Latinskoamerická literatura, jak ji (možná) neznáte

Titul
Patříte mezi příznivce současné latinskoamerické literatury, nebo jsou vám díla Manuela Puiga, Reinalda Arenase nebo chilského světoběžníka Roberta Bolaña velkou neznámou? Jak pro znalce moderního latinskoamerického románu, tak pro všechny, které zajímají témata politické moci v literatuře, je určena kniha Daniela Nemravy Snivci a trosečníci.

 

Literatura Latinské Ameriky není jenom proslulý magický realismus Llosy nebo Márqueze. Jsou to i díla autorů českým čtenářům možná méně známých, přesto však fascinujících – díla, která v sobě nesou všechny extrémy latinskoamerických diktatur 70. let. Díky Danielu Nemravovi máme možnost poznat, jak výrazně se odráží politická situace ve vývoji moderní literatury.

Je výsadou literatury, aby se takového úkolu plně zhostila a dokázala zaplnit prázdná místa, postihnout to, co zůstalo neprůhledné, nepochopené, to, co dějinné dynamice „uteklo z lopaty“.

Kniha má podtitul Reprezentace (bez)moci v současném latinskoamerickém románu – a jen těžko si lze představit slova, která by téma interpretace literatury ve stínu politična vystihovala lépe. Díla Manuela Puiga, Reinalda Arenase, Abilia Estéveze, Sergia Ramíreze a Roberta Bolaña jsou v knize zasazena do politického kontextu latinskoamerických diktatur 70. let a křehkých demokracií 80. a 90. let. Nemravova kniha ukazuje extrémní politizaci literárního pole v 70. letech, která se později přetavila v prchavou euforii, reflexi traumat a po pádu „železné opony“ až v rezignaci, deziluzi, rozčarování a dezorientaci. Vybrané prózy pomocí nejrůznějších narativních strategií reflektují témata moci, násilí a diktatury. Možnost či nemožnost zobrazení nesvobody a sdělitelnosti zkušenosti, jež vyústily již dříve v – adornovsky řečeno – krizi vyprávění, je společným jmenovatelem těchto románů. Nemravova studie zobrazuje nejen způsob, jakým politický kontext přímo ovlivňuje vývoj literatury v regionu, ale nabízí také originální interpretaci fascinujícího literárního univerza, jakým je současná latinskoamerická literatura.

 

Snivci a trosečníci

Autor: Daniel Nemrava

Vydalo: Nakladatelství Host

Počet stran: 254
Formát: 212×137×16 mm
Vazba: brožovaná
ISBN: 978-80-7491-429-4

 

Ukázka z knihy

Významná část latinskoamerické literatury druhé poloviny 20. století je protnuta na jedné straně reprezentací politiky neboli souborem praktik či mechanismů odpovídajících tradiční politické aktivitě, na straně druhé političnem, které se vztahuje ke způsobu, jakým se konstruuje určitá společnost, neboli k charakteru sociálních vztahů. Tyto vzájemně se doplňující koncepty jsou v latinskoamerickém kontextu většinou vnímány nikoli ve smyslu veřejné diskuse, nýbrž jako prostor konfliktu, moci a násilí. Proto v naší studii přesouváme těžiště na problém literární reprezentace právě těchto entit, které se pro latinskoamerické intelektuály, respektive spisovatele, staly synonymem politiky uplatňované v regionu. Politično je v jejich narativním diskursu prakticky vnímáno pouze negativně a v souvislosti se zneužitím moci. Nejprve si však dovolíme syntézu mimoliterárních poznámek k uvedeným hlavním pojmům, jež významně spoluvytvářejí a doplňují naše interpretační zázemí.

 

O autorovi

Daniel Nemrava (nar. 1975) vystudoval španělskou a portugalskou filologii na Masarykově univerzitě v Brně. Momentálně vyučuje teorii literatury, španělskou a hispanoamerickou literaturu na Univerzitě Palackého v Olomouci. V letech 2005 až 2007 působil na univerzitě v Granadě. Je autorem monografií Entre el laberinto y el exilio: nuevas propuestas sobre la narrativa argentina (Mezi labyrintem a exilem: nové pohledy na argentinskou prózu, Madrid: Verbum, 2013) a Entre la experencia y la narración: Ficciones latinoamericanas de fin de siglo (1970–2000) (Mezi zkušeností a vyprávěním: Latinskoamerická próza na konci století [1970–2000], Madrid: Verbum, 2014). Ze španělštiny přeložil román Roberta Bolaña Chilské nokturno (Garamond, 2005) a podílel se na překladech knih Had, který se kouše do ocasu: výbor hispanoamerických fantastických povídek (ed. Eva Lukavská, Host, 2008) a Obecné dějiny ničení knih Fernanda Báeze (Host, 2012).
(Zdroj informací: nakladatelství Host)

———–

Chcete se o díle Snivci a trosečníci, které vám přináší nakladatelství Host, dozvědět více? Potom si můžete přečíst podrobnější informace nebo se podívat na ukázku z knihy.

 


 

Brněnské nakladatelství Host, které v současnosti zaujímá nepřehlédnutelné místo na českém knižním trhu, má již letitou tradici. Vydává především kvalitní českou a překladovou prózu, poezii, literární teorii i literaturu naučnou. Odborné publikace se zaměřují na historii, sociologii, jazykovědu, osobnosti filmu i další obory. V posledních letech se výrazně rozšířila řada překladové beletrie, severských kriminálních románů a thrillerů.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeSnivci a trosečníci
Reprezentace (bez)moci v současném latinskoamerickém románu

Nemrava, Daniel

Host, 2014

Napsat komentář