Klíč k baroknímu umění

Ikonologie
Barokní obrazy obsahují složitou symboliku, kterou je pro nás, jedince moderní doby, často obtížné rozluštit. Pomoci může dobová příručka, která se stala úspěšnou především u umělců doby protireformace.

Autorem knihy Ikonologie, kterou vydalo roku 2019 nakladatelství Argo, je Cesare Ripa, rodák z Perugie, který žil přibližně v období mezi lety 1560 a 1622. Jeho životním dílem byla právě několikasvazková (u nás vyšly všechny svazky v upraveném souborném vydání) Ikonologie, která představuje podrobnou encyklopedii dobových alegorií. Autor provedl svou práci pečlivě – čerpal z antických, středověkých i renesančních historických pramenů. Kniha se stala významným zdrojem inspirace pro mistry jako Bernini, Poussin, Vermeer anebo Tiepolo a kunsthistorikové o ní hovoří jako o klíči k alegoriím sedmnáctého a osmnáctého století. Právě s pomocí Ikonologie lze vysvětlit většinu alegorií nacházejících se v palácích a kostelech barokního Říma. České vydání publikace vychází z italského výboru, opatřeného dřevoryty, který sestavil esejista Piero Buscaroli a doslovem jej doprovodil historik umění Alcibiade Praz. Verze musela být oproti originálu zkrácena, aby vyhovovala požadavkům moderních čtenářů – původní Ripův text má totiž „inventarizační“ povahu a často jen vrší alegorie, metafory a popisy všeho druhu z různých pramenů.

Termín „ikonologie“ je spojen se jménem historika umění Erwina Panofského, který jej prosazoval jako označení oboru, který rozšiřuje ikonografii směrem k hlubšímu rozboru díla. Ikonologii tedy můžeme chápat jako výklad významu obrazu. Ačkoli Ikonologie představuje jistě velmi důležité dílo pro tento obor, jak přiznává i sám Panofski a Buscaroli s Prazem, zároveň dodávají, že Ripa občas sklouzává k naivnímu výkladu alegorií. Například alegorii Myšlenky má dle tohoto autora zobrazovat bledý, vyhublý a sklíčený starý muž, protože nejmocnější myšlenky mají přicházet až v pozdním věku. V Ripových výkladech často najdeme různá protiřečení. Důvodem může být kromě širokého spektra pramenů, ze kterých autor vycházel, i skutečnost, že ve středověké symbolice neměly označující prvky (zvířata, čísla apod.) jako slova svůj vlastní význam, ale významu nabývaly až použitím. Kvůli tomu může být výklad některých alegorií dvojznačný, například lev je ve středověké symbolice na jedné straně zlý a na druhé straně symbolizuje samotného Boha.

Ačkoli na současného čtenáře bude pravděpodobně Ripova Ikonologie působit místy absurdně a naivně, reflektuje dobové pojetí umění. Je zajímavým čtením nejen pro historiky umění, ale i pro ty, kteří chtějí při návštěvách barokních kostelů a galerií s barokními obrazy proniknout do jejich významu.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeIkonologie

Ripa, Cesare

Argo, 2019

Napsat komentář