Finanční trh I

zobrazit info o knize
Nakladatelství Univerzita Tomáše Bati
Vydáno   10/2014
ISBN 978-80-7454-390-6
Vydání 1.
Počet stran 68
Vazba sešit

O knize

Předkládaný text Finanční trhy obsahuje základní soubor znalostí problematiky peněžních a kapitálových trhů. Finanční trh lze charakterizovat jakožto souhrn nástrojů, postupů a institucí, jejichž prostřednictvím dochází k přesunu volných finančních prostředků od těch, kteří je vlastní k těm, kteří jimi chtějí disponovat. První část pojednává o hlavních funkcích finančního systému, rozdělení finančních trhů a typech finančního zprostředkování s detailnějším popisem bank, pojišťoven a penzijních společností. Druhá část se věnuje finančnímu investování, rozdělení investic na reálné a finanční a podstatě a fázím investičního procesu. Obsahem části třetí je třídění a popis dokumentů finančních trhů s důrazem na dluhopisy, akcie a směnky včetně matematického aparátu.

Doporučení:
Share