Kniha nejen o spravedlnosti

David Schmidtz_Prvky spravedlnosti
David Schmidtz se ve své odborné publikaci Prvky spravedlnosti zabývá mimo jiné otázkami, co je to spravedlnost a rovnost, jak získat zásluhu, co je reciprocita a jaké má varianty.

Profesor University of Arizona David Schmidtz – vystudovaný filozof a ekonom – v knize Prvky spravedlnosti předkládá velmi srozumitelným jazykem své úvahy o tom, co je spravedlnost. Hodnotí vhodnost přístupu ke spravedlnosti skrze principy zásluh, reciprocity, rovnosti a potřeb. Objasňuje, proč přistupovat k teoriím jako k mapám sloužícím správně pouze v určitém kontextu, analyzuje sousedskou povahu spravedlnosti a kriticky hodnotí práce klasických děl Rawlse i Nozicka.

Vychází ve spolupráci s CEVRO Institutem.

 

Prvky spravedlnosti

Autor: David Schmidtz
Přeložil: Michal Skala

Počet stran: 304
Vazba: brožovaná
Formát: 155×233 mm
ISBN: 978-80-7363-705-7
Doporučená cena: 348 Kč

Knihu Prvky spravedlnosti vydalo nakladatelství Dokořán
v edici Mimo edice.

 

Ukázka z knihy

Neshoda

Rozumní lidé se neshodnou na tom, co je spravedlivé. Proč? I to je problém, na němž se rozumní lidé neshodnou. Ke všem našim analýzám spravedlnosti (stejně jako našim analýzám poznání, svobodné vůle, významu atd.) nalezneme protipříklady. Tak dlouho a usilovně jsme ji hledali. Proč jsme ji nenalezli?
Problém leží částečně v povaze samotného teoretizování. Otřepaná fráze filozofie vědy zní: Pro každý soubor dat platí, že faktům vyhovuje nekonečný počet teorií. I když se tedy shodneme na jednotlivých případech, s velkou pravděpodobností se neshodneme na tom, jak soudy o nich uspořádat v teorii. Teoretizování samo o sobě nevytváří shodu (byť je na ni společenský tlak).
Proč ne? Buď je nějaký argument správný, nebo ne. Tak proč není teorie pro nás všechny přesvědčivá, je-li správná, a nepřesvědčivá, není-li taková? Teorie nejsou argumenty, které by byly správné či něco takového. Jsou mapami. Dobré mapy nás nenutí k souhlasu. Žádná mapa nepředstavuje jediný rozumný způsob, jak se dívat na terén. (Alespoň já to tak vidím.)
Ohromilo by nás, kdyby dva studenti kartografie, kterým bychom uložili shodný úkol samostatně zmapovat identický terén, předložili úplně stejné mapy. Pochybovali bychom, zda pracovali nezávisle na sobě. Podobně i teoretikové, kteří pracují nezávisle, formulují rozdílné teorie. Protože si neuvědomují, jak terén ovlivňuje jejich volby ohledně způsobu jeho zobrazení, předpokládají, že jejich teorie nemohou být pravdivé, nejsou-li ty konkurenční mylné. V těch pak hledají způsob, jak prokázat nepřesnost zobrazení terénu. Samozřejmě, že nějaký naleznou a ten jim přijde rozhodující. Nicméně pro kritizované to žádný důkaz není a sotva mu věnují pozornost. Jsou zcela zaujati svými vlastními důkazy. (str. 5–6)

Přečtete si celou ukázku.

 

David Schmidtz

David Schmidtz je profesorem katedry filozofie a katedry ekonomie na University of Arizona. Působí jako šéfredaktor odborného časopisu Philosophy & Policy a je ředitelem Freedom Center, jež při univerzitě zřídil. The Phi Beta Kappa Society jej v roce 2014–2015 ocenila jako národního výzkumníka roku v oboru filozofie. Je autorem řady knih, např. Rational Choice & Moral Agency (2015); Environmental Ethics (2011), Creating Wealth: Ethical and Economic Perspectives (2010); Person, Polis, Planet: Essays in Applied Philosophy (2008); Social Welfare and Individual Responsibility (1998). Je editorem řady publikací, mj. knihy Robert Nozick (2002).

Informace o autorovi byly čerpány ze stránek nakladatelství Dokořán.


Nakladatelství Dokořán vzniklo roku 2001 a dosud vydalo více než 600 titulů, z nichž asi 1/3 tvoří překlady z angličtiny, francouzštiny, němčiny, čínštiny, polštiny a dalších jazyků. Zaměřuje se na populárně-naučnou a odbornou literaturu s výběrovými přesahy do kvalitní beletrie a poezie. Mezi hlavní autory patří z českých např. Václav Cílek a Ludvík Vaculík, ze zahraničních pak John D. Barrow, Jeremy Clarkson, Stephen Hawking ad.

Doporučení:

Související knihy

zobrazit info o knizePrvky spravedlnosti

Schmidtz, David

Dokořán, 2016

Napsat komentář