Průzkum Čtení pomáhá: Pouze každý druhý rodič nebo prarodič motivuje děti ke čtení

CteniPomaha
Jen jednu knihu za celý rok přečte pětina dospělých, stejný počet Čechů naopak „přelouská“ nejméně jednu knihu měsíčně. Další pětina pak nečte vůbec, protože je knihy nebaví (9 %), nebo jim to nedovolí čas (13 %). Své vlastní děti a vnoučata k četbě podněcuje necelá polovina dospělých. Výsledky o čtenářství Čechů přinesl nejnovější reprezentativní průzkum mezi 1 000 respondenty, který pro projekt Čtení pomáhá provedla agentura Ipsos.

Ženy jsou větší čtenářky, děti také více vedou ke knihám.
Více náruživých čtenářů, kteří přečtou až 16 a více knih za rok, najdeme mezi ženami. Muži ve větší míře čtení jako takové rádi nemají. Kolik knih přečteme pak také téměř úměrně závisí na dosaženém vzdělání – vysokoškoláci čtou oproti lidem se základním vzděláním častěji. Nejméně čtenářů, kteří zvládnou alespoň jednu knížku měsíčně, je ve věku od 24 do 35 let.

Graf - kolik prectou Cesi

Kdo málo čte, nebuduje pozitivní vztah ke knihám s větší pravděpodobností ani u vlastních dětí a vnoučat, jak vyplývá z průzkumu. Více motivují ke čtení knih maminky a babičky, které mají v této oblasti téměř dvacetiprocentní náskok před muži. Z mužů své děti a vnoučata nějakým způsobem motivuje jen každý třetí tatínek nebo dědeček.

„Děti je klíčové ke čtení motivovat nejintenzivněji ve věku mezi 3. až 5. třídou. Jedná se o věk, kdy čtou přirozeně nejvíce a rády. Nesmíme podcenit důležitost čtenářství a zapomenout, že knihy podporují celkovou bohatost slovní zásoby a znalostí, porozumění světu, představivost či dokonce životní sny. Pozitivní vztah ke knihám by měli formovat oba rodiče, přestože sami čtou málo,“ okomentoval výsledky Martin Roman, zakladatel projektu Čtení pomáhá.

Nejčastěji nakupujeme nové knihy

Nejoblíbenější formou motivace dětí ke čtení je koupě hezké knížky. Hned za hezkými knihami následuje předčítání, které si jako motivaci ke čtení dětí zvolí každý druhý. Naopak k nejméně oblíbeným prostředkům patří návštěva knihovny, nebo umožnění čtení knih na čtečce či tabletu. Aktivní čtenáři se snaží přilákat děti ke čtení zajímavým dějem, postavou či s nimi probírají hlavní myšlenku knihy. Nejméně atraktivní je tento druh podněcování pro rodiče, kteří sami ročně nepřečtou ani jednu knihu.

Podle dětské psycholožky Lenky Malátové z Všeobecné fakultní nemocnice v Praze je vhodné děti seznamovat s knihami už od batolecího věku, například formou rituálu čtení před spaním. „Motivace dítěte ke čtení je důležitá jak ze strany rodičů, tak i učitelů, zároveň je však nutné zohledňovat individuální potřeby a možnosti každého dítěte,“ říká Malátová a upozorňuje: „Během nácviku čtení s dítětem se snažte vyvarovat nadměrnému tlaku. Ten může totiž přispívat k budování nesprávného čtecího návyku, a to i na celý život.“

Graf 2 motivace-deti

Desatero správné výchovy malého čtenáře

Sestavila dětská psycholožka Lenka Malátová z Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

  1. Čtěte dětem nahlas a seznamujte je s knihami už od batolecího věku (leporelo, hračka).
  2. Zaveďte čtení jako rituál před spaním.
  3. U příběhu si povídejte, střídejte se ve čtení.
  4. Nikdy nepoužívejte čtení jako trest.
  5. Trénujte čtení každý den. V 1. a 2. třídě by dítě mělo číst 10 až 15 minut denně nahlas, od 3. třídy aspoň občas nahlas. Se starším dítětem si čtěte potichu vedle sebe. (Pravidlo neplatí u dětí s diagnózou dyslexie!)
  6. Jděte příkladem. Ukažte dítěti, že čtení je součástí vašeho běžného života.
  7. Nechejte výběr knihy nebo časopisu na dítěti, ale pomozte mu. Obsah by měl být přiměřený úrovni vývoje psychiky dítěte.
  8. Objednejte dítěti předplatné časopisu, přihlaste jej do knihovny, choďte do knihkupectví.
  9. Dítě ke čtení motivujte. Projevujte zájem o to, co si dítě prohlíží, co čte, chvalte jeho zájem o knížky, časopisy i komiksy.
  10. Elektronická média (počítač, televize, mobil, čtečky, tablet) nezakazujte, ale vymezte čas jejich používání.

O průzkumu:

Průzkum o čtenářství Čechů a motivaci ke čtení u dětí realizovala agentura Ipsos v dubnu 2017. Výzkum je reprezentativní a zahrnuje odpovědi od 1 000 respondentů.

—————————————

Projekt Čtení pomáhá již od roku 2011 podporuje čtenářství a zároveň umožňuje dětem a mládeži podílet se na charitativní činnosti. Děti jsou k četbě motivovány finanční odměnou 50 korun, kterou však nezískávají pro sebe, ale věnují ji na charitu. Každý rok se tak různým nadacím rozdělí až 10 miliónů korun. O tom, kdo pomoc obdrží, rozhodují právě dětští čtenáři. Každý z čtenářů, který se zaregistruje na webových stránkách projektu, přečte některou z doporučených knih a správně zodpoví kontrolní otázky k dané knize, získává kredit 50 korun. Ten pak věnuje na některou z nabízených konkrétních charitativních akcí. Charity navrhují oslovené dobročinné organizace a partneři projektu. Knihy zařazené do projektu byly vybírány v celorepublikové anketě o nejlepší dětskou knihu. V odborné porotě, která knihy navrhovala, byly osobnosti, jako je Zdeněk Svěrák, Marek Eben, Alena Ježková, Jiří Dědeček a Martin Roman. Další knihy na seznam postupně přibývají. Iniciátorem a donátorem projektu je Martin Roman.

Webové stránky projektu: www.ctenipomaha.cz
Facebook: http://www.facebook.com/ctenipomaha

Kontakt pro další informace:

Tereza Skácalová, AMI Communications, 778 542 468, tereza.skacalova@amic.cz

Doporučení:

Napsat komentář