Vše podstatné o evoluci

evoluce
Evoluce, geny, epigenetika, symbióza, chromozomy a mimikry, to jsou pojmy, které s námi ve stručnosti probírali učitelé již na základní škole. Pro ty, kteří by rádi o uvedených pojmech věděli více, je tu kniha nakladatelství Dokořán.


Tvůrcem knihy Evoluce s podtitulem Malé dějiny velké myšlenky, kterou vydalo na konci roku 2014 nakladatelství Dokořán v edici Pergamen, je Gerard Cheshire. Gerard Cheshire žije v anglickém Bathu. Vystudoval evoluci člověka na londýnské UCL a napsal již řadu popularizačních knih o vědě.

Když roku 1735 vydal Carl Linné své převratné dílo Systema naturae (Soustava přírody) a nahradil třídění živočichů na základě způsobu, kterým se pohybují, svým systémem říší, kmenů, tříd, řádů, čeledí, rodů a druhů, naznačil tím, že všechny skupiny rostlin i živočichů se nějakým způsobem vyvinuly ze společného předka. Od počátku 19. století se pak přírodovědci snažili zjistit, jak přesně se tak stalo. Roku 1859 pak Charles Darwin předložil světu svou teorii evoluce prostřednictvím přirozeného výběru, která vytlačila ostatní podobné teorie, ačkoli ani sám Darwin neuměl přinést empiricky podložené vysvětlení mechanismu, umožňující fungování jeho teorie. Darwinova teorie napadla do té doby hluboce zakořeněnou víru ve stvoření člověka Bohem.

Ačkoli má Cheshireova Evoluce necelých šedesát stran, dokázala na tak malém prostoru podat překvapivě mnoho informací o oboru, jemuž se věnuje. Čtenář je tak například seznámen s historií evoluce, s tím jak pracuje DNA, zjistí co se skrývá za efektem Červené královny, pozná jaký rozdíl je mezi parazitismem a symbiózou, jak a proč mnozí tvorové chrání genom svých blízkých příbuzných, jak funguje pohlavní výběr, k čemu slouží smrt, jaké výhody mají mimikry a co jsou to memy. Všechna tato témata jsou autorem vysvětlena v co největší možné stručnosti. Zvídavý čtenář tak sice není zahlcen přemírou odborného textu, na druhou stranu, podrobnější informace bude muset hledat jinde.

Kniha obsahuje dvacet pět kapitol, každé je věnována jedna dvoustrana (levá strana obsahuje krátký, avšak fakty naplněný text, pravá strana pak ilustrace k tématu), plus dodatky, jejichž součástí je i slovníček základních pojmů. Ten ocení především čtenáři, nevěnující se problematice na odbornější úrovni. Kniha nabízí mezi dodatky i stromy života protistů, rostlin a živočichů.

Knihu Gerarda Cheshireho doporučuji především čtenářům, kteří se o problematiku evoluce zajímat teprve začínají. Evoluce jim může posloužit jako zajímavý a srozumitelný úvod do dané problematiky. Svou stručností a informační hodnotou však může být užitečná i čtenářům znalejším.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeEvoluce
Malé dějiny - velké myšlenky

Cheshire, Gerard

Dokořán, 2014

Napsat komentář