Napínavé pátky: Rudolf Čechura – Dr. Sherlock Holmes v Čechách a jiné případy

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Soubor deseti povídek Dr. Sherlock Holmes v Čechách a jiné případy byl původně vysílán v populárním rozhlasovém pořadu Meteor a autor za něj v roce 1999 obdržel Cenu Jiřího Marka. Věhlasný anglický detektiv v nich jen díky svým nedostižným znalostem a hlavně jedinečnému pozorovacímu talentu vyřeší zapeklité případy s přírodovědnými zápletkami, s nimiž si neví rady anglická ani česká policie. Pojďte se s námi začíst do jednoho z případů v následující ukázce.

Rudof Čechura – Dr. Sherlock Holmes v Čechách a jiné případy

Případ se včelami

Tlustý seržant v uniformě policejního sboru hrabství Sussex vy padal zdálky jako pomatenec. Bláznivě mával kolem sebe rukama, poškubával hlavou hned na tu a hned
na onu stranu, pitvořil se, prskal a vyrážel jakési nepříliš souvislé skřeky.
Zblízka však bylo v nich možno rozeznat přerývaně vyráženou, přesto však vcelku srozumitelnou větu:
„Zpro-pad-eně, ins-pektore, v tommmhle – aúú! – blázinci ma-mamáme vyš-ššš-šetřovat?“
Inspektor, stojící v bezpečnější vzdálenosti, řekl nazlobeně:
„To není blázinec, seržante, nýbrž včelín!“
„Rozkaz!“ řekl uctivě seržant, hned však paličatě dodal:
„Ale to je tedy pěkný blázinec, ten včelín!“
„Nikoliv,“ poučil ho milostivě jeho nadřízený. „Každý včelí úl je vysoce organizované vyspělé hmyzí společenství, sdružené arci na základě pouhých instinktů.“
„Oh, inspektore, vy víte vskutku všechno!“ pravil seržant obdivně.
„Ovšem. Proto mám hodnost inspektora.“
„A víte teda také, která z těch včel zavraždila lorda Beefeatera?“ zeptal se seržant, který se mezitím vydal na ústup a měl teď dost kuráže k poťouchlostem.
Inspektor se rozpačitě poškrábal za uchem (nejdřív se ovšem přesvědčil, zda mu tam nesedí včela): „To… ehm… ovšem… budeme muset přirozeně teprve vypátrat.“
„Oh! Jak krásně jste to řekl! Od vás se člověk skutečně mnoho naučí!“
„Učte se, seržante, učte! Snad se někdy stanete rovněž inspektorem – až ovšem já odejdu do penze!“
Oba policisté se během té duchaplné rozmluvy co nejrychleji vzdalovali od nebezpečného místa, jehož zběžné prohlídce věnovali téměř tři minuty vzácného služebního času. Vrátili se raději do bezpečí své útulné úřadovny a zasedli k šálku
čaje. Celkem na nich nebylo vidět, že před chvílí podstoupili tak nebezpečné ohledání terénu zamořeného včelami. Jenom seržant měl jedno ucho znatelně větší.
„Nedovedu si představit, jak budeme tento zapeklitý případ vyšetřovat,“ mudroval seržant. „Nejlepší by asi bylo považovat celou věc za prostou nehodu.“
„Ano – nejlepší by to bylo… Jenže když nám ta zpropadená ženská tak okatě naznačuje, že jde o ra4novanou vraždu, budeme muset něco podniknout.“
„Ale co, pane?!“
„Hm… well, řekl bych, že budeme muset prohlédnout postupně všechny včely a zjistit, které z nich chybí žihadlo, takže… která včela bude bez žihadla, ta byla patrně použita jako vražedný nástroj!“
„Ale jak! Jak?“
„Inu, patrně nějaká zvlášť cvičená včela nebo možná jakýsi nový technický vynález včela řízená na dálku nebo tak něco.“

Seržant si pomyslil, že je to holý nesmysl, nahlas však řekl
zdvořile:
„Oh – ale víte, kolik bychom museli prohlížet včel, pane?“
„Prý osmdesát,“ odtušil inspektor.
„Nikoliv osmdesát včel, nýbrž osmdesát včelstev má lord Beefeater, inspektore! V každém tom včelstvu je s dovolením mnoho set včel… to nestihneme ani do penze! A krom toho – já se včel, s odpuštěním, velice bojím.“
„Hm, abych řekl pravdu, seržante, já rovněž.“
Chvíli mlčky popíjeli čaj a uvažovali, až nakonec inspektor vyřkl rozumný návrh:
„Poslyšte, co kdybychom si zavolali na pomoc toho Sherlocka Holmese?“
„Toho starého pap… eh, gentlemana? Což on dosud žije?“
„Přirozeně. V každém čísle časopisu The Sherlock Holmes Journal si můžete přečíst slogan ,Sherlock Holmes je stále živ a zdráv‘.“
„To patrně převzali od jistého básníka Nezvala, který v jedné své básni napsal ,Sherlock Holmes Blahé paměti žije dodnes‘.“
Inspektor se zakabonil:
„Tak? No budiž… ale to vás moc nešlechtí, že se zabýváte poezií! Kdybyste se radši věnoval četbě služebních předpisů!“
Nicméně oba policisté se rychle shodli v tom, že požádat o kva lifkovanou pomoc Sherlocka Holmese bude to nejlepší, co mohou v tomto případě udělat. Ostatně z povídky „Jeho poslední poklona“ je přece známo, že Holmes žije právě v Sussexu a zabývá se na své malé farmě chovem včel!

Inspektor si dokonce vzpomněl, že Holmes publikoval odborné dílo nazvané Praktická příručka o včelařství, s přihlédnutím k oddělení matky.
„A sám se o tomto díle vyjádřil,“ zdvihl inspektor prst a obočí, „že je to jeho Opus magnum! Takže zajisté o včelách něco ví! Ano – pošleme pro něj!“
Na sestavení písemné prosby si dal inspektor velice záležet, takže seržant mohl dopis doručit až po obědě. Inspektor k tomu účelu objednal pro seržanta nájemnou drožku.
„Ovšemže pojedete drožkou!“ zdůraznil udivenému seržantovi. „Nelze přece ani při naší inteligenci předpokládat, že by si více než stoletý muž sedl na tandem vašeho motocyklu!“
Dopis byl sepsán vskutku dovedně. Sotva si psaní Holmes přečetl, potěšeně zamručel a se špatně skrývaným samolibým úsměvem prohlásil:
„Patrně víte, seržante, že už po mnoho let se nezabývám detektivní praxí, avšak váš nadřízený mě prosí o odbornou pomoc jako nejznamenitějšího znalce včel v hrabství Sussex! Takovou poctu nemohu prostě odmítnout! Vaší žádosti se vyhovuje.“
Uložil opatrně housle a šel se ustrojit.
Cestou se samozřejmě zastavili pro doktora Watsona, který tráví svůj zasloužený odpočinek v malém domku rovněž nedaleko Guilfordu. Jenom občas zajde k Holmesovi na přátelskou návštěvu a vzpomínají spolu na staré dobré časy, kdy je neobtěžoval zápach a hluk automobilů, telefonů a tranzistorů a kdy atomová bomba byl pojem nesmyslný a neznámý (zatímco dnes už je pouze nesmyslný).

Guilfordský inspektor přivítal slavného detektiva a jeho přítele milým úsměvem a srdečnými slovy a pronesl pár zdvořilostních frází o Holmesově detektivním věhlasu. Především však dbal na to, aby neustále zdůrazňoval svůj zájem o Holmesovy odborné rady včelařské a aby se ani slůvkem nezmínil o podivuhodném podezření té zpropadené ženské.
„Dnes časně ráno,“ přešel pak inspektor k věci, „právě při snídani byl usmrcen lord Beefeater jediným včelím bodnutím, Holmesi! Co tomu říkáte?“
„To je nesmysl,“ říkal tomu Holmes.
„Ano,“ souhlasil inspektor. „Ale ono se to stalo!“
„Jak víte, že jej usmrtilo právě včelí bodnutí?“
„Jeho lordstvo právě na zahradě snídalo, když přilétla včela, bodla je – tedy Jeho lordstvo – do nosu, a vzápětí nato začalo se Jeho lordstvo chovat velmi podivně a do půl hodiny zesnulo.“
„Vidělo to někdo? Eh – chci říci: Viděl to někdo?“
„Ovšem. Sluha Jenkins a ta zpropa… tedy kuchařka Winchesterová, řečená Vinčestrovka.“
„Hm. Zní to neuvěřitelně. Co měl lord k snídani?“
„Jako obvykle, pane,“ referoval seržant. „Čaj s medem, topinku s medem, vejce s medem.“
„A šunku s medem, ne?“
„Ne, to ne, pane.“
„Snědl všechno?“
„Nikoliv, ta včela přiletěla příliš brzy. Nedopřála mu ani dokončit snídani – což je jistě obzvlášť bestiální, že ano.“
„Co tomu říkáte, Watsone, jako lékař?“ obrátil se Holmes na svého přítele.

Watson se zatahal za knírec: „Opravdu ho bodla pouze jedna včela?“
„Jedna,“ potvrdil inspektor. „Máme to přesně spočítáno.“
„Pak je to skutečně nesmyslná domněnka. Víte, inspektore, k usmrcení člověka je obvykle zapotřebí několika set včelích žihadel! Pokud samozřejmě netrpí nějakou zvláštní přecitlivělostí vůči včelímu jedu, jenže to ovšem…“
„Jenže to ovšem,“ dokončil Holmes, „nepřichází přece u dlouholetého včelaře vůbec v úvahu!“
„Právě to jsem chtěl říci,“ potvrdil Watson.
„Co to vlastně je ten včelí jed, pánové?“ optal se inspektor.
„Podle Lautera a Griggse,“ poučil ho Watson, „jeví se včelí jed jako lehce aromatická tekutina chuti kyselé a hořké, vypařující se při třiceti stupních Celsia. Podle některých autorů působí v něm jedovatě soubor látek podobných saponinům a jeho součástí je i histamin. Z anorganických látek tu byla zjištěna kyselina solná, fosfor a vápník. Toxickou působnost neztrácí ani při zahřátí nad sto stupňů.“
„Nová zkoumání ovšem udávají,“ řekl Holmes, „že včelí jed je složitá látka bílkovinného charakteru, která má tři hlavní bílkovinné, biologicky účinné složky a čtyři až šest antigenních frakcí. Kromě histaminu je v jedu ještě hyaluronidasa, nejméně dva hemolytické principy a…“
„Dost, dost, pánové!“ zakvílel inspektor. „Probůh, moje hlava!“
Opravdu měl z těch učených řečí pocit, že mu hlava prudce bobtná, jako by do ní dostal nejméně sto včelích žihadel. Opatrně si ji vzal do dlaní a ještě jednou zaúpěl. Policejní úředníci nebývají zvyklí podrobovat svou hlavu takovým návalům vědomostí.
„Dobrá. Ale snad vás bude ještě zajímat,“ neúprosně pokračoval Watson, „že jed působí například na synapse gangliové a nervosvalové, na myokard, příčně pruhované svalstvo i ústřední ner vovou soustavu.“
„Dali jsme přirozeně lorda Beefeatra pitvat, ovšem…“ inspektor pokrčil rameny, aby naznačil výsledek.
„Ovšem nic se nenašlo, že,“ řekl Watson. „Přirozeně. Pitevní nález nebývá po smrti z včelího jedu nikterak charakteristický. Při pitvě se obvykle najdou známky dušení.“
„Ale nic takového se rovněž nenašlo!“ řekl udiveně inspektor.
„Ne? Hm… to je pozoruhodné.“
„Ale není, Watsone,“ namítl Holmes. „To je zcela logické! Ten člověk přece nemohl fakticky zemřít na včelí žihadlo! Sám jste to prve přiznal.“
„Ah ano… ovšem, nenašlo-li se při pitvě vůbec nic, pak nevím, jak bychom mohli…“
„Budeme prostě muset začínat odjinud. Inspektore, zavolejte sem laskavě toho Jenkinse.“
„Ano,“ řekl inspektor a hned předal rozkaz dál:
„Zavolejte sem toho Jenkinse, seržante!“
„Ano,“ řekl seržant, a nemaje už komu rozkaz předat, šel ho vy konat sám.
Po seržantově odchodu přistoupil inspektor k oknu, rozevřel ho dokořán a zhluboka se nadechl:
„Jak je tam dnes krásně!“

Holmes, dívaje se z okna přes inspektorova záda, mírně přikyvoval… Ale náhle vyskočil, jako by ho něco píchlo do zadku, vrhl se k oknu rychlostí na jeho věk naprosto neuvěřitelnou a prudce zabouchl okenní křídla inspektorovi před nosem.
„Proboha – co se vám stalo?“ polekal se inspektor a také Watson se zatvářil poděšeně: Co jen to s tím starouškem je?
„Neviděl jste?“ zeptal se Holmes, teď již opět ledově klidný. „Letěly tam dvě včely.“
Watson nechápavě kroutil hlavou.
„Proboha, Holmesi, odkdy vy se bojíte včel?“
„Já ne,“ usmál se Holmes, „ale měl jsem strach o inspektorův nos. Cožpak jste neviděli, jaké to byly včely?“
„Jaké, jaké… prostě dvě včely, no! Včela jako včela. Nebo snad vy máte své včely popsané?“
„Omyl, drahý Watsone! Není včela jako včela! Na světě existuje asi dvacet tisíc různých druhů včel.“
„Oh… opravdu tolik?!“
„Ano. Pravda, jen tři z nich dávají chovatelům med. Jenže i včela medonosná a včela indická, mám-li už mluvit jen o těch dvou nejvýznamnějších, jsou rozrůzněny v mnoho zeměpisných ras. Ty dvě včely, které tu prolétly kolem okna, jsou vskutku hodné pozoru! Jedna z nich byla nade vši pochybnost obří včela z cejlonské džungle! Dosud nikdy nebyly tyto včely vyvezeny ze své vlasti – s výjimkou těch několika tisíc, se kterými se dělají pokusy v pro slulém Včelařském ústavu Frankfurtské univerzity. Není to po divné?“
„To jistě! Kde se tu tedy vzala?“

„Také bych rád věděl!“
„A ta druhá včela?‘
„Hlavně kvůli té jsem vám, inspektore, zabouchl okno před no sem! Byla to totiž velice útočná včela africká – Apis mellifera adansonii.“
„Propána – kde by se vzala africká včela ve Velké Británii? A skutečně je tak nebezpečná?“
„Na prvou otázku vám rovněž zatím neodpovím. Na druhou však odpovídám jednoznačně: Ano! Tyto včely mají jen v Brazílii na svědomí smrt nejméně sto padesáti lidí a nesčetných domácích zvířat – i velkých, jako je kůň a kráva!“
„Ehm…“ zamumlal nejistě inspektor, „říkáte v Brazílii? Domníval jsem se, že snad Brazílie je kdesi v Americe?“
„Klidně se to domnívejte dál, vaše domněnka je zcela správná.“
„Ale jak potom… proč včela africká, když…“
„V celém Novém světě, tedy i v Jižní Americe, včely medonosné původně vůbec nebyly,“ vysvětloval Holmes. „Dovezli je tam až Evropané. Zpočátku ovšem mírné včely z Evropy a teprve mnohem později, až v roce devatenáct set padesát šest, dovezli si Brazilci pětatřicet včelích matek z Afriky. Mysleli to dobře, africké včely dávají totiž podstatně víc medu. Jenže těch pětatřicet královen ulétlo z výzkumného
ústavu a křížení potom pokračovalo tak divoce, že dnes jsou africké včely a jejich kříženci nebezpečím pro celou Ameriku.“
„To jsou opravdu tak nebezpečně jedovaté?“
„Ne ne – v tom to vůbec není! Nejsou o nic jedovatější než včely evropské, ale jsou mimořádně popudlivé. Stačí, když je podrážděna jediná včela. Hned vydá poplašný signál…“
„Signál?!“
„Ne snad zvukový signál, ovšemže ne – chemický! Vylučuje látky zvané feromony, které vyvolávají v kolonii včel jakousi řetězovou útočnou reakci. Celé mračno včel potom vyráží hromadně proti domnělému útočníkovi – a několik set žihadel samozřejmě dokáže zahubit každého, kdo se nespasí útěkem.“
Holmesův poutavý výklad byl přerušen příchodem seržanta a Jenkinse.
Štíhlý kostnatý Jenkins připomínal postavou typického šlechtického lokaje, avšak měl ošlehanou a opálenou pokožku venkovana, který pobývá celé dny na čerstvém povětří.
Na svých šestačtyřicet let vypadal již také poměrně staře.
Holmes mu podal svou štíhlou dlaň a řekl přívětivě:
„Jsem rád, že vás poznávám, milý Jenkinsi. Vy jste tedy sluhou zesnulého lorda Beefeatera?“
„Ó ne, pane!“ vášnivě protestoval Jenkins. „Já jsem jeho komorník a zároveň správce včelstev, pane!“
„Dobrá. Řekněte nám tedy, jak se ta nešťastná událost přihodila.“
„Ale vždyť už jsem to povídal tuhle inspektorovi, pane!“
„Nevadí, řekněte to ještě jednou nám.“
„Prosím,“ uvolil se komorník. „Jeho lordstvo právě snídalo…“
„Co snídalo?“ přerušil ho zase Holmes.
„Jako obvykle: čaj s medem, topinku s medem, vejce s medem. Tedy Jeho lordstvo právě snídalo, když přilétla ta zlořečená včela a bodla Jeho lordstvo do nosu. Hned nato, jak už jsem řekl tady in spektorovi, začalo se Jeho lordstvo chovat poněkud podivně a…“
„Jak podivně? Vysvětlete nám to přesněji!“
„Hm… Jeho lordstvo, s odpuštěním, několikrát mocně říhlo!“
„Oh, jak nechutné!“ podotkl seržant.
„Leč – jak pozoruhodné!“ zdůraznil Watson. „Nezdá se vám, Holmesi?“
Holmes jen pokrčil rameny a obrátil se opět na Jenkinse:
„A co ještě, Jenkinsi?“
„To je vlastně všechno, pane.“
„Ano? Nuže dobrá, rozumím-li vám správně, nestačil lord svou snídani řádně dokončit?“
„Ne, pane, to bohužel nestačil. Je to jistě mrzuté zemřít bez
snídaně.“
„A kde jsou ty zbytky lordovy snídaně?“
„Služebná je odnesla, pane.“
„A patrně vyhodila, že?“
„A patrně vyhodila, ano. Oh, pane Holmesi! Snad si nemyslíte, že pánovu smrt způsobilo… hm… něco jiného než ty nešťastné včely?“
„Ne, to si nemyslím,“ upokojil ho Holmes. „Nicméně – mohl byste mi říci, Jenkinsi, kdo asi tak nejvíc získá lordovým úmrtím?“
Jenkins se mírně ušklíbl: „Armáda spásy, pane. Jeho lordstvo nemá příbuzných. Podepisoval jsem pánovu závěť jako jeden ze svědků, a tak vím, že veškerý svůj majetek odkázal Armádě spásy na zřízení domova pro vdovy po strážcích majáků.“
„Vskutku ušlechtilé! Ale na vás snad rovněž pamatoval alespoň nějakou maličkostí, ne?“
„Oh ano, já dostanu ty včely. Nevím, co si s nimi počnu. Bez domu a bez zahrady přirozeně nelze…“
„Patrně je prodáte.“
„Patrně.“
„Hm. A co ostatní služebnictvo? Snad i na ně pamatoval lord v závěti nějakou drobností, ne?“
Jenkins se zasmál: „Ostatní služebnictvo? To sestává pouze z Vinčestrovky, eh, chci říci z kuchařky Winchesterové, a služky Molly, která ovšem do domu pouze dochází. Pokud
mě paměť ne klame, Winchesterové odkázal pán částku dvě stě liber a služce tuším padesát.“                                                                                                                                                                                                                                                                         Holmes se zeptal ještě na pár maličkostí a pak Jenkinse propustil – ovšem s tím, aby byl přítomen v domě a byl neustále po ruce, kdyby snad od něj ještě něco potřebovali…             Pokračování za týden

Knihu Dr. Sherlock Holmes v Čechách a jiné případy vydalo nakladatelství Mladá Fronta

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeDr. Sherlock Holmes v Čechách a jiné případy

Čechura, Rudolf

Mladá fronta, 2011

Napsat komentář