho cena do tisíců korun.

Publikaci doporučuji nejen studentům dějin umění, ale obecně všem, kteří se zajímají o výtvarné umění a o naši kulturu. Gombrich má talent srozumitelně vyložit své myšlenky, pochopení jeho studií tedy není limitováno patřičným odborným vzděláním a znalostí oborové terminologie.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeUmění a iluze
Studie o psychologii obrazového znázorňování

Gombrich, Ernst Hans

Argo, 2019

Napsat komentář