Jak technologie brání mužům dospět

odpojenymuz
Přibývá mužů, kteří nedokážou obstát v moderní společnosti. Neustále utíkají do virtuálního světa počítačových her a porna, přičemž se odcizují svému okolí. Nepřehlédnutelný současný psycholog Philip Zimbardo zkoumá příčiny a možná řešení tohoto znepokojivého jevu.

Titul Odpojený muž: Jak technologie připravuje muže o mužství a co s tím je výsledkem výzkumu amerického psychologa Philipa Zimbarda a jeho odborné asistentky Nikity D. Coulombové, která připravovala jednotlivé studie a vedla rozhovory sloužící jako podklady pro tuto knihu. Knihu vydalo nakladatelství Grada v roce 2017.

Philip Zimbardo je emeritním profesorem na Stanfordově univerzitě. Roku 2002 byl zvolen prezidentem Americké asociace psychologů, dvakrát stál v čele Západní psychologické asociace a předsedal americké Radě prezidentů vědeckých společností. V současné době vede Západní psychologickou nadaci. Za jeho práci se mu dostalo četných ocenění, mimo jiné jde o Cenu Kurta Lewina za přínos v oboru sociální problematiky. Do jeho bibliografie spadají publikace Luciferův efekt, The Time Paradox, Moc a zlo či klasické učebnice psychologie Psychology and Life a Psychology: Core Concepts.

Philip Zimbardo se ve své knize Odpojený muž zabývá problémem, co stojí za současnou znepokojivou situací, v níž se ocitlo mužství. Muži moderní doby nejsou schopni dospět. Neutěšené dětství v nefunkčních rodinách je často zažene do virtuálního světa, v němž digitální technologie vytvářejí alternativní světy, které na muže nekladou téměř žádné nároky a skýtají jim žádané zadostiučinění, vykoupené vytvářením zkreslené představy o sexu a vztazích. Pobytem v tomto idealizovaném virtuálním světě muži samozřejmě nezískávají žádné podněty pro své společenské schopnosti, které tím degenerují. To vede k neschopnosti najít si partnerku, zaměstnání a přátele.

Pokud máte pocit, že jsme autorovo jméno již někde zaslechli, pravděpodobně se nemýlíte. Philip Zimbardo je totiž autorem slavného stanfordského experimentu, kterým se zapsal do dějin psychologie. Tento experiment Zimbarda naučil, jak snadno podléháme sociálním podmínkám, což jej vedlo ke studiu mladých lidí – především mužů – a výzkumu vlivu moderních technologií na jejich vývoj a život.

Zimbardo nás však neseznamuje pouze se současnou tristní situací, ale navrhuje též řešení problému v praxi. Celá třetina knihy se věnuje možnostem řešení a praktickým přímo adresovaným radám. Autor nabízí rady a podněty vládám, školám, rodičům, samotným mužům, ženám v životě těchto mužů a médiím.

Kniha Odpojený muž předčila má očekávání. Jde nejen o text, který se dobře a rychle čte, ale navíc poskytuje konkrétní rady pro praktický život. Je sice znepokojivé, že manželky, přítelkyně a matky pravděpodobně najdou v knize jisté aspekty ze života svých mužů, partnerů a synů, které by je mohly zneklidnit, ale zároveň najdou také množství podnětů a informací, které jim pomohou adekvátně reagovat, a to včetně opatření preventivních.

Publikaci doporučuji nejen těm, kteří mají pocit, že by se jich „syndrom odpojeného muže“ mohl týkat, ale i všem čtenářům, kteří se chtějí (nebo například pro pedagogické účely potřebují) dovědět nové a zajímavé informace o patologickém chování v moderní společnosti.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeOdpojený muž
Jak technologie připravuje muže o mužství a co s tím

Coulombová, Nikita D. – Zimbardo, Philip

Grada, 2017

Napsat komentář