Vyznejte se v labyrintu lží a manipulací

media_lzi_a_prilis_rychly_mozek
Hoax, fake news a propaganda, to jsou pojmy, se kterými v současné době operuje stále více jedinců. Ve světě tzv. nových médií je však těžké rozpoznat, kde je pravda. Petr Nutil se ve své knize snaží čtenáře přivést na cestu kritického myšlení a mediální gramotnosti.

Autorem knihy Média, lži a příliš rychlý mozek s podtitulem Průvodce postpravdivým světem, který vydalo roku 2018 nakladatelství Grada, je Petr Nutil. Petr Nutil je nezávislý žurnalista, zakladatel a šéfredaktor publicistického webu Manipulátoři.cz, který se věnuje mediální manipulaci, propagandě a odhalování hoaxů. Mimo demaskování falešných zpráv se ve svých textech pouští po stopách psychologických fenoménů, které v člověku umlčují rozum a probouzí zlo a iracionalitu.

S přechodem od tzv. tradičních médií (například denní tisk) k tzv. novým médiím (například internet) došlo k zásadní změně ve způsobu, jakým médium nakládá s informacemi. Informace jsou komunikovány rychleji, ve větším množství a šíří se v nejrůznějších podobách (text, video, obrázky a podobně), které lze vzájemně kombinovat. Kontrola nad těmito informacemi je decentralizovaná, čtenář/divák tedy může obdržet či poslat informaci kdykoli chce. Na rozdíl od pasivních novin je internet interaktivní, což však vytváří úrodnější půdu pro šíření nejrůznějších dezinformací.

Právě mechanismům šíření dezinformací (a nejen tomu) se publikace Petra Nutila věnuje, přičemž se autor pokouší osvětlit nejen psychologické jevy, které do tohoto procesu zasahují, ale zároveň se prostřednictvím svého výkladu snaží zvýšit mediální gramotnost a schopnost kritického myšlení na straně čtenáře. Kniha je rozdělena na dvě části. V první části, která nese název O nás, autor vysvětluje, jak se rozhodujeme a jak je toto naše rozhodování ovlivněno naší vlastní iracionalitou. V druhé části, nazvané Nejen o médiích, je pozornost věnována nejčastějším argumentačním chybám a manipulativním a propagandistickým postupům v politice a v médiích. Zde se Nutil snaží čtenáři vysvětlit, jak nepodléhat falešným zprávám a konspiračnímu myšlení.

Kromě pochopení toho, jak fungují nová média, se čtenářům dostane i exkurze do historie. Autor na příkladech z dějin demonstruje, jak je snadné podlehnout kolektivní nenávisti k náhodné skupině lidí a svalovat na ni vinu prakticky za všechno. Na příkladě Židů za nacistické éry je ukázáno, jak efektivně fungovala metoda odlidštění (tedy dehumanizace). Díky ukázkám z různých internetových diskuzních fór autor ukazuje, že ani dnes není tato metoda lidem cizí, jak dokazují četná přirovnání k parazitům týkající se různých skupin. Autor varuje, že když „ty druhé“ přestaneme považovat za lidské bytosti, je dovoleno vše.

Kniha Média, lži a příliš rychlý mozek by měla být povinnou četbou pro každého, kdo používá internet. Čtenář si díky autorově srozumitelnému vysvětlení našich slepých skvrn v myšlení uvědomí, jakým způsobem s ním může být ze strany médií manipulováno. Ve světě, kde miliony lidí podléhají nepodloženým hoaxům o tom, jak nás vláda likviduje pomocí chemtrails a očkování, nebo o prospěšnosti pití látek nacházejících se v bělidlech, je tato znalost více než nutnou.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeMédia, lži a příliš rychlý mozek
Průvodce postpravdivým světem

Nutil, Petr

Grada, 2018

Napsat komentář