Historické naladění na víkend

romany-na-pozadi-historickych-udalosti
Historie je nevyčerpatelnou studnicí nápadů a inspirací. My vám dnes představíme hned čtyři historické romány a vy tak prožijete dávná dobrodružství a třeba se i zasníte, jaké by to bylo, kdybychom mohli minulost upravovat podle svých přání.

Smrt Jana Masaryka je obestřena tajemstvím. Mnoho okolností zůstalo nevysvětleno a dodnes tak přesně nevíme, jak se všechno odehrálo. Světlo se do případu snaží vnést Václava Jandečková, která ve své knize Svědectví o smrti Jana Masaryka popisuje, jak dosáhla pátého oficiálního vyšetřování smrti tohoto prvorepublikového ministra.

Svědectví o smrti Jana Masaryka

Nová odhalení odkrývají pochybná „fakta“ a odsouvají staré „pravdy“
Autorka: Václava Jandečková

Počet stran: 380
Vazba: vázaný blok
Formát: 165×245 mm
ISBN: 978-80-200-3183-9
Doporučená cena: 450 Kč

Knihu Svědectví o smrti Jana Masaryka vydalo nakladatelství Academia.

Na podzim 2019 bylo z iniciativy Václavy Jandečkové zahájeno páté oficiální vyšetřování smrti Jana Masaryka. Autorka ve své nové knize líčí několikaletou svízelnou cestu za tímto cílem a do jejího středu staví unikátní svědectví kriminalisty Vilibalda Hofmanna. Hofmann coby zkušený detektiv a zpravodajský důstojník byl v osudné ráno 10. března 1948 v roli vyšetřovatele jako jeden z prvních přítomen v pražském Černínském paláci, na jehož nádvoří bylo nalezeno mrtvé tělo oblíbeného ministra zahraničí. Své svědectví pořídil soukromě na magnetofonový pásek o dvacet let později, poté co v rámci obnoveného vyšetřování Masarykovy smrti poskytl výpověď na Generální prokuratuře, při níž byl konfrontován se zřejmě zmanipulovanými úředními dokumenty. Autorka nahrávku pro veřejnost objevila v rodině Hofmannova přítele Jindřicha Grulicha, která ji dlouhá léta uchovávala a po pádu komunistického režimu se marně snažila upozornit na ni oficiální místa. Rozborem tohoto klíčového svědectví a jeho porovnáním s řadou úředních dokumentů i dalších osobních vzpomínek autorka odkrývá množství nesrovnalostí, rozporů i záměrných zkreslení a pokouší se z této složité mozaiky rekonstruovat přesvědčivou verzi událostí kolem Masarykovy smrti.

Ukázka z knihy

Než prokurátor Jiří Kotlář z Generální prokuratury v Praze musel svůj úřad v říjnu 1968 opustit, vše důležité si ofotil. Co kdyby se materiály k vyšetřování Masarykovy smrti jednou „ztratily“? Nikdo nevěděl, co může po srpnové invazi vojsk Varšavské smlouvy ještě přijít a zmizet. Až před několika lety se Kotlářův syn rozhodl poskytnout všechny ofocené dokumenty historikovi Petru Blažkovi, který je nechal převést do elektronické podoby. Vedle Národního archivu, kde jsou uloženy originály dokumentů z vyšetřování z konce čtyřicátých a šedesátých let, jež ale zatím nebyly digitalizovány, je osobní archiv Jiřího Kotláře druhým významným zdrojem, který může sloužit dalším badatelům. Z obou nesmírně cenných a bohatých fondů, které by stálo za to důkladně porovnat, vybírám další text ministerského rady Jana Hory, který byl vypracován 17. září 1948, tedy ve stejný den jako jeho závěrečná zpráva o sebevraždě Jana Masaryka, jejíž plné znění přiblížila druhá kapitola prvního dílu.

Přečtěte si celou ukázku z knihy.

O autorce

Václava Jandečková je spisovatelka, členka Českého centra Mezinárodního PEN klubu, badatelka, nositelka ceny v oboru literatury faktu, publicistka a překladatelka. Po studiu mezinárodních vztahů se rozhodla věnovat historickému výzkumu s cílem odhalovat a mapovat nezákonné praktiky komunistického režimu po únoru 1948. Čtenáři ji znají především jako autorku objevné knihy Kámen. Svědectví hlavního aktéra akce „Falešné hranice“ u Všerub na Domažlicku (2013). Na ni navázala publikací o třetím odboji Tři muži proti totalitě. Odbojář Ota Tulačka, pilot RAF Josef Hýbler a americký diplomat Walter Birge v boji s StB (2014). Její kniha Kauza Jan Masaryk (nový pohled). Doznání k vraždě a tajný přešetřovací proces StB z let 1950–1951 byla v roce 2016 oceněna Mezinárodní zvláštní cenou Egona Erwina Kische. V roce 2018 se stala spoluzakladatelkou Společnosti pro výzkum zločinů komunismu a vydala obsáhlou monografii Falešné hranice. Akce „Kámen“. Oběti a strůjci nejutajovanějších zločinů StB 1948–1951 (Argo). Její knihy se staly předlohou k divadelnímu představení Operation KAMEN, inscenovanému souborem Staatsschauspiel Dresden před německým i českým publikem, a sama autorka jejich poznatky zapracovala do česko-německé putovní výstavy s názvem Falešné hranice. V roce 2021 se vrátila k tématu nevyjasněné smrti poválečného ministra zahraničí, a to objevnou knihou Svědectví o smrti Jana Masaryka. Nová odhalení odkrývají pochybná „fakta“ a odsouvají staré „pravdy“ (Academia).

Zdroj informací: www.kosmas.cz

————————————————

S další knihou se podíváme do Anglie 16. století, do časů, kdy vládli slavní Tudorovci. Příběh knihy Má přítelkyně začíná ve chvíli, kdy se novou ženou Jindřicha VIII. stává Jana Seymourová, bývalá dvorní dáma předchozí královny Anny Boleynové.  Dokáže však naplnit všechny naděje, které jsou do její osoby vkládány?

Má přítelkyně

Dokáže naplnit naději Jindřicha VIII.?
Autorka: Veronika Moreira

Počet stran: 160
Vazba: vázaná
Formát: 125×205 mm
ISBN: 978-80-7633-224-9
Doporučená cena: 249 Kč

Knihu Má přítelkyně vydalo nakladatelství Alpress.

Po skandální popravě Anny Boleynové a jejích milenců se stává novou Jindřichovou ženou Annina dvorní dáma. Jana Seymourová je pravý protiklad předchozí královny. Vrací na dvůr poslušnost a pokoru a vzbudí v Anglii novou naději na dědice tudorovského trůnu. Dokáže skromná a tichá Jana probudit v panovníkovi lidskost i vášeň a vystoupit ze stínu „zkažené“ královny?

Ukázka z knihy

Konec jara a první letní dny přinášely všem nové naděje, ty největší a nejsladší však prožíval král a jeho nová rodina, kterou vyzdvihl ke svému trůnu, jako Bůh vyzdvihuje své věrné a věřící, aby je zahalil do roucha věčného blaha… Bude však opravdu věčné? Pochyby, vrtkavost a tenký led… to byl život u dvora dávno předtím, ale co teprve teď?

Padnout králi do oka, stát se jeho milenkou a nakonec třeba i novou královnou – najednou to vznešeným rodinám a dámám u dvora nepřipadalo zdaleka tak nesnadné či dokonce nesmyslné. Dokázala to Anna, jistě, ta čarodějka, o níž později vešlo ve známost, že ovládala nejednu z mnoha zakázaných milostných dovedností. Ale po ní přišla další, zdaleka ne tak přitažlivá a jistě ani dost talentovaná v umění ovládnutí muže.

Přečtěte si i zbytek ukázky.

 ————————————————

Poválečné dění v Sudetech patří mezi stinné stránky naší historie. Pohraničí zůstalo poničené a vyrabované a lidské životy mnohdy tvrdě poznamenané. Jeden takový osud je zachycen na stránkách knihy Jiřího Holuba Prostě na mě zapomněli, která vyšla v novém vydání v nakladatelství JaS.

Prostě na mě zapomněli

Autor: Jiří Holub

Počet stran: 136
Vazba: vázaná
Formát: 120×190 mm
ISBN: 978-80-87654-29-3
Doporučená cena: 179 Kč

Knihu Prostě na mě zapomněli vydalo nakladatelství JaS.

Je léto roku 1945. Klára s rodiči a malým bráškou míří do Sudet. Opustili Prahu. Na tátu čeká pěkné místo v kaolínce, na mámu život hospodyňky. Pro tu bude všechno těžší, než si cestou dovede představit. Osmiletá Klárka objevuje nový svět, hory si zamiluje okamžitě, v chalupě je rázem jako doma a brzy potká tu, co jí Starý Wolfgang, vyrabovanou vesnici po Němcích, představí se vším všudy – s tím dobrým i s tím zlým. Helga tady vyrostla, starala se o rodinu, vychovala děti a pak zůstala sama. Opuštěná. Plná bolesti, smutku a trápení. Teď ji osmileté zvídavé děvče bez předsudků vytrhlo z beznaděje a pomohlo opustit hrůznou minulost. Díky Klárce přestala Helga být jen tou, na kterou jednoho děsivého dne, naštěstí i bohužel současně, ve vesnici všichni zapomněli.

Ukázka z knihy

Uteklo sedmdesát let od okamžiku, co se tohle všechno stalo. Nikdo z těch, o kterých tu píšu, už nejspíš není na živu. Ani jediný. Všechny vzala zem, ty mladší oheň, náhrobní desky do jedné ztratily svou barvu. Dohnalo mě stáří.
Kdo ví? Zítra už třeba nevstanu, nezatopím, nedám slepicím a kočce, neotevřu okno, nepodívám se na západ slunce tam – nad Wolfgangem.
Zmizím, zapomenutá a sama. Každým dnem jsem si víc a víc jistá tím, že to bude brzy.
Ale dnes ještě ne. Nechci. Nemůžu. Potřebuju ještě udělat jednu věc, říct někomu o ní. O Helze. A o tom, co se stalo, ani ne půl roku po válce.
Nikdy jsem nic z toho nevyprávěla živé duši.
Znala jsem Helgu chviličku, prošla mým životem asi jako letní bouřka, prudká a krátká – ale stejně nikdy nezapomenu.
Abych odešla čistá, musím ještě jednou zpátky na valník

O autorovi

Jiří Holub vystudoval Hotelovou školu a školu cestovního ruchu v Žatci. Magisterský titul získal na Literární akademii Josefa Škvoreckého v Praze, kde studoval u Daniely Fischerové, Ivony Březinové a Arnošta Goldflama. Inspiraci pro své knížky čerpá z předchozích i současného zaměstnání – byl prodavačem, hlídačem, průvodcem, moderátorem v rozhlase, instruktorem přechodu přes žhavé uhlíky, kuchařem, cestovatelem, recepčním a nyní je kastelánem na zámku Hrubý Rohozec a v zimním období tráví pracovní dovolené v Latinské Americe a Africe, kde pracuje pro cestovní kancelář a píše. Je spoluautorem úspěšných sborníků tvůrčí skupiny Hlava nehlava – Zuby nehty (2007), Tisíc jizev (2008), Ruce vzhůru (2009) a Noční můry nespí (2011) a autorem knih Kolik váží Matylda (2009), Vzpoura strašidel (2010), Zádušní mše za hraběnku (2011) a Jak se zbavit Mstivý Soni (2012). V almanachu Povídka roku 2006 publikoval svou vítěznou povídku Čas jít a čas jít domů. Ve stejném roce zvítězil s povídkou Ta Čtvrtá na Pražském festivalu spisovatelů a cenu za ni si odvezl i ze zlínského Literárního května. Od roku 2014 mu vyšly všechny dětské knihy ve slovenštině.

Zdroj informací: nakladatelství JaS

————————————————

Co kdyby se minulost dala změnit? Uzpůsobit vlastnímu přání? Že to nejde? V knihách je možné všechno. Hlavní hrdina knihy Vazač vzpomínek nastupuje do učení jako vazač knih. A jeho prací bude zaznamenávání vzpomínek. Stačí říct a vzpomínka, na kterou chcete zapomenout, zmizí. Co když ale jednoho dne najde svazek se svým jménem?

Vazač vzpomínek

Autorka: Bridget Collinsová
Přeložila: Bronislava Grygová

Počet stran: 415
Vazba: vázaná
Formát: 149×215 mm
ISBN: 978-80-7565-712-1
Doporučená cena: 398 Kč

Knihu Vazač vzpomínek vydalo nakladatelství Jota.

Když se Emmett Farmer, syn farmáře, jednoho letního večera vrátí z práce na poli, čeká na něj doma dopis. Dozví se, že má nastoupit do učení jako vazač knih. Je to povolání, které budí strach, je opředeno pověrami a předsudky – ale zároveň takové povolání, které si on ani jeho rodiče nemohou dovolit odmítnout. Emmett se naučí ručně vyrábět krásné svazky a v každém z nich zachytí něco jedinečného a mimořádného: vzpomínku. Existuje-li něco, na co chcete zapomenout, může vám pomoci. Existuje-li něco, co potřebujete vymazat, zařídí to. Vaše minulost bude bezpečně uložena do knihy a vy si nevzpomenete na své tajemství, ať je jakkoliv děsivé. V trezoru pod dílnou Emmettovy učitelky jsou přepečlivě uskladněny a zaznamenány řady knih a vzpomínek. Pak jednoho dne učiní mladý vazač udivující objev: jedna z knih nese jeho jméno.

Ukázka z knihy

Když přišel ten dopis, byl jsem zrovna na poli a vázal jsem poslední snop obilí. Ruce se mi třásly tak, že jsem skoro nedokázal utáhnout smyčku. Byla to moje chyba, že jsme to museli dělat postaru, a propadl bych se hanbou, kdybych to teď vzdal. Zápolil jsem s tím po celé horké odpoledne, odháněl jsem černé mžitky, které se mi dělaly před očima, teď se stmívalo a byl jsem skoro hotov. Ostatní odešli, když začalo slunce zapadat, přes rameno na mě volali sbohem a já jsem byl rád.

Nezapomeňte si přečíst celou ukázku z knížky.

O autorce

Bridget Collinsová vystudovala anglický jazyk a literaturu na King’s College v Cambridgi a poté studovala herectví na London Academy of Music and Dramatic Art. Je autorkou sedmi uznávaných knih žánru „young adult“ a byly uvedeny dvě její divadelní hry, jedna z nich v rámci festivalu Edinburgh Fringe. Vazač vzpomínek je její první knihou pro dospělé čtenáře a vůbec první, která vychází v češtině.

Zdroj informací: nakladatelství Jota


Zapojte se do našich aukcí, v nichž najdete tyto knihy a mnoho dalších za skvělé ceny.

Která z dnes představených knih vás nejvíce zaujala? Napište nám svůj názor v komentářích.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeSvědectví o smrti Jana Masaryka
Nová odhalení odkrývají pochybná „fakta“ a odsouvají staré „pravdy“

Jandečková, Václava

Academia, 2021

zobrazit info o knizeMá přítelkyně
Dokáže naplnit naděje Jindřiha VIII.?

Moreira, Veronika

Alpress, 2021

zobrazit info o knizeProstě na mě zapomněli

Holub, Jiří

JaS, 2021

zobrazit info o knizeVazač vzpomínek

Collinsová, Bridget

Jota, 2021

Napsat komentář