Co kupujeme a čteme?

large
Máte rádi knížky? Zajímá vás, jak moc se knihy čtou a kupují? Jací jsou nejoblíbenější autoři a knihy? Jestli se tištěné knihy blíží k zániku? Kladete-li si podobné otázky, tak právě vám je určena kniha Jiřího Trávníčka Překnížkováno s podtitulem Co čteme a kupujeme.

Překnížkováno vychází v nakladatelství Host jako třetí kniha pojednávající o čtení a čtenářích, tedy o čtenářské kultuře v České republice. Volně navazuje na své předchůdce: Čteme? Obyvatelé České republiky a jejich vztah ke knize (2007) a Čtenáři a internauti. Obyvatelé České republiky a jejich vztah ke čtení (2011). Všechny knihy čerpají z výsledků statistických reprezentativních šetření, která byla uskutečňována po třech letech, což autorům umožnilo odhalovat skryté trendy a tendence. Poměrně malé rozestupy mezi těmito třemi výzkumy byly dány snahou zachytit proměnu čtenářské kultury pod vlivem nastupující digitalizace knih. Nicméně výsledkem je zjištění, že naše čtenářské návyky se zdaleka nevyvíjí tak rychle, jak by se dalo očekávat.

Kniha Jiřího Trávníčka je rozdělena do pěti hlavních částí: rámce, čtení a veřejné knihovny, nabývání knih a knižní trh, čas a hodnoty. Posláním první části je nahlédnout na českého čtenáře a knižní trh v globální perspektivě. Nahlíží proto na stav světové literatury a knižní trhy okolních států, našich nejbližších sousedů. Autor však nezapomíná ani na stav našeho knižního trhu. Velmi zajímavé jsou odpovědi našich předních odborníků a tvůrců trhu na otázky: jak hodnotíte současný český knižní trh (jeho přednosti a nedostatky) a jaký očekáváte další vývoj?

V druhé části se již řeší, jak je to u nás se čtením časopisů a s návštěvami veřejných knihoven. Neopomenutelný je ještě relativně nový trend elektronických knih a internetu v roli média do značné míry nahrazujícího papírovou podobu například časopisů. Jak jsou na tom ale tištěné knihy ve srovnání s těmi elektronickými, patrně, zejména mladé čtenáře, překvapí.

Kapitola nazvaná Nabývání knih a knižní trh zjišťuje, jaké jsou nejpoužívanější kanály opatřování knih a kolik se jich ke svým čtenářům touto cestou dostává. Brány v úvahu však nejdou jen knihy, které si lidé pro svou potřebu kupují, ale i ty, které získají jako dar, nebo k nimž se dostanou návštěvou veřejných knihoven či zápůjčkou od známých. Autor také nabízí informaci o tom, kde knihy nejčastěji kupujeme, za jakým účelem a jaká kritéria hrají roli při jejich výběru.

„V českém prostředí registrujeme, že skokový propad těch, kdo knihy kupují, který nastal mezi lety 2007 a 2010, se v dalším období zastavil. Zhruba polovina populace obyvatel české republiky starších 15 let si ročně koupí aspoň jednu knihu. Co do podílu ze všech nabytých knih, jež k nám všemi kanály doputují (dárek, veřejná knihovna, domácí knihovny ad.), jde o něco méně než jednu čtvrtinu. Kniha není komodita jako třeba chléb, který nabýváme vesměs jen proto, abychom ho spotřebovali (rozhodně si ho nepůjčujeme ani ho běžně nedostáváme jako dárek), a po jeho spotřebování si obstaráváme nový. Stejně tak není komodita jako třeba kolo či pračka; ty si také vesměs nepůjčujeme a nemůžeme si je stáhnout z internetu. Čili knihy kupujeme ve velké míře, abychom četli nebo obohacovali čtení jiných; pořizovat si je do osobního vlastnictví už tak úplně nepotřebujeme“ je to něco navíc.“ (str. 155)

Čas hraje důležitou roli v mnoha oblastech, čtení nevyjímaje. Abychom mohli číst knihu, musíme si v běžném dni či týdnu na čtení najít čas a místo, a to nezřídka na úkor jiných našich aktivit. Jak často čteme, do jaké míry se věnujeme jiné mediální činnosti, jak souvisí čtení knih se zaměstnáním a jaké jsou naše ostatní volnočasové aktivity? To jsou otázky, na které přináší odpověď kapitola čtvrtá.

Pozoruhodný je také poslední úsek knihy s názvem hodnoty. Ten se zabývá tím, jaké knihy jsou čteny a jací jsou nejoblíbenější autoři. Kromě kvantitativní části, kterou čtenář sleduje spolu s grafy na více než sto dvaceti stranách, je prostor dán i kvalitativní odpovědi respondentů. Ti byli vyzváni, zda by nechtěli něco dodat k tématu čtení nad rámec dotazníku. Na tuto pobídku reagovala více než jedna třetina dotázaných a jejich odpovědi se týkají zejména vysokých cen knih, příliš široké nabídky a přesycenosti trhu, nezájmu o knihy a dalších témat.

Publikace Překnížkováno jistě zaujme ty, kteří se zajímají nejen o knihy, ale i o čtenářskou kulturu a knižní trh. Poskytuje odpovědi na mnoho otázek, přičemž mnohé z odpovědí jsou překvapivé a možná i tak trochu v rozporu s naším původním očekáváním.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizePřeknížkováno
Co čteme a kupujeme (2013)

Trávníček, Jiří

Host, 2015

Napsat komentář