Složitosti utváření Sýrie v první polovině 20. století

Od Velke Syrie k male
Český politolog zaměřil svůj výzkum na historii Sýrie a na to, jak se územně proměňovala od poloviny 20. století až po získání samostatnosti. Neopomíjí ani výrazné historické milníky a proměnu identit místních obyvatel.

Publikace se zabývá historií Sýrie v první polovině 20. století, tedy v době závěrečné fáze existence Osmanské říše a následujícího francouzského mandátu v Levantě. Pokouší se nalézt odpověď na otázku, proč a jak z původní nejasně definované Velké Sýrie vznikla Sýrie výrazně menší, a to v hranicích známých po získání samostatnosti v roce 1946 a alespoň formálně existujících dodnes. Všímá si také změn ve vnímání identit místních obyvatel a různých ideologií, které se v této oblasti šířily. Dějiny Sýrie sleduje v časové linii vzestupně a dělí je podle základních periodizačních mezníků (konec osmanské nadvlády, existence Fajalova království, Velké syrské povstání, francouzsko-syrská smlouva z roku 1936 atd.).

Ukázka z knihy

K další aktivizaci národního hnutí v Sýrii přispěla kromě rostoucí frustrace z neústupnosti Francouzů také změna mezinárodní situace v oblasti Blízkého východu. Dne 4. října 1935 napadla Itálie Etiopii, což mimo jiné vedlo k posílení britské vojenské přítomnosti v Egyptě a následnému výbuchu nepokojů v této zemi. Velká Británie se po kratších peripetiích rozhodla v Egyptě přistoupit k drobné korekci své politiky ve prospěch národních sil. Jejím výsledkem bylo nejprve koncem roku 1935 obnovení platnosti ústavy a následně 26. sr pna 1936 podpis „spojenecké“ smlouvy po vzoru Iráku. Itálie se rozhodně mezi Araby netěšila přílišným sympatiím, a to především kvůli brutálním metodám při prosazování své koloniální správy v Libyi. (str. 173)

Od Velké Sýrie k malé

Složitosti vytváření Sýrie v první polovině 20. století
Autor: Petr Přebinda

Počet stran: 292
Vazba: vázaná
Formát: 165×238 mm
ISBN: 978-80-200-2864-8
Doporučená cena: 450 Kč

 

Knihu Od Velké Sýrie k malé vydalo nakladatelství Academia. A nezapomeňte na ukázku.

O autorovi

Petr Přebinda je český politolog, odborník na státy Blízkého východu a Afriky, práce o Iráku. Je předsedou Akademické společnosti Aloise Musila.


Nakladatelství Academia vzniklo v roce 1953, původně jako nakladatelství Československé Akademie věd. Název Academia nese od roku 1966. Vydává původní vědecké monografie a práce českých vědců, díla klasiků vědy, překlady zahraničních autorů, populárně naučnou literaturu, literaturu faktu, encyklopedie, slovníky, jazykové učebnice, příručky a vysokoškolské učebnice, ale také kvalitní českou i překladovou beletrii. V nakladatelství dále vychází populárně naučný časopis Živa.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeOd Velké Sýrie k malé
Složitosti vytváření Sýrie v první polovině 20. století

Přebinda, Petr

Academia, 2018

Napsat komentář