O Gondorský semenáček 2019

gondor-sem-nahled
Máte tvůrčího ducha, ať již výtvarného či literárního? Zkuste se zapojit do soutěže O Gondorský semenáček. Přinášíme vám propozice.

Podmínky přijetí díla do soutěže

gondor-semPřijímají se příspěvky ve třech soutěžních kategoriích:

  • Poezie – báseň, píseň
  • Próza – povídka
  • Výtvarno (ilustrace a artefakt) – kresba, malba, digitální kresba, fotka, jakékoliv trojrozměrné dílo (šperk, šaty apod.)

Každý autor se může v rámci jedné kategorie zúčastnit pouze s jedním příspěvkem (ale může se účastnit ve více kategoriích najednou).

Maximální rozsah psaných děl je 30 normostran (1 normostrana = 1 800 znaků včetně mezer).

V kategorii poezie a próza se přijímají pouze díla v elektronické podobě. Nepřijímáme ručně psané práce!

Maximální rozměr obrazů je formát A2.

Psaná díla se přijímají v českém a slovenském jazyce.

Soutěžní díla nesmí být dosud nikde publikována, ať už v tištěné či v elektronické podobě.

Přijímá se jen tvorba vycházející z knih pana J. R. R. Tolkiena. Tedy tvorba, odehrávající se v jeho světě, Ardě, a dodržující základní pravidla a reálie tohoto světa. Za kánon se považují Tolkienovy středozemské knihy – Hobit, Pán prstenů, Nedokončené příběhy, Silmarillion, History of Middleearth. Díla nesplňující tuto podmínku budou ze soutěže vyřazena.

Soutěžní práce musí odpovídat zaměření (Tolkienova Arda) a tématu soutěže.

Nepřijímáme práce s vulgárním obsahem a explicitně popsanými erotickými scénami. Zároveň upozorňujeme soutěžící, že většina porotců není nakloněna slashi v Tolkienově světě.

U písně se hodnotí především text, k melodii, instrumentaci apod. se spíše přihlíží.

Nejsou rozděleny věkové kategorie, ale při hodnocení bude zohledněn věk autora (u soutěžících do 18 let).

Uzávěrka soutěže je 22. září 2019.

Vyhlášení bude na TolkienConu 2020, kde rovněž proběhne čtení vítězných prací a výstava výtvarných děl.

Způsob zasílání příspěvků do soutěže

Literární díla zasílejte e-mailem na adresu mittalmar@seznam.cz. Zasílejte je prosím vždy ve dvou souborech – jeden formátu MS Word (.doc, .docx), druhý ve formátu PDF. Usnadní nám to mnoho práce. Soubor pojmenujte názvem příspěvku.Do těla zprávy napište své jméno, případně přezdívku, název díla a váš věk.

Písně prosím posílejte s nahrávkou (klidně i amatérskou). Notový zápis není nezbytný, ale je rozhodně vítán.

U výtvarných děl a artefaktů posílejte originály (!!!). Pokud by byl artefakt či obraz příliš velký, lze se domluvit na osobním předání (do rukou Mittalmaru buď přímo, nebo přes prostředníka).

Jestli osobní předání není možné, můžete díla zaslat poštou na adresu:

Semenáček
Roman Rádl
Nad Malým Mýtem 527/10
147 00 Praha

Ke všem ilustracím přikládejte i popis o jakou scénu se jedná. Ať už se Vám zdá obraz, jakkoliv jasný a výmluvný.

Téma

Téma letošního čtvrtého ročníku soutěže je následující Tolkienův citát:

„Odvaha se nachází na nepravděpodobných místech.“

Téma se týká všech kategorií, s výjimkou artefaktů (součást Výtvarné kategorie), ty mohou být na volné téma. Doporučujeme však pokusit se i u tvorby artefaktů inspirovat tématem daného ročníku.

Více informací: mittalmar.blog.cz

Doporučení:
Share

Napsat komentář