Zákulisí

Roland_TajnyZivotNacistu
Dokážeme proniknout clonou veřejných médií a rozšířených představ? Umíme rozeznat pravdu skutečnou od té kýmsi pečlivě připravené? Asi málokdo z nás věří v neposkvrněnost vládnoucí garnitury. Jak tomu bylo v případě těch, kteří se podíleli na našem obsazení před osmdesáti lety?

V únoru 2019 představilo nakladatelství CPress, člen skupiny Albatros Media, další knihu Paula Rolanda nazvanou Tajný život nacistů s podtitulem Střežená tajemství pohlavárů třetí říše (The Secret Lives of the Nazis, How Hitler‘s evil henchmen plundered Europe, 2017). Překlad připravil Ondřej Machálek.

Současný anglický autor Paul Roland je asi známější coby hudebník. Přesto má za sebou vydání zhruba čtyř desítek titulů, z nichž do češtiny jich byla zatím přeložena pouhá pětina. Společným rysem těch u nás uvedených je, s jedinou výjimkou, právě nacistické peklo. Ona výjimka nám zároveň představuje další tvář Paula Rolanda. Kniha nese v překladu název Tajemné úkazy – Strašidelná místa, zjevení, reinkarnace a spojení se světem živých (The Complete Book of Ghosts, 2007, česky 2011) a představuje vzorek Rolandových prací na mystická, esoterická a okultní témata. Odkud pramení autorův zájem o historii nacistů, netuším a příliš jsem po odpovědi nepátral. Přijměme to tedy za prostý fakt a pojďme se blíže podívat na dnes představovaný titul.

Tajný život nacistů je kniha na pomezí literatury faktu a historické analýzy. Její první tvář podtrhuje kromě výčtu internetových zdrojů a rozsáhlá bibliografie i abecední rejstřík, usnadňující zájemcům o konkrétní téma, osobu či událost orientaci v textu. V základním členění je publikace rozdělena do čtyř částí označených jako kapitoly, i když tematické bloky by bylo nejspíš o trochu výstižnější pojmenování.

První kapitola v rozsahu padesáti stran nese označení „Sex, drogy a dvojí standardy“ a svým pojetím má asi nejblíže téměř bulvárnímu stylu. Opakovaně připisuje většině představovaných aktérů v názvu vyjmenované atributy, plus přidává silně zdůrazňované sklony k homosexualitě, a to prakticky na všech úrovních špiček vedení třetí říše. Osobně na mne nekonečné opakování všemožných negativních sklonů působilo spíš rušivě. Ne snad, že bych zpochybňoval věrohodnost nabízených informací, k tomu se rozhodně necítím kvalifikován, ale autor jako by tu pracoval s jednou šablonou a, upřímně, mnohokrát opakované tvrzení není o nic pravdivější než jen jednou pronesené. Nekonečná repetice a zarputilost je asi hlavní důvod, proč se čtenář jen stěží ubrání srovnání s periodiky nevalné pověsti.

Druhá kapitola dostala název „Hitlerovi stoupenci“. V mnohém se vrací k již zmíněným informacím ze své předchůdkyně, ale je výrazně organizovanější. Bere jednu postavu z říšského vedení za druhou, jména notoricky známá i ta zmiňovaná méně často, a rozebírá ve vzájemných souvislostech jejich úlohu, hříchy a nejvýraznější charakteristiky. Jedná se o nejdelší část knihy o rozsahu přesahujícím sto stran. Jsou do ní vloženy i dva bloky černobílých dobových fotografií, s často velmi depresivní kompozicí, jež ještě více podtrhuje sílu probíraného tématu.

Vcelku krátká třetí kapitola, pouhých patnáct stran, se jmenuje „Velký podvodník“. Je asi zřejmé, že se zaměřuje hlavně na Hitlerovu osobu a snaží se poodhalit ty části jeho života, které se neobjevovaly v propagandistických médiích.

A konečně čtvrtá kapitola pojmenovaná „Nerozluční kamarádi“ se v kontrastu k první a druhé zaměřuje spíše na pevnější i dočasná spojenectví než na rozbroje, o nichž byla až dosud řeč. Na svých pětačtyřiceti stranách se často vrací k příběhům, o kterých jsme už četli v předchozím textu, staví je ale do jiných souvislostí a často i do nového světla.

Tajný život nacistů je kniha, která určitě vzbuzuje emoce. Vychází navíc v roce neslavného osmdesátého výročí obsazení naší země Hitlerovými poskoky. Dokola opakovaná otázka, zda raději na tu dobu zapomenout, či ji naopak stále připomínat, má jasnou odpověď. Samozřejmě, že je třeba varovat před minulostí, aby se z ní jednoho dne nestala nová přítomnost. A protože dnes už je ve čtenářské obci početnější ta skupina, jež nebyla druhou světovou válkou přímo zasažena, nezbývá, než na nebezpečí plynoucí z předání moci do rukou šílenců upozorňovat třeba i prostřednictvím knih, jako je tato.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeTajný život nacistů
Střežená tajemství pohlavárů z třetí říše

Roland, Paul

CPress, 2019

Napsat komentář