Pohádková odpoledne: Nejznámější bajky – Ezop, La Fontaine, Krylov

sys.php
Nejznámější příběhy od Ezopa, La Fontaina a Krylova přinášející dětem poučení. Přečtěte si ukázku z nejnovější knížky tohoto tématu z nakladatelství Fragment…

Nejznámější bajky – Ezop, La Fontaine, Krylov

Zajíc a želva

Zajíc není příliš statečný. Když mu hrozí nebezpečí, dá se na útěk a spoléhá se, že ho rychlé nohy donesou do bezpečí. Běhá jako vítr a rád se ostatním vychloubá, že ho ještě nikdo nedokázal předběhnout.

Jednou zajíc potkal želvu. Chvíli ji pozoroval, jak se pomalu sune po cestě a na zádech nese těžký krunýř, a přišlo mu to k smíchu.
„Hej, želvo,“ zavolal, „jak se můžeš takhle loudat? Přidej do kroku!
Nevadí ti, že budeš všude poslední?“
„Když bude třeba, dokážu být i první,“ odpověděla želva a svým pomalým tempem pokračovala v cestě.
To ti nevěřím, mě bys nikdy nepředběhla, každý ví, že já jsem nejrychlejší ze všech. Chceš si dát se mnou závod, abych ti to dokázal?“
„Proč ne,“ řekla želva, „bude legrace.“ Zlobilo ji, jak se zajíc vychloubá.
Když zajíc rozhlásil mezi ostatními zvířaty, že bude závodit se želvou v běhu, sešlo se na místě startu mnoho zvědavců. Nikdo nepochyboval o tom, že zajíc vyhraje, a divili se, že se želva pouští do předem prohraného závodu.

Liška stanovila, odkud závodníci vyběhnou a kde bude cíl závodu.
Zajíc se želvou se postavili na start a liška dala povel „vpřed“.
Želva se snažila běžet, jak nejrychleji dovedla, ale kde už byl zajíc! V půlce závodu se zajíc ohlédl a viděl, že želva udýchaně ťape daleko za ním.
„Mám ještě dost času, odpočinu si. Počkám, až bude želva blízko u cíle, a pak ji lehce předběhnu.“
Natáhl se do stínu keře, který rostl u cesty, a čekal na želvu. Ale po chvilce ho přemohl spánek. Zajíc spal, jako by ho do vody hodil. Když se probudil, slunce už zapadalo.
„To jsem ale dlouho spal,“ pomyslel si. „Kde je asi želva?“
Podíval se a viděl, že želvě zbývá do cíle už jen několik krůčků. Zvířata shromážděná u cíle želvu hlasitě povzbuzovala.
„To by bylo, abych nechal želvu vyhrát,“ řekl si zajíc a zběsile se za ní rozběhl. Ale ouha! Želva právě posledním krůčkem překročila cílovou čáru. Udýchaný zajíc ji už nestačil předběhnout.

Všichni diváci provolávali želvě slávu, přáli jí zasloužené vítězství a obdivovali její snahu a vytrvalost. Zajíc, který se vždycky chlubil, že je ze všech nejrychlejší, byl teď všem jen pro legraci. Pochopil, že vytrvalost je někdy důležitější než rychlost a že by žádného soupeře neměl podceňovat.

Kdo dokáže jít vytrvale za svým cílem, vyhrává.

Knihu Nejznámější bajky – Ezop, La Fontaine, Krylov
vydává nakladatelství Fragment

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeNejznámější bajky - Ezop, La Fontaine, Krylov

Eislerová, Jana

Fragment, 2012

Napsat komentář