Memoáry Stanislava Komárka

Mesta a mestecka
Kompletní vydání memoárů českého biologa, filozofa, spisovatele a básníka Stanislava Komárka zachycují jeho dětství a dospívání v jižních Čechách, studium na Přírodovědecké fakultě UK v Praze, normalizační režim, emigraci i jeho návrat, a to vše barvitě a bez příkras.

První díl memoárů Stanislava Komárka zahrnuje nejen jeho vlastní vzpomínky na jihočeská městečka Kardašovu Řečici a Jindřichův Hradec v šedesátých a sedmdesátých letech dvacátého století, ale podle vypravování svých prarodičů popisuje i poměry na jihočeském venkově počínaje počátkem dvacátého století: tradiční zemědělství, chov dobytka a využívání lesů a rybníků, lokální lidové znalosti živočichů a rostlin, tradiční rozdělení rolí v rodině i názory na místo a úkoly dětí, místní folklór, stravovací zvyklosti, lidovou medicínu a průběh církevního roku. Líčí, jak se tato tradice přes otřesy obou válek a komunistického puče přetransformovala v soubor zvyklostí komunistických, hledajících i ve frustrující každodennosti nějakou drobnou radost…
Druhý díl memoárů Stanislava Komárka líčí autorovo studium biologie na Přírodovědecké fakultě UK v Praze na přelomu 70. a 80. let dvacátého století, tento dnes už zcela zmizelý svět tehdejší univerzity i normalizačního velkoměsta. Následně popisuje autor svou emigraci do Rakouska (1983) s jejími někdy vzrušujícími peripetiemi, život emigranta a české emigrační komunity v této zemi, své cesty po světě a nadšení z vypuknutí revoluce roku 1989 v Československu, jakož i svůj návrat zpět na Přírodovědeckou fakultu v roce 1990 a zakládání Katedry filosofie a dějin přírodních věd spolu se Zdeňkem Neubauerem. Líčí nezapomenutelnou a pohnutou atmosféru „zlatých devadesátek“ v Praze, období, jehož detaily je už obtížno uvěřit i přímým účastníkům a spolutvůrcům – jak vůbec mohlo proběhnout tak zásadní přestrukturování ekonomické, organizační i ideové? Memoáry končí rokem 2000, kdy prudké změny pozvolna ustávají a nastává dlouhá, klidná a poněkud monotónní perioda, na jejíž zhodnocení je dosud brzy…

Ukázka z knihy

Mám dojem, že základní imprese, kterou člověk dává v předškolním věku, je poměrně věrným obrazem jeho „přirozenosti“, do níž nakonec s trochou štěstí doroste poté, co překoná všechny výchovné záseky, tak jako se bonsaj za několik let po vysazení do volné půdy zase změní v běžnou borovici. Obecně vzato jsem byl v předškolních letech dítě přecitlivělé a přístupné dojmům, poněkud ukňourané a zároveň extrémně zvědavé a zvídavé, což není kombinace úplně jednoduchá. (str. 166)

Města a městečka

Memoáry I. a II.díl
Autor: Stanislav Komárek

Počet stran: 552
Vazba: vázaná
Formát: 140×196 mm
ISBN: 978-80-200-2970-6
Doporučená cena: 495 Kč

 

Knihu Města a městečka vydalo nakladatelství Academia. A nezapomeňte si přečíst ukázku.

O autorovi

Stanislav Komárek je český biolog, filozof, spisovatel, básník, etolog, antropolog a historik biologie. Zabývá se zejména dějinami biologie, vztahem přírody a kultury, humánní etologií a biologickou estetikou. Je autorem mnoha svébytných esejů. Vystudoval biologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde získal titul RNDr. Krátce byl aspirantem v Parazitologickém ústavu Akademii věd. Mezi jeho knihy patří např. Cestovní eseje z let 1991–2008, Mandaríni, Černý domeček či Země spatřené.

Zdroj informací: kosmas.cz


Nakladatelství Academia vzniklo v roce 1953 původně jako nakladatelství Československé Akademie věd. Název Academia nese od roku 1966. V současné době zaujímá Academia svou ediční činností přední místo mezi nakladatelstvími České republiky. V edičním programu se zaměřuje na vydávání publikací ze všech vědních oborů. Academia vydává původní vědecké monografie a práce českých vědců, díla klasiků vědy, překlady zahraničních autorů, populárně naučnou literaturu, literaturu faktu, encyklopedie, slovníky, jazykové učebnice, příručky a vysokoškolské učebnice.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeMěsta a městečka
Memoáry 1. a II.díl

Komárek, Stanislav

Academia, 2019

Napsat komentář