Hospodářské aktivity československých legionářů

Vojaci nebo podnikatele
Daniela Brádlerová prostudovala archivní materiály a zasadila působení československých legií do hospodářského rámce. Zaměřila se na podnikatelskou činnost legionářů a nevyhýbá se ani kontroverzním otázkám spjatým s jejich působením v Rusku.

Kniha sleduje hospodářské a finanční aktivity československých legií v Rusku během první světové války. Toto téma nebylo dosud komplexně historicky zpracováno, k dispozici jsou pouze publikace z pera přímých účastníků. Podnikatelská činnost československých legií je specifikem, jež dosud nebylo žádnou armádou překonáno. Širší vojensko-politický a diplomatický rámec je analyzován jen v té míře, která je nutná pro pochopení celkové situace. Nedílnou součástí knihy je zodpovězení kontroverzních otázek a osvětlení podstaty obvinění vznášených na adresu československého vojska týkajících se krádeže carského pokladu, násilných rekvizic, exploatace surovinového bohatství Sibiře, nesplacených půjček od protibolševických vlád v Samaře a Omsku, zrady admirála Kolčaka a protibolševických sil. Kniha je založena především na pramenech uložených v českých archivech, které převážná většina dosavadních autorů buď neexcerpovala vůbec, nebo jen velmi selektivně.

Ukázka z knihy

Zprvu nebylo jasné, kdo bude financovat transport legionářů, kolik bude celá evakuační akce stát, zda bude dost spojeneckých lodí a kdy připlují. Nabízely se celkem tři možnosti. Primárně předpokládaná verze byl transport vojáků na spojeneckých lodích. Každý jednotlivý transport se měl konat v plné režii a za dohledu toho státu, který poskytl loď. Předpokládalo se, že celkové výlohy na evakuaci legionářů uhradí Československo. Bylo zřejmé, že náklady budou veliké, a jedinou výhodou přepravy na osobních spojeneckých parnících bylo pohodlí vojáků, které bylo nutné zajistit zejména u nemocných a invalidů. (str. 240)

Vojáci nebo podnikatelé?

Hospodářské a finanční aktivity československých legií během jejich anabáze v Rusku a na Sibiři
Autorka: Daniela Brádlerová

Počet stran: 432
Vazba: vázaná
Formát: 160×235 mm
ISBN: 978-80-200-2971-3
Doporučená cena: 495 Kč

 

Knihu Vojáci nebo podnikatelé? vydalo nakladatelství Academia. Nezapomeňte si pročíst ukázku.

O autorce

Daniela Brádlerová působí v Masarykově ústavu a archivu Akademie věd České republiky. Zaměřuje se na dějiny československých vědeckých institucí a osobností ve 20. století, dějiny vědy a ČSAV po roce 1952, dějiny bankovnictví a ekonomiky v meziválečném Československu a vojenskou historii.

O edici

Ediční řada České moderní dějiny se zaměřuje na dosud neprobádané aspekty sociálních a kulturních dějin českých zemí od poloviny 19. století do šedesátých let 20. století ve srovnávací středoevropské perspektivě. – Jak vznikal svátkový kalendář první republiky a jak se státní svátky slavily? Jakou roli hrálo násilí v pádu starých a v konstituci nových režimů? Jak bylo diskutováno o manželství, zaměstnání a volném čase v poválečné generaci vysokoškolských studentů? Jak se utvářela sociální politika v Protektorátu Čechy a Morava, v čem navazovala na předchozí demokratické období a v čem předjímala režimy poválečné? V edici vyšly tituly jako např. Český ministr ve Vídni či Marx, Engels, Beatles.


Nakladatelství Academia vzniklo v roce 1953 původně jako nakladatelství Československé Akademie věd. Název Academia nese od roku 1966. V současné době zaujímá Academia svou ediční činností přední místo mezi nakladatelstvími České republiky. V edičním programu se zaměřuje na vydávání publikací ze všech vědních oborů. Academia vydává původní vědecké monografie a práce českých vědců, díla klasiků vědy, překlady zahraničních autorů, populárně naučnou literaturu, literaturu faktu, encyklopedie, slovníky, jazykové učebnice, příručky a vysokoškolské učebnice.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeVojáci nebo podnikatelé?
Hospodářské a finanční aktivity československých legií během jejich anabáze v Rusku a na Sibiři

Brádlerová, Daniela

Academia, 2019

Napsat komentář