Ukázka z knihy Bratr Dominik

bratr-dominik
Historické události mohou být podány i zajímavým způsobem. Důkazem je následující ukázka, jejíž děj je zasazen do Francie, konkrétně do Okcitánie na počátku 13. století, období poznamenanhoé průběhem křížových výprav…

Knihu Bratr Dominik, kterou napsal Oldřich Selucký,
vydalo Karmelitánské nakladatelství.

Starý Gaudéric měl pravdu. Muž, řídící střelbu, se rychle zastřílel – a nepálí bezhlavě. Občas se ještě stane, že některý balvan zasáhne vnitřek hradu. Většina však dopadá jako cílené, opakované údery gigantickým kladivem do hradního opevnění – právě tam, kde si při prvním nezdařeném náporu prošli hradní obléhatelé krvavou lázní. Poselství je jasné: chyba se nebude opakovat.
Jan to ví. A také ví, že neexistují hradby, jež by vydržely takový útok. Na světě není zeď, která by se nakonec nezhroutila, skála, která by nepukla.
Je jen otázkou času, kdy se hradby otevřou nepřátelům, žíznícím po pomstě.
Nepřátelům? Teď jsou nejnebezpečnějšími nepřáteli muži na vrcholu Velkého Rohu.
Ti, kteří nosí kameny.
Ti, kteří při střelbě ovládají manipulační lana.
Ti, kteří šlapou po obvodu „klece pro veverku“. Krok. Krok. Krok.
A za nimi za všemi jeden. Ten, který stál na počátku. Ten, který pohlédl vzhůru a překlenul údolí dráhou střely – obloukem, spojujícím vrchol Velkého Rohu s hradem Boncòr. Ten, v jehož mysli se zrodil gigantický stroj, schopný takového výkonu. Ten, který tento stroj vynesl na vrchol Velkého Rohu silou myšlenky: „Co není možné udělat naráz, dá se provést po částech.“
Jan upírá zrak na černý trn ostře čnící z krvavého jezera nebe. Tam někde stojí, kryt zástěnou z pevných dubových trámů.
Konstruktér.
Nepřítel.
Stojí a dává povely.
Úzkým hrdlem přesýpacích hodin propadávají zrnka písku.
Muži v kleci šlapou. Obrovské břímě stoupá.
Pomalu.
Nezadržitelně.

 

Oldřich Selucký

Oldřich Selucký je český spisovatel, scénarista, malíř a ilustrátor. Vystudoval MFF UK v Praze, pak ve Vídni studoval staré jazyky a ve francouzském Lille výtvarné umění, filosofii a teologii. Po návratu do Čech vyučoval v letech 1990 až 1993 filosofii a etiku na Pedagogické fakultě University Karlovy v Praze. Mezi trvající překladatelskou činností se věnoval také psaní scénářů pro dětské animované filmy. Napsal tak scénáře pro několik známých sérií večerníčků, jako například pro Broučkovu rodinu nebo Cestu tří králů. Kromě animovaných filmů psal scénáře také pro televizní dokumenty natáčené Českou televizí. Mezi jeho díla patří např. Vzpoura v Assisi, Vojmírova cesta, Bitva na řece Pádu či Strážce ohně.

Zdroj informací: oldrichselucky.cz


Karmelitánské nakladatelstvílogoKNA je křesťansky orientované nakladatelství. Na trhu působí od roku 1991 a dosud vydali více než 1500 titulů. Nejdůležitější částí edičního plánu KNA jsou edice věnované duchovnímu životu. Mezi dlouhodobě nejúspěšnější edice KNA patří edice Karmelitánská spiritualita a Malý duchovní život. Mezi jejich kmenové autory, kterým bylo vydáno více titulů, patří například Anselm Grün, Vojtěch Kodet, Kateřina Lachmanová, Marie Svatošová nebo Max Kašparů.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeBratr Dominik

Selucký, Ondřej

Karmelitánské nakladatelství, 2016

Napsat komentář