Sociokulturní aspekty první světové války

sveceni_jara
Významný kanadský historik Eksteins se ve své knize o první světové válce nezabývá slavnými bitvami, ale sociálními a kulturními dopady, které válka měla na evropské obyvatelstvo.

Autorem knihy Svěcení jara s podtitulem Velká válka a zrod moderního věku, kterou vydalo nakladatelství Argo roku 2019 v edici Historické myšlení, je kanadský historik specializující se na německou historii a moderní kulturu Modris Eksteins. Eksteins, který vyučuje historii na Scarborough College na University of Toronto, prezentuje svůj pochmurný pohled na modernismus. Jeho kniha, jež je líčením kulturní historie první světové války, představuje typického vojáka bojujícího v zákopech jako „agenta moderní estetiky“ a ztělesnění budoucnosti. Poukazuje na skutečnost, že jeden z takových typických vojáků a nositelů moderní estetiky nakonec vedl Německo do druhé světové války. Tím naznačuje spojení mezi „nacistickým kýčem“ a „intelektuálním náboženstvím umění“, proklamovaným mnoha modernisty.

Eksteins vidí počátek tohoto procesu (jak naznačuje název knihy) v Stravinského baletu Le Sacre du Printemps (Svěcení jara), který měl premiéru v novém Le Théâtre des Champs-Élysées v Paříži v květnu roku 1913. Ačkoli dnes přijímáme Stravinského dílo jako klasiku, v době svého uvedení publikum velmi šokovalo. Příběh obsahuje motiv rituální vraždy, čímž naznačuje, že kreativita jara s sebou nese i destruktivní prvek. Eksteins konstatuje, že ten, kdo byl v publiku v den premiéry Stravinského baletu, se stal nejen účastníkem představení, ale i divákem zrodu moderního umění. Tím dnem se dle autora stalo umění provokací a událostí. Eksteins dodává, že Hitler pak Německu slíbil stejnou vizi kreativního ničení, jakou můžeme vidět ve Stravinského baletu.

Eksteins čtenářům velmi působivě zprostředkovává hrozivé zážitky ze zákopové války a vysvětluje, proč tak radikálně proměnily „psychologii Evropy“. Vztah mezi válkou a modernismem naznačují i názvy jednotlivých kapitol, jako například „Svěcení války“ (odkazující právě na Stravinského balet). Osobně jsem překlad titulu uvítala z toho důvodu, že nyní mají i čeští čtenáři možnost získat jiný pohled na první světovou válku, která je v nám dostupné literatuře často redukována pouze na vojenskou a politickou historii. Knihu doporučuji těm, kteří chtějí prohloubit své znalosti o Velké válce o nový kontext.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeSvěcení jara. Velká válka a zrod moderní doby

Eksteins, Modris

Argo, 2019

Napsat komentář