Posledních čtyři sta let opery v jedné knize

Dejiny opery
Po značnou část existence opery ji lidé považovali za exotickou, divnou a neúměrně drahou. Přesto si během svých dějin dokázala získat miliony fanoušků, kteří kvůli jednomu představení neváhají cestovat přes celé země. Čím je tak okouzlila? V čem je její magie?

Monumentální publikace Dějiny opery, kterou vydalo nakladatelství Argo ve spolupráci s nakladatelstvím Dokořán v roce 2017, je společným dílem autorů Carolyn Abbateové a Rogera Parkera. Carolyn Abbateová studovala muzikologii na Yaleově a Princetonské univerzitě. Učí na významných univerzitách a má za sebou rozsáhlou badatelskou a publikační činnost. Dějinám opery se věnovala i ve svých dvou předchozích knihách Unsung Voices a In Search of Opera. Roger Parker je anglický muzikolog působící v Londýně a věnuje se mimo jiné kritickému vydávání partitur Donizettiho oper. Stejně jako Carolyn Abbateová je autorem dalších knih věnovaných opeře, uveďme například průvodce Verdiho operami nebo průřezové dílo Remaking the Song: Operatic Visions and Revisions from Handel to Berlioz.

Publikace Dějiny opery si dala za cíl popsat vývoj opery během její čtyřsetleté existence. Nedrží se však pouze historických dat a výčtu autorů a jejich děl, ale snaží se například zjistit, jaký význam má pro posluchače výslovnost interpreta, nebo jak se změnilo vnímání opery od dob jejích počátků až po současnost. Místy autoři zabíhají i do polí interdisciplinárního výzkumu, kdy na chování diváků aplikují psychologické postupy a snaží se je vysvětlit psychologickými jevy. Tento interdisciplinární aspekt dělá text barvitějším a poutavějším.

Kniha je rozčleněna na dvacet jedna kapitol, které tematicky spojuje to, že se týkají velkých mezníků ve vývoji opery. Často jde o kapitoly věnující se významnému skladateli a jeho vlivu (například kapitoly „Rossini a historické změna“, „Mladý Verdi“ nebo „Mladý Wagner“), nebo o kapitoly popisující podstatnou změnu diskurzu (například kapitoly „Přichází věk tenoru“ či „Realismus a lomoz“).

Ačkoli jsou Dějiny opery knihou čítající téměř šest set padesát stran, čtenář nebude mít problém se množstvím stran „prokousat“ díky čtivému jazyku a erudici autorů, kteří neváhali použít mezioborový přístup, aby zachytili operu ve všech jejích souvislostech. Jde o jednu z mála jednosvazkových publikací, které pojímají operu tak podrobně. Z literatury české provenience lze zmínit titul Opera: Průvodce operní tvorbou od Anny Hostomské, který je však kvůli datu vydání již koncepčně zastaralý, je orientovaný spíše na opery slovanské a nedisponuje mezioborovým přístupem, který moderní bádání využívá. Vyzdvihnout lze publikaci Dějiny opery od Jana Trojana, která je vyčerpávajícím shrnutím dějin této umělecké formy.

Knihu Dějiny opery doporučuji nejen všem milovníkům zpívaného divadla, ale i čtenářům, které zajímá evropské kulturní dědictví jako takové.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeDějiny opery
Posledních 400 let

Abbateová, Carolyn - Parker, Roger

Dokořán, 2017

Napsat komentář