Hudebníci hraběte Morzina

Příspěvek k dějinám šlechtických kapel v Čechách v době baroka

zobrazit info o knize
Nakladatelství Etnologický ústav AV ČR
Vydáno   12/2010
ISBN 978-80-87112-36-6
Vydání 1.
Počet stran 245
Vazba lepená brožura
Doporučená cena 230 Kč

O knize

Kniha pojednává téma šlechtických kapel v Čechách v době baroka na příkladu kapely hraběte Václava Morzina, známého v dějinách hudby jeho kontakty s Antoniem Vivaldim. Písemné prameny i dochovaná hudba umožnily sledovat kapelu z různých úhlů. Pozornost je věnována složení kapely, její organizaci i jejímu místu v rámci šlechtického dvora. Biografie Antonína Mösera, Františka Jiránka, Antonína Reichenauera a Christiana Gottlieba Postela představují „modelové kariéry“ hudebníka ve šlechtických službách. Analytické sondy jsou zaměřeny na sledování vzájemných vztahů zadavatele a tvůrce díla, obsazení kapely a podoby skladeb či přebírání vivaldiovských kompozičních vzorců Morzinovými skladateli. Kniha je doplněna katalogy instrumentální tvorby skladatelů Reichenauera, Postela a Jiránka.

Doporučení:
Share