Vzpomínka na Ludvíka Vaculíka

LudvikVaculik
Zemřel v nedožitých 89 letech 6. června letošního roku. Byl komunistou i chartistou, novinářem, fejetonistou, miloval i zpěv lidových písní. Připomeňme si Ludvíka Vaculíka prostřednictvím knih plných jeho fejetonů.

Ludvík Vaculík

Fotografie Ludvíka Vaculíka na valné hromadě Společnosti pro Literární noviny na FAMU 26.6.2006.

Ludvík Vaculík (1926–2015) se narodil v Brumově Bylnici jako syn tesaře. Učil se pro Baťu, pak vystudoval Obchodní akademii a v Praze Vysokou školu politickou a sociální. Od roku 1945 byl totiž zapáleným komunistou. Stal se novinářem, který psal politické komentáře. V roce 1965 začal psát pro Lidové noviny. Pro své břitké názory byl po roce 1968 vyloučen z komunistické strany. Následně vedl samizdatové nakladatelství edice Petlice a stal se signatářem Charty 77. Po revoluci jeho fejetony opět vycházely v obnovených Lidových novinách.

Jako počátek jeho literární tvorby se uvádí vydání románu Sekyra (1966) inspirovaného životem jeho otce, přestože nešlo o první vydané dílo. Tím byla novela Na farmě mládeže (1958) a román Rušný dům (1963) čerpající z vychovatelských zkušeností. Pozdější jeho tvorba vycházela v exilovém vydavatelství manželů Škvoreckých (Morčata, Český snář).

Jeho soukromý život by vydal na román. S manželkou Marií měl tři syny a s dlouholetou přítelkyní Lenkou Procházkovou dceru a syna. Miloval svůj rodný kraj, nářečí a lidovou hudbu. Nesmířil se s žádným nešvarem doby a snažil se svými fejetony usměrňovat tok dějin, což dělal celý svůj život. Roku 1996 mu byl propůjčen Řád T. G. Masaryka III. třídy a v roce 2008 byl vyznamenán Státní cenou za literaturu.  Odešel v nedožitých 89 letech 6. června letošního roku.

Zdroj fotografie: wikipedia, zdroj biografických dat: ludvikvaculik.cz

————————————————

Fejetony Ludvíka Vaculíka patří k nejpozoruhodnějším jevům současné české literatury a ne náhodou bývají přirovnávány k fejetonům Karla Čapka. Stejně jako Čapkovi slouží i Vaculíkovi tyto krátké literární útvary k tomu, aby se pravidelně vyslovoval k aktuálním událostem, aby promlouval k záležitostem zdánlivě nicotným i světodějným a aby mu záležitosti velké i malé, osobní i obecné byly záminkou k zamyšlení, k hlásání vlastní filozofie, vlastních názorů na společenské dění. V Lidových novinách vycházejí Ludvíku Vaculíkovi od roku 1989 každé úterý fejetony v rubrice „Poslední slovo“. V této knize pokračujeme výběrem těch nejlepších fejetonů z let 2008–2012.

Říp nevybuchl

Autor: Ludvík Vaculík

Počet stran: 264
Vazba: pevná s přebalem
ISBN: 978-80-7363-402-5
Doporučená cena: 298 Kč

Přečtěte si více o knize Říp nevybuchl.

O učitelích
„Na deň svatého Blažeje,“ což jo dnes, „památka sa děje, žáci choďá po kantací, zpívajú vesele…“ To zpívala před válkou šestaosmdesátiletá Francka Ptáčková z Lipiny u Valašských Klobouk. Koleda praví, že biskup Blažej jako žák rád chodil do školy, a naučení je toto: „Aj vy rodičové, kteří dítky máte, od mladosti jich s radostí do škol posílajte.“
Nevím, jestli učitelstvo má krom Komenského nějakého odborného svátého, ale přímluvu potřebuje silnou ani ne tak na nebi, jak tu na zemi. Opravdu, měli bychom ze všeho nejdříve přivést do lepšího stavu stav učitelský. Co minulou sobotu v těchto novinách napsala Jana Machalická, není zpráva o studentech, ale o učitelích.

Pokračování fejetonu o učitelích najdete v ukázce z knihy.

————————————————

 

Dřevěná mysl

Autor: Ludvík Vaculík

Počet stran: 296
Vazba: vázaná
Formát: 150×210 mm
ISBN: 978-80-7363-149-9
Doporučená cena: 298 Kč

Přečtěte si více o výboru fejetonů Dřevěná mysl

V této knize najdete výběr fejetonů Ludvíka Vaculíka z let 2002-2008.

Našim indiánům
Vydali se dva indiáni autobusem na cestu ze Západu na Východ; to vyprávěl básník Josef Hrubý. Když jeli už dva dny, šel jeden z nich dopředu k řidiči a požádal ho, aby zastavil, že chtějí vystoupit. Řidič řekl, že ještě zdaleka nejsou u cíle, a indián pravil, že to nevadí. Řidič řekl, že jsou ale uprostřed pouště, a indián zas pravil, že to nevadí. Řidič řekl, že ovšem muže zastavit, ale proč? Indián odpověděl: „Naše těla už dva dny jedou dál a dál, ale naše duše zůstávají vzadu, my na ně chceme počkat.“
Toto vyprávěl minulou středu Josef Hrubý v PEN klubu jako příklad poezie života. Mně to od té doby přichází na mysl jako slovo k tomu, nač jsem v poslední době myslel. Fyzicky jednáme pořád vpřed a dál. I vnější svět nás táhne nebo tlačí. Míjíme situace, které nestačíme ocenit. Ba myslím si skoro, že se pak rozhodujeme k jednání v jiných chvílích, než byly ty příznivější. Některé situace řešíme nezralí. To indiánské vyjádření je úžasné.

Jaká další naučení můžeme brát od Indiánů si přečtěte v pokračování ukázky.

 

————————————————

Poslední slovo

Autor: Ludvík Vaculík

Počet stran: 280
Vazba: vázaná
Formát: 152×212 mm
ISBN: 978-80-7363-148-2
Doporučená cena: 298 Kč

Přečtěte si více i o knize Poslední slovo

Druhé vydání knihy fejetonů, které už od dob samizdatu vycházejí každé úterý v Lidových novinách. Kniha vyšla poprvé v roce 2002 a je dávno beznadějně vyprodaná. Před nedávnem vyšlo její pokračování, fejetony z let 2002–2008 s názvem Dřevěná mysl. „S citlivostí, jíž bývá obdařena jen mimořádná osobnost, stručně, vtipně a zajímavě Vaculík ve svých fejetonech nachází a pojmenovává příčiny chorob, jež rozežírají tělo i duši naší společnosti, brilantním literárním stylem, který u nás od dob K. Čapka nemá obdoby, vede zápas o normálního člověka a jeho důstojný, smysluplný život,“ napsal kdysi výstižně Ivan Klíma a platí to dodnes. Čteme-li Vaculíkovy fejetony zpětně v celku, zjistíme, že jsou nejen stále živé, třebaže se týkají věcí již minulých, ale zřetelněji také pocítíme především onu pro Vaculíka příslovečnou nekonvenčnost, originalitu myšlení.


Všechny dnes představené knihy Ludvíka Vaculíka vydalo
nakladatelství Dokořán.

Nakladatelství Dokořán vzniklo v roce 2001 a dosud vydalo více než 600 titulů. Od počátku se zaměřuje na populárně-naučnou a odbornou literaturu s výběrovými přesahy do kvalitní beletrie a poezie.
Mezi hlavní autory patří z českých například Václav Cílek a Ludvík Vaculík, ze zahraničních pak John D. Barrow, Jeremy Clarkson, Michio Kaku, Stephen Hawking, Mario Livio, Simon Schama či Mariusz Szczygieł.
Populárně-naučné publikace pro širokou veřejnost z oblasti společenských i přírodních věd vydává v řadách Aliter, Zip a Zlom, odborné publikace zaměřené na akademické publikum pak v řadě Bod.
Základní přístup k nakladatelské činnosti lze stručně vyjádřit heslem: OTEVŘENO NOVÝM MYŠLENKÁM.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeŘíp nevybuchl
Výběr fejetonů z Lidových novin 2008-2012

Vaculík, Ludvík

Dokořán, 2012

zobrazit info o knizeDřevěná mysl
Výbor z fejetonů z Lidových novin 2002–2008

Vaculík, Ludvík

Dokořán, 2012

zobrazit info o knizePoslední slovo
Výbor z fejetonů 1989–2001

Vaculík, Ludvík

Dokořán, 2009

Napsat komentář