Vlastní životopis Jana Saudka

saudek
Dalšího vydání se dočkala autobiografie slavného českého fotografa Jana Saudka. Jeho zpovědi, které vznikaly půl roku, jsou nejen šokující, ale zároveň i velmi čtivé a jazykově bohaté.


Autorem knihy Jan Saudek – Svobodný, ženatý, rozvedený, vdovec, vydané roku 2015 nakladatelstvím Slovart, je český fotograf Jan Saudek. Jan Saudek se narodil roku 1935 jako jedno z dvojčat. Jeho bratrem-dvojčetem je významný malíř a komiksový kreslíř Karel Saudek. Jan Saudek studoval grafickou školu v Praze. Roku 1950 dostal svůj první fotoaparát Kodak Baby Brownie, se kterým podnikal první fotografické pokusy. O devět let později jej jeho tehdejší manželka obdarovala fotoaparátem Flexaret 6×6, se kterým pracuje dodnes. Roku 1972 objevuje zeď, která se stává tak typickou pro jeho tvorbu.

Na konci sedmdesátých let propadá Saudek depresím, dokonce se pokouší o sebevraždu požitím barbiturátů. Na počátku osmdesátých let může konečně opustit práci v továrně, jelikož dostává legitimaci Fondu československých výtvarných umělců. V téže době se poprvé ocitá na nudistické pláži a z tohoto zážitku čerpá inspiraci pro svou pozdější tvorbu.

Jan Saudek je v současné době světově nejproslulejším českým fotografem s více než čtyřmi sty samostatnými výstavami po celém světě. Většina jeho fotografií je kolorovaná a jejich tématem je nejčastěji ženské tělo (Saudek je známý tím, že jeho fotografiím nedominují jen ženy, oplývající obecně sdíleným ideálem krásy, ale i až nadmíru kypré ženy, jež se tomuto ideálu vymykají) a vztah mezi mužem a ženou. Jako první Čech byl vyznamenán prestižním francouzským titulem Le Chevalier des Arts et Letters (Rytíř umění a literatury) a francouzský režisér Jerome de Missolz o něm natočil film Jan Saudek – český fotograf. Roku 2006 dostal od ministra kultury vyznamenání Artis Bohemiae Amicis za šíření dobrého jména vlasti v zahraničí.

Titul Jan Saudek – Svobodný, ženatý, rozvedený, vdovec je velmi osobní zpovědí o lidech (především ženách), kteří prošli autorovým životem. Jak řekl Saudek v jednom z rozhovorů, o lidech, které neměl rád, se v knize příliš nezmiňuje, takže svá manželství přelétl jen letmo. Na druhou stranu se hojně věnuje svým četným milenkám, které jej (mimo jiné) inspirovaly. Díky syrovým zpovědím má čtenář možnost skrze řádky textu nahlédnout do autorova nitra, dovídáme se například o autorově přístupu k modernímu umění, o jeho vzpomínkách na druhou světovou válku, na období komunismu a podobně.

Autobiografické vyprávění je psáno velmi specifickým stylem. Hovorová čeština se střídá s různými archaismy, vulgární mluvou a s nářečím. Autor často využívá řečnické figury. Ačkoli líčení fotografova života může na čtenáře působit poněkud pochmurně a depresivně, text je mnohokráte vtipný (objevuje se i šibeniční humor). Knihu doprovází reprodukce autorových fotografií z počátků jeho tvorby.

Vlastní životopis Jana Saudka mohu doporučit čtenářům, které zajímá Saudkova tvorba a chtějí se dovědět něco o jeho životě, plném dramatických zvratů.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeJan Saudek - Svobodný, ženatý, rozvedený, vdovec

Saudek, Jan

Slovart, 2015

Napsat komentář