Okovy minulosti

Hawker_NadechniSe
Říká se, že největší zlo pácháme na svých blízkých tím, že jim chceme prospět. A vůbec nejčastěji tak v dobré víře ubližujeme svým dětem. Naštěstí ne všichni máme v povaze zacházet do extrémů, protože jinak by svět byl plný traumatizovaných jedinců.

Nakladatelství Alpress přestavilo v listopadu 2017 kromě jiných titulů i knihu L. S. Hawkerové Nadechni se (The Drowning Game, 2015). Překlad pochází od Ondřeje Duhy.

L. S. Hawker je současná americká autorka, jež se literárnímu světu představila teprve před dvěma lety, a to právě titulem Nadechni se (přitom pracovní název této knihy, na níž začala autorka pracovat již někdy v roce 2013, byl po dlouhou dobu Deep Forbidden Lake). O rok později publikovala román Body and Bone a počátkem letošního roku titul End of the Road. Jak sama na svých webových stránkách uvádí, vůbec první román The Last Run napsala ve čtrnácti letech, ale stejně jako rukopisy Mirror Mountain a Everybody Knows This is Nowhere nebyl dosud publikován a není ani zřejmé, zda se tento stav někdy změní.

Kniha Nadechni se je akční příběh vyprávěný z pohledu dvou mladých lidí. Hlavní hrdinka Petty Moshen se ve svých jednadvaceti letech poprvé dostává do reálného světa, a to teprve poté, co její otec zemře na infarkt. Petty byla posledních osmnáct let držena pod zámkem a přísným otcovým dozorem, s minimální možností interakce s okolím. Zato prošla vpravdě vojenským drilem a naučila se všemožným způsobům boje zblízka, taktice a zacházení se střelnými i chladnými zbraněmi. To vše údajně proto, aby se dokázala ubránit proti nelítostné společnosti. Pettyiny problémy otcovou smrtí však, překvapivě, teprve začínají. Závěť, kterou zanechal, ji staví do opravdu nepříjemné situace a ona se rozhodne vzepřít autoritě zesnulého a vydat se do světa hledat své vlastní kořeny. Během tohoto útěku jí pomáhá její vrstevník Dekker, který se k problematické záležitosti přimotal čirou náhodou. Dramatický útěk je ovšem jen začátkem hry, v níž jde posléze oběma doslova o život.

Třicet dva kapitol, epilog a poděkování zaplňují tři stovky a dvacet stran. Celý příběh je psán, jak už jsem naznačil, v první osobě. Zhruba ze dvou třetin je to z pohledu hlavní hrdinky, zbylou třetinu vypráví její z počátku nedobrovolný společník Dekker. Střídání dvou přístupů, a to nezřídka opakovaně i v rámci jedné kapitoly, dodává textu příjemný spád a po úvodním představení prostředí a aktérů se kniha čte doslova jedním dechem. Na rozdíl od jiných akčních románů, kde se to hemží střelnými zbraněmi, L. S. Hawkerová se neupíná ke konkrétním specifikacím těchto technických pomůcek, ale o to víc se zaměřuje na ponor do myslí obou hrdinů. Postavit příběh na střetu izolovaného jedince a běžné populace je jistě zajímavá myšlenka a autorka z ní zkusila vytěžit co nejvíce. S jakým úspěchem, to bude předmětem hodnocení každého jednotlivého čtenáře. Já osobně si myslím, že je příběh přiměřeně vybalancován tak, aby nezabíhal do přílišných podrobností, aniž by tím zároveň jakkoli ohrozil svou komplexnost.

Kdykoli představuji recenzi nějakého zahraničního titulu, snažím se alespoň letmo zmínit i o přispění překladatele/ky k celkovému úspěchu (či opaku). V tomto případě mohu s čistým svědomím pět jen a jen pochvalné ódy na Ondřeje Duhu. A není asi divu, protože na kontě tohoto zkušeného překladatele je více než stovka knih různých žánrů. Z těch, o kterých jsem se již někdy zmínil, jmenujme kupříkladu Zemři dvakrát nebo Odplatu Andrewa Granda.

Zdá se, že literární svět objevil další z úspěšných autorek zaměřených na ženské hrdinky. V podobně akčním, možná ještě dramatičtějším duchu se nesou i obě následující knihy L. S. Hawkerové. Body a Bone přichází s poměrně rozšířeným tématem porušení nejniternější osobní svobody mladé a dobře situované ženy, která je prostřednictvím promyšlené manipulace obviněna ze zabití vlastního manžela, a přitom podrobena téměř absolutní ztrátě soukromí. End of the Road pak opět stojí na mladé hrdince, jejíž sen budování lepšího světa tentokrát narazí na smrtelná nebezpečí, na něž nebyla ani v nejmenším připravena.

Z takto povrchně zmíněného profilu tvorby L. S. Hawkerové by se mohlo zdát, že jde o knihy, jejichž hlavními konzumenty budou ženy. Leč opak je pravdou. Přinejmenším v případě knihy Nadechni se není pohlaví čtenáře vůbec důležité. Pravda, mužský hrdina tohoto příběhu je ve srovnání s dívčí rolí poněkud bojácnější, místy hystričtější, ale určitě mu není přisouzena úloha popleteného doktora Watsona. Při správném úhlu pohledu udělá vlastně ve svém psychickém vývoji podstatně výraznější pokrok než jeho společnice. A tak se pojďme shodnout na tom, že tento titul najde své příznivce od věku dnes s oblibou označovaném jako „young adult“ až po důchodce. A na tom, zda jde o čtenářky či čtenáře, rozhodně záležet nebude.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeNadechni se
Říkali, že je ozbrojená! Říkali, že je nebezpečná! Měli pravdu!

Hawkerová, L. S.

Alpress, 2017

Napsat komentář