Oživlé obrazy pravěku v dílech Eduarda Štorcha poutají dodnes

mamut
Amatérský archeolog a pedagog Eduard Štorch dal nejen dětem ve svých knihách ucelený obraz dějin, který je aktuální dodnes. Letos v červnu si připomínáme pětapadesáté výročí úmrtí tohoto autora, jehož knihy nestárnou…

Eduard Štorch se narodil v Ostroměři, městečku nedaleko Hořic 10. dubna roku 1878. Jeho otec pracoval u dráhy. Obecní školu navštěvoval na různých místech, protože jeho rodiče se často stěhovali. Po absolvování gymnázia nastoupil ke studiu na učitelském ústavu. Povolání učitele se pak věnoval řadu let, především pak v oblasti okolí Mostu. V důchodu bydlel v Praze, působil i jako školní inspektor v Bratislavě.
K jeho zájmům patřila kromě jiného i archeologie, byl jejím amatérským nadšeným zástupcem. Věnoval se také skautingu. Pro děti organizoval mimoškolní aktivity, při kterých pořádal nejrůznější výzkumné a jiné poznávací procházky.

Velké úsilí také věnoval reformě vyučování dějepisu. Jeho cílem bylo, aby se děti ve škole neučili jen teoretická fakta a letopočty nazpaměť, ale aby se naučili poznávat život tehdejších dob. Měl zájem na zatraktivnění tohoto předmětu a to s pomocí dobrodružných příběhů, které by tak probudily zájem dětí přirozenou cestou. Ve třicátých letech proto také začíná vydávat třídílnou učebnici dějepisu, která se ale nelíbila katolické církvi.

Jeho nejznámějším dílem jsou bezpochyby Lovci mamutů. Kniha, na které Štorch pracoval skoro padesát let, až její děj přivedl k dokonalosti. Údajně si její základ vymyslel ve chvíli, kdy nalezl kostru mamuta. Tento fakt ale není podložen. Každopádně je známo, že na knize pracoval intenzivně, neustále ji přepracovával, doplňoval, měnil věty apod. Prováděl jak větší, tak i menší úpravy, vždy podle toho, jaké nové poznatky získal. Spolupracoval také s řadou ilustrátorů. I přesto, že je dnes jeho kniha velkým fenoménem, v tehdejší době měl vcelku velký problém sehnat pro ni nakladatele. Dnes se kniha těší i nadále veliké oblibě a byla rovněž přeložena do několika jazyků.

Štorchovo dílo postupně mapuje celé dějiny.

Dobu kamennou popisuje v jeho nejslavnějších knihách – Lovci mamutů, Osada havranů, Na veliké řece, z doby neolitu pak kniha Minehava. Doba bronzová je zastoupena ve Volání rodu či Bronzovém pokladu, doba železná pak v Junácké stezce. Sámově říši se věnuje v Hrdinovi Nikovi, dobu velkomoravskou s přijetím křesťanství přibližuje v knize O Děvín a Velehrad. Položení základů českého státu vylíčil v příběhu Meč proti meči apod.

Děj jeho příběhů je velmi často inspirován právě archeologickými nálezy. Například kniha Bronzový poklad vznikla na základě nálezu bronzových jehlic v okolí Dobříše apod. V knihách vystupují jako hlavní hrdinové především děti. S pomocí dětských hrdinů, hlavně pak chlapců se Štorch snažil příběhy svých knih přiblížit právě dětskému čtenáři. Zároveň poukazuje na přátelství a vztahu k přírodě.

V době, kdy psal Eduard Štorch svá díla, nebyl jako autor nijak zvlášť ceněn. Jeho knihy byly považovány za prosté indiánky, tedy tehdy brakovou literaturu.

Z dalších děl Eduarda Štorcha:

Psal také historické práce odborné, například Oslava vítězství nad husity v Mostě z roku 1904, Původ náboženství – 1909, Praha v pravěku z roku 1916 apod.

Z prací věnujících se reformě dějepisu například Nový dějepis – 1909, Školní dějepis v teorii i praxi, Český národ a český učitel – 1899 apod.

Eduard Štorch zemřel 25. června 1956 v Praze, jeho hrob je ve městě Lobeč na Mělnicku.

Právě v tomto městečku, v budově obecního úřadu je Muzeum Eduard Štorch. Návštěvníci tu ale nenajdou pouze informace týkající se tohoto autora (korespondence, studium), ale i všeho, o čem psal, tedy vše, týkající se pravěku a lidí, kteří v této době žili, pracovali a lovili. V expozici můžete vidět nástroje, obydlí lovců či ukázky maleb na skalách. Nabízí se i shlédnutí originálních pazourků, které byly nalezeny v obci Lobeč. Muzeum má otevřeno od dubna do konce října, od středy do neděle. Informace o muzeu naleznete na webových stránkách muzea.

V Ostroměři se nachází Muzeum Eduarda Štorcha a Karla Zemana. Stálá expozice je k nahlédnutí v budově místního kulturního střediska a opět přenese návštěvníky do pravěku. Jsou zde i dochované nálezy z oblasti Ostroměřska z doby kamenné. Muzeum je přístupné od úterý do soboty. Více informací naleznete na stránkách města Ostroměř.

Ani knihovny nezapomínají na tohoto významného českého spisovatele. Například Regionální knihovna Karviná připravila pro děti hru Dobrodružství pravěku, uspořádanou právě k 55. výročí úmrtí autora. Každý soutěžící musí dopsat k vybranému úryvku z knihy Lovci mamutů svou část (jednu větu nebo několik) jako pokračování příběhu. Cílem je vytvoření zcela nového originálního příběhu, za který by se ani Eduard Štorch nemusel stydět.

Doporučení:
Share

Napsat komentář