Psychoterapie – jak se cítit lépe

tipy_psychologie
Dopady koronavirové krize na mentální zdraví ve společnosti budou pravděpodobně velice značné. V tomto článku si představíme knihy, které se s tématem duševního zdraví přímo pojí, ale zároveň k němu přistupují z rozdílné perspektivy.

Kniha Deprese od Huuba Buijssena není pro lidi, kteří depresemi sami trpí. Naopak promlouvá k lidem, kteří se pohybují v blízkosti někoho, kdo s touto nemocí zápasí, a chtěli by vědět, jak mohou pomoci.

Deprese – jak pomoci a neztratit sám sebe

Autor: Huub Buijssen
Přeložila: Iva Michňová

Počet stran: 184
Vazba: brožovaná
Formát: 143×208 mm
ISBN: 978-80-271-1253-1
Doporučená cena: 269 Kč

Knihu Deprese – jak pomoci a neztratit sám sebe vydalo nakladatelství Grada.

Tuto knihu si prohlížíte pravděpodobně proto, že někdo z vašich blízkých trpí depresí. Nejste sami, kdo má ve svém okolí člověka, jenž se potýká s touto nemocí. Depresi zažije podle statistik v životě každý pátý člověk. Ve skutečnosti je jich ale ještě více.
Pokud začne váš partner, bratr, sestra, dítě či rodič trpět depresí, budete si klást řadu otázek: Co cítí člověk s depresí? Jak mu mohu pomoci? Čemu se mám naopak vyhnout? Jak mohu svého příbuzného trpícího depresí přimět k tomu, aby vyhledal profesionální pomoc? A jak najdu vhodnou pomoc? Co mám dělat, abych to vydržel já sám? V hledání odpovědí na tyto a podobné otázky vám může pomoci právě tato kniha.
Kniha nabízí rady, tipy a strategie, které vám pomohou situaci zvládnout, abyste se psychicky nezhroutili. Pro osobu trpící depresí můžete udělat hodně. Nesmíte však zapomínat chránit také sami sebe.
Tato kniha ukazuje, jak můžete konkrétně podporovat nemocné, aniž byste se sami stali obětí.

 O autorovi

Huub Buijssen je nizozemský klinický psycholog. Odborně se zabývá demencí. O boji s ní publikoval také několik knih.

————————————————

Druhá kniha se nezaměřuje přímo na duševní zdraví, ale spíše na disciplínu, která s ním pracuje: psychoterapii. Kniha Rozhovory v psychoterapii přináší sbírku odborných studií vztahujících se k tématu vedení rozhovorů v rámci psychoterapie.

Rozhovory v psychoterapii

Psychoterapie v přesazích a souvislostech

Autor: Jiří Růžička (ed.)

Počet stran: 256
Vazba: vázaná
Formát: 145×205 mm
ISBN: 978-80-7553-850-5
Doporučená cena: 399 Kč

Knihu Rozhovory v psychoterapii vydalo nakladatelství Triton.

Kniha, kterou listujete, je věnována klíčové psychoterapeutické otázce, jíž je rozhovor. Je velmi důležité podstatně rozumět rozhovoru jako takovému, protože v rozmluvě se děje poznání. To je již dlouhou dobu zúžené na poznání objektivní čili věcné, neosobní, neutrální, vědecké. Díky psychoterapii opakovaně zakoušíme, že poznání bez setkání nepřináší štěstí, úlevu, radost a mír, neulehčí duši bolest, nezmírní lidské utrpení. Setkání, které je lůnem mezilidského vztahu, se zakládá a uskutečňuje v rozhovoru. Zda se rozmluva stane setkáním u společné věci, dojde-li vstupem do ní k porozumění, nebo se setkání neuskuteční a řeč se stane slepým míjením, bezduchou formalitou – to je pro dění v psychoterapii a pro její smysl rozhodující. V rozhovoru dochází k důvěrnému setkání s druhými lidmi, ale také sama se sebou. A to nejen v reálném čase, ale také v minulosti a budoucnosti, ve společné chvíli, ve světě materiálním nebo virtuálním, v otevřenosti a přesazích. Lidské bytí je rozhovor, v něm se také děje. Proto je tak důležité, s kým, o čem i jak se řeč, a tak i náš život, vede. Péče o řeč a její dialogické dění je starostí o nás, o duši, o svět. Z toho se nám ukazuje, na jakých záchytných ontologických bodech se psychoterapie zakládá, na čem spočívá, a jaké jsou její přesahy a souvislosti.

Ukázka z knihy

Historicky nejvýznamnější roli hraje empatie v psychoterapii ve dvou směrech. Jedním je na člověka orientovaný přístup C. Rogerse, druhým směrem, ve kterém se empatie uplatnila zásadním způsobem, je psychoanalýza, a to především v díle H. Kohuta. Ten se ve svém díle od hlavního psychoanalytického směřování oddálil na samou hranici tohoto směru, přesto však ještě psychoanalytikem zůstal.

Rogers (2014) empatií podmínil psychoterapeutické rozumění i přístup a učinil z ní svoji základní terapeutickou metodu. Empatie je nejčastěji definována jako schopnost jedince cítit emoce druhých lidí, jako by to byly jeho vlastní emoce, a to nejen souběžně, ale také je anticipovat. Terapeut podle něho musí respektovat vnitřní kontexty protějšku zejména s ohledem na jeho hodnoty a sebepojetí.

Přečtěte si celou online ukázku z této knihy.

O autorovi

Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D. je rektorem Pražské vysoké školy psychosociálních studií. Je to klinický psycholog, psychoterapeut, vysokoškolský učitel, spoluzakladatel Pražské psychoterapeutické fakulty, Pražského psychoterapeutického institutu a PVŠPS.  Je členem prezidia Asociace klinických psychologů ČR a České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP. Je také členem Slovenské psychoterapeutické společnosti, České psychiatrické společnosti, Evropské psychoterapeutické asociace a České daseinsanalytické společnosti. S doc. Čálkem spoluzakládal komunitní a skupinovou daseinsanalytickou psychoterapii.

Zdroj: pvsps.cz

 

————————————————

Kniha Psychopatův průvodce na cestě k úspěchu není překvapivě určená ani pro psychopaty, ani není o psychopatech. Naopak ukazuje pozitivní aspekty psychopatie, které může každý z nás uplatnit v běžném životě. Profesor univerzity v Oxfordu Kevin Dutton zábavnou formou vysvětluje, jak nám mohou pomoci být v životě úspěšnější.

Psychopatův průvodce na cestě k úspěchu

Autoři: Kevin Dutton a Andy McNab
Přeložila: Renata Červenková

Počet stran: 344
Vazba: brožovaná
Formát: 128×202 mm
ISBN: 978-80-262-1738-1
Doporučená cena: 425 Kč

Knihu Psychopatův průvodce na cestě k úspěchu vydalo nakladatelství Portál.

Profesor Kevin Dutton se na Oxfordské univerzitě zabývá psychopaty už léta. S příslušníkem speciálních jednotek SAS Andym McNabem, novodobým hrdinou, se setkal při jednom výzkumném projektu. Fakt, že psychologické testy McNaba jednoznačně zařadily mezi psychopaty, ho nepřekvapil – zarazilo ho však, že Andy McNab je psychopatem hodným. Na rozdíl od zlých psychopatů totiž využívá charakteristické psychopatické povahové rysy, jako je bezohlednost, nebojácnost či schopnost přečíst pocity druhých, k tomu, aby v nejrůznějších situacích dostal jak ze sebe, tak z ostatních to nejlepší.
Spojení Duttonových znalostí a McNabových divokých a neuvěřitelných zkušeností vyústilo v poznatek, že hodný psychopat přemýšlí jinak než běžní lidé, a že kdybychom i my jednali více sebevědomě, zachovávali si vždy chladnou hlavu, lépe využívali svůj šarm a soustředěně žili přítomným okamžikem, byli bychom v pracovním i osobním životě bezpochyby mnohem úspěšnější. Tato kniha vás zajímavou a zábavnou formou naučí, jak toho dosáhnout.

Ukázka z knihy

Existuje mnoho způsobů, jak se v životě vyhnout úspěchu. Jestliže to s ním však myslíte vážně, měli byste zkusit prokrastinaci.

Prokrastinace se definuje jako „odkládání činností, které jsme plánovali, a jejich nahrazování méně důležitými“. S nástupem moderních technologií – Angry Birds, Xboxů, Facebooku a Twitteru – je stále na vzestupu.

Koncem sedmdesátých let se za chronické odkladače považovalo kolem 5 % populace, dnes už asi 25 %.

Pokračování této ukázky naleznete přímo na stránkách nakladatelství Portál.

 O autorech

Kevin Dutton je experimentální psycholog a spisovatel. Výzkumný pracovník katedry experimentální psychologie na Oxfordské univerzitě je autorem úspěšné knihy Moudrost psychopatů (Portál, 2019).
Andy McNab je bývalý příslušník SAS, dnes konzultant a spisovatel. Proslavil se jako velitel hlídky vysazené během první války v Perském zálivu hluboko v nepřátelském území. Svoje drastické zkušenosti popsal v knize Konečná stanice Bagdád (2004). V Portále vychází i jeho dětská kniha Dostaňte mě odsud!.

Zdroj: portal.cz


Zapojte se do našich aukcí, v nichž najdete tyto knihy a mnoho dalších za skvělé ceny.

Která z dnes představených knih vás nejvíce zaujala? Napište nám svůj názor v komentářích.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeDeprese – jak pomoci a neztratit sám sebe
Průvodce pro rodinu a přátele

Buijssen, Huub

Grada, 2021

zobrazit info o knizeRozhovory v psychoterapii
Psychoterapie v přesazích a souvislostech

Růžička, Jiří

Triton, 2021

zobrazit info o knizePsychopatův průvodce na cestě k úspěchu

Dutton, Kevin - McNab, Andy

Portál, 2021

Napsat komentář