Putování krajinou

Tipy_Prenesena krajina_Tricet let na zlatem severu
Vydejte se do světa s českými autory v našich dnešních cestovních knižních tipech. První knížka vás zavede na jih Rumunska, na území známé jako Banát, a druhá vás rozesměje i ohromí při dobrodružné výpravě na sever.

Kniha Přenesená krajina se věnuje českým osadníkům v jižním Rumunsku a jejich vlivu na tamní prostředí. Je doplněna mnoha fotografiemi, mapami a diagramy.

Přenesená krajina

Český venkov v rumunském Banátu
Autor: Pavel Kovář

Počet stran: 272
Vazba: vázaná
Formát: 215×268 mm
ISBN: 978-80-200-2967-6
Doporučená cena: 650 Kč

Knihu Přenesená krajina vydalo nakladatelství Academia.

Území jižního Rumunska, kde tvoří hranici se Srbskem veletok Dunaje, se dostalo do povědomí veřejnosti pod označením Banát. Má složitou historii opakovaného dosidlování různými etniky, která měla pomezní divočinu rakousko-uherské monarchie hospodářsky povznést a zároveň bránit hranici mocnářství proti tureckému ohrožení z východu. Významný podíl na utváření zdejší krajiny měli osadníci z Českých zemí, kteří sem přicházeli ve vlnách počínaje 20. lety 19. století. Změnili převážně krasovou hornatinu z lesní na obhospodařovanou tradičním malorolnickým a pastevním způsobem a přežili se svými zvyky, zděděným jazykem a způsobem života v izolované části pozdějšího Rumunska do doby pádu dosavadních politických hranic (1989). Do dnešního dne v oblasti zbylo šest vesnic s převládajícím českým obyvatelstvem. Kniha přináší unikátní zachycení jak konzervovaných, tak měnících se vztahů lidí s českými kořeny a přírody, obsahuje podrobné kapitoly o obyčejích, místních názvech, lidovém umění, osudech vesnic, o lesích, loukách a úhorech s jejich bohatostí biologických druhů a podmíněností biodiverzity tím, jak se nakládá s půdou, o vpádu moderních prvků do tradiční zemědělské komunity. Hodnota komplexně pojatého odborného „průvodce“ spočívá nejen v prvním takto široce pojatém zpracování, ale současně i v řadě obecných nových poznatků pro ekologii jako obor.

 

Ukázka z knihy

Prenesena krajina_ukazka

Prohlédněte si celou ukázku.

 

Pavel Kovář

Prof. RNDr. Pavel Kovář, CSc., (1952) vystudoval geobotaniku na Přírodovědecké fakultě UK, kde dosud přednáší některé ekologické disciplíny. V letech 2003–2009 byl děkanem fakulty.

Informace byly čerpány ze stránek internetového knihkupectví Kosmas.

 

Nakladatelství Academia vzniklo v roce 1953, původně jako nakladatelství Československé Akademie věd. Název Academia nese od roku 1966. Vydává původní vědecké monografie a práce českých vědců, díla klasiků vědy, překlady zahraničních autorů, populárně naučnou literaturu, literaturu faktu, encyklopedie, slovníky, jazykové učebnice, příručky a vysokoškolské učebnice, ale také kvalitní českou i překladovou beletrii. V nakladatelství dále vychází populárně naučný časopis Živa.

————————————————

Třicet let na zlatém severu líčí příběh mladého zámečníka s duší dobrodruha, který se vydá na krutý sever. Jeho neuvěřitelné zážitky, vtipně a osobitě podané, baví už generace čtenářů.

Třicet let na zlatém severu

Největší české dobrodružství až na kraj světa
Autor: Jan Welzl

Počet stran: 400
Vazba: vázaná
Formát: 135×205 mm
ISBN: 978-80-7543-991-8
Doporučená cena: 329 Kč

Knihu Třicet let na zlatém severu vydalo nakladatelství Alpress.

Neotřelé vyprávění českého polárníka, který líčí svoji neuvěřitelnou cestu na sever. Poznal řadu různých krajů a lidí s roztodivnými zvyky. Setkával se se zlatokopy, zkoušel žít s Eskymáky, zakoupil loď i psí spřežení. Vynikal jako obchodník, ale osvědčil se i jako lékař, a dokonce byl zvolen náčelníkem Nové Sibiře.

 

Ukázka z knihy

S obavami jsem vyrazil k ostrovu Koljučin. Pane bože, dodnes vzpomínám, jak jsem byl ohromen, když se sobi rozběhli. Seděl jsem na saních jako pán a letěli jsme s větrem o závod po zasněžených pláních. Cestoval jsem takhle nejméně pětkrát rychleji než s ubohým Ponym. Ale přiznávám, že jsem nikdy za svého putování po Sibiři nezažil tolik hrůzy, ani ve chvíli, kdy jsem byl koněm probuzen uprostřed pralesů, obklopen kruhem zelených světel vlčích očí, jako teď, kdy jsme uháněli o překot a já někdy k večeru nikde kolem neviděl tundru. Často jenom skála a sníh a led, mnohdy jsem se loučil se životem. A přece i zde mi přálo štěstí, vždycky jsem nakonec tundru našel. (str. 1)

Přečtěte si celou ukázku.

 

Jan Welzl

Jan Welzl či Jan Eskymo Welzl (1868–1948) byl český cestovatel, dobrodruh, náčelník eskymáků a poutavý vypravěč. Američany ve 30. letech 20. století ohromil natolik, že jeho kniha Třicet let na zlatém severu obdržela roku 1932 peněžní ocenění. Autor se ve světě řadí mezi takové velikány, jako byl Hašek nebo Hrabal. Se jménem Welzla jsou spojováni také bratři Čapkové nebo Rudolf Těsnohlídek, který začal na základě rozhovorů sepisovat jeho dobrodružství.

 

Nakladatelství ALPRESS vzniklo v roce 1993 ve Frýdku-Místku. Od té doby se vyprofilovalo do podoby jedné z nejvýznamnějších a nejstabilnějších firem působících na českém knižním trhu. Po skromných začátcích, kdy produkce čítala několik autorů, vydává nakladatelství ALPRESS každý rok téměř 150 titulů a počtem ročně vydaných knih se řadí mezi největší česká nakladatelství.


Zapojte se do našich aukcí, v nichž najdete další knihy za skvělé ceny.

Líbily se vám naše tipy o putování? Napište nám svůj názor.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizePřenesená krajina
Český venkov v rumunském Banátu

Kovář, Pavel (ed.)

Academia, 2019

zobrazit info o knizeTřicet let na zlatém severu
Největší české dobrodružství až na kraj světa

Welzl, Jan

Alpress, 2019

Napsat komentář