Odnést si kus nebe do svých domovů

renata-fucikova
Není časté, aby se v jedné osobě snoubil výtvarný talent s literárním. Porozhlédneme-li se krajinou české knižní tvorby, musíme však konstatovat, že se v ní s takovýmito osobnostmi čas od času a napříč staletími setkat můžeme. A na takovéto setkání nás zve výstava v Galerii Villa Pellé v Praze 6.

Galerie Villa Pellé od 12. dubna do 21. června 2019 prezentuje dílo přední české ilustrátorky, výtvarnice a pedagožky Renáty Fučíkové, které je vystavené pod názvem Příběhy/Stories. Jak titul napovídá, jednotlivé kolekce ilustrací se váží k literárním textům zachycujícím příběhy – příběhy svázané s dějinnými událostmi či s výjimečnými osobnostmi jak české, tak evropské provenience. A také příběhy, jimž na světlo Boží pomohla fantazie a literární erudice ilustrátorky samotné. Právě jednu ze svých autorských knih nazvanou Jakub a hvězdy Renáta Fučíková představila a zároveň i pokřtila v prostorách galerie v podvečerních čtvrtečních hodinách dne 2. května 2019.

fucikova-vernisazV přízemních sálech galerie se pozvolna scházejí pozvaní hosté, výtvarničini blízcí přátelé či náhodní návštěvníci uměleckých expozic. Nejprve rozptýleni se nechávají strhnout až miniaturně provedenými obrazy-ilustracemi, poté se shlukují uprostřed místnosti, aby vyslechli tu, jež jim skrze své umění přináší radost z tvarů, barev i narativních prvků svých děl. Renáta Fučíková v doprovodu dalších dvou dam, paní Magdaleny Deiml, ředitelky marketingu a PR nakladatelství Mladá fronta, a paní Vladany Rýdlové, ředitelky Galerie Villa Pellé, předstupují před přítomné. Jako první se ujímá slova poslední z jmenovaných, Vladana Rýdlová. Jménem galerie vyjadřuje Renátě Fučíková poděkování za to, že přijala jejich nabídku a v prostorách Pelléovy villy své práce vystavila, a zároveň projevuje také velikou radost z toho, že výstavu v hojném počtu navštěvují děti z mateřských škol a žáci škol základních. V neposlední řadě její dík náleží i nakladatelství Mladá fronta, že autorskou knihu paní Fučíkové Jakub a hvězdy, jíž je věnována celá podkrovní prostora expozice, k vydání připravilo.

Paní ředitelka poté předává slovo paní Magdaleně Deiml. Ta hovoří o nakladatelské historii knihy. Nejde o první vydání, knížka Jakub a hvězdy byla poprvé publikována již v roce 2014. Jelikož náklad byl rozebrán, přikročilo nakladatelství Mladá fronta při příležitosti chystané výstavy Příběhy/Stories k vydání druhému. Magdalena Deiml krátce pohovoří o tématu knihy – autorka skrze dávné i nedávné báje a pověsti, tradované v zemích dálných i blízkých, vypráví dětem o nebeských tělesech, hvězdách a souhvězdích a potažmo i o prostoru, který je součástí nás samých – a zmiňuje i další knižní počiny vzešlé z pera a štětce Renáty Fučíkové. Na závěr své řeči se na ni obrací s dotazem: „Nevznikne další kniha?“

„Nosím v hlavě další, dokonce pro ni mám i pracovní název, Marie a les,

odvětí Renáta Fučíková a přebírá „děkovnou“ štafetu; děkuje všem, kteří přišli, přátelům z nakladatelství a ze školy, zejména bývalému starostovi a stávajícímu radnímu Vlčnova Janu Pijáčkovi, jenž „se zasadil o Jízdu králů“ a neváhal sám podniknout dalekou jízdu do Prahy. Pak obrací pozornost ke knížce, kvůli které se zde dnes všichni sešli, k Jakubovi a hvězdám.

„Nápad vytvořit tuto knihu se zrodil již dříve, ale díky nakladatelství Mladá fronta mohla vyjít v tak nádherné a velkorysé podobě. Kniha je určena pro celou rodinu, obsahuje příběhy z celé severní polokoule. Jsou to příběhy, které vás mohou inspirovat k tomu, abyste zvedli oči a podívali se na noční oblohu. Navštivte půdu (Galerie Villa Pellée, pozn. aut.), která se tváří jako půda malého Jakuba.“

Renáta Fučíková

Renáta Fučíková

V tomto okamžiku slavnostní představení publikace končí. Zbývá už jen knihu symbolickým přípitkem šampaňského pokřtít a na přání některých z hostí vepsat do knihy věnování.  Co však nekončí, je setrvání u nádherných výtvarných děl Renáty Fučíkové. Ta se ujímá role průvodkyně a komentátorky a provází přítomné třemi podlažími Pelléovy vily, v nichž jsou v jednotlivých místnostech tematicky rozmístěny její ilustrace. Svůj výklad počíná v sále, jemuž dává přízvisko Evropský.

„Jsem šťastná, že jsme členy Evropské unie,“

hned úvodem vyjadřuje Renáta Fučíková svůj občanský postoj a počíná svou pouť od obrazu k obrazu, jimiž výtvarně doprovodila knihy Historie Evropy – Obrazové putování (spoluautorkou je D. Krolupperová, Práh 2011). Ilustrace v souznění s literárním textem zachycují stěžejní etapy evropských dějin, od pravěku přes antické Řecko a Řím, byzantskou kulturu a středověký svět s jeho křižáckými válkami, bojem o investituru, s jeho vzdělaností soustředěnou zejména za zdmi klášterů a v rodících se univerzitách, dále přes dobu novověkou, tj. renesanci, baroko, klasicismus a století páry, až po epochu moderní a postmoderní, jež vrcholí pádem železné opony a vznikem Evropské unie.

Následně Renáta Fučíková uvádí návštěvníky do druhého sálu, do sálu nazvaného Krajina domova. Zde jsou rozvěšeny ilustrace ke stejnojmenné knize Václava Cílka (Krajina domova, Vyšehrad 2013).

„S Václavem Cílkem jsme se domluvili,“ pokračuje ve svém komentáři výtvarnice, „že prostřednictvím svých ilustrací budu rekonstruovat momenty z minulosti; příkladem je scéna, kde pasáčci házejí polodrahokamy do vody, zakládání třeboňských rybníků či zachycení německého romantického krajináře Caspara Davida Friedricha, kterak v plenéru na plátno zvěčňuje Pravčickou bránu.“

fucikova-ilustrace-pasacci

Ilustrace ke knize Krajina domova

Poté průvodkyně zamíří ke schodiště stoupajícímu do prvého patra. Zde její kroky nejprve vedou k malé místnosti stylizované do podoby pokoje Řehoře Samsy, hlavního hrdiny novely Franze Kafky Proměna, jak si tuto místnost výtvarně zhmotnila ilustrátorka v knize Franz Kafka – Člověk své i naší doby od R. Malého (Práh 2017). Sousední sály jsou věnovány ilustracím doprovázejícím knihy, v nichž Renáta Fučíková převyprávěla biblické příběhy (Obrazy ze Starého zákona, Albatros 2014, a Obrazy z Nového zákona, Albatros 2016), a krášlícím monografická vyprávění o výrazných osobnostech českého národa (např. Tomáš Garrigue Masaryk, Práh 2005; Jan Amos Komenský, Práh 2008; Karel IV. – Ilustrovaný život a doba, Práh 2016).

Pokoj Řehoře Samsy

Pokoj Řehoře Samsy

Na závěr pak všichni vystupují na půdu. Před očima se rozklene  trámoví s rozvěšenými ilustracemi knihy Jakub a hvězdy. A nejen ilustrace upoutají pohled návštěvníků. Mohou zde spatřit také rekvizity potřebné pro práci ilustrátora a spisovatele. To, co však korunuje celou expozici, je prostor simulující nebeskou klenbu a pod ní „pokoj, který dostane malý kluk Jakub a hrozně se v něm bojí. Proto mu tatínek vypráví příběhy“, příběhy vycházející z dávných i nedávných mytologií a vztahující se ke hvězdám.

Na tomto dech beroucím, tajuplném, mysteriózním místě se s autorkou a ilustrátorkou vděční návštěvníci loučí, odnášejíce si s sebou s její překrásnou knihou Jakub a hvězdy kus nebe do svých domovů.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeJakub a hvězdy

Fučíková, Renáta

Mladá fronta, 2014

Napsat komentář