S románem do minulosti

historie
Vydejte se za dobrodružstvím, které má svůj reálný základ v bohaté minulosti. Ať už se jedná o evropské dění v 11. století, osidlování Jižní Ameriky, poutavý příběh z koncentračního tábora či román reflektující dezerci v Německu během 2. světové války.

Ivo Budil čtenáři předkládá události, které zasáhly Evropu v jedenáctém století. V příběhu zkombinoval historické i fiktivní postavy a popisuje boje mezi Severem a Jihem či Západem a Východem.

V jedenáctém století se Evropa stále ještě zcela nevzpamatovala z barbarského věku. Zatímco na Severu se jen postupně na úkor pohanských kultů prosazuje křesťanství, Východořímská říše s vypětím všech sil vzdoruje nájezdům Saracénů, stepních kočovníků a Normanů. Konstantinopol jako ohnisko civilizace a blahobytu přitahuje severské dobrodruhy, kteří vstupují jako žoldnéři do služeb východořímských vládců a vytvářejí císařovu osobní gardu. Ocitají se uprostřed nejrafinovanějších intrik vysoce postavených hodnostářů svádějících nemilosrdný zápas o vládu nad říší. Západní Evropa se opět snaží prosadit jako mocnost. Rodí se myšlenka křížové výpravy proti nevěřícím. Dramatické události krvavých bojů mezi Severem a Jihem či Západem a Východem na úsvitu nové epochy nahlédne čtenář očima řady historických i fiktivních postav.

Ukázka z knihy

Muži ozbrojení dvojbřitými sekerami se štítem upevněným na zádech jeli na thesalských koních po staré vojenské římské silnici, která se svažovala z horských masívů řeckého vnitrozemí k nížině obklopující Dyrrhachion. Krajina byla vyprahlá po horkém létě. Varjagové měli  dobrou náladu. Říjnové počasí bylo podobné jako u nich doma na Severu. Pouze obloha byla daleko modřejší. V Soluni se dobře zásobili masem, sýrem a vínem. Čeká je dobrý boj. (str. 297)

O udatných skutcích norských křižáků

Autor: Ivo T. Budil

Počet stran: 408
Vazba: vázaná
Formát: 150×207 mm
ISBN: 978-80-7553-743-0
Doporučená cena: 389 Kč

 

Knihu O udatných skutcích norských křižáků vydalo nakladatelství Triton. Můžete si přečíst ukázku.

————————————————

Další historický román sleduje osidlování Jižní Ameriky a zároveň poukazuje na nutnost chránit si rodinné dědictví v podobě pamětí a příběhů. V knize se mísí několik literárních útvarů, od mýtu přes historii až po surrealistické vyprávění.

Román Alejandra Jodorowského Kdeže ptáče nejlíp pěje je považován za vrchol dosavadní prozaické tvorby tohoto polyedrického autora původem z jihoamerického Chile. V sevřené narativní formě se zde díky autorově originální, bájivé fantazii rozvíjí příběhy několika generací autorových sefardských a aškenázkých židovských předků, kteří na své pouti ze středověkého Španělska, přes Itálii, Litvu a Ukrajinu až do Argentiny a Chile počátku dvacátého století procházejí soustavnou řadou bizarních událostí, v nichž se mísí historie, mýtus, šílenství a surrealistická fantasmagorie. Vyprávěním defilují zázrační rabíni, šarlatáni, podvodníci, světci, cirkusáci, anarchisté, tanečníci, básníci, policisté, prostitutky, panovníci a politici, celé panoptikum postav pevně propojených vyprávěním, které s obdivuhodnou lehkostí a podmanivým magnetismem mísí evropskou historii s kánony chasidských legend a latinskoamerického magického realismu.
Kniha, krom toho, že je výtečným románem, odrážejícím drsné sociální podmínky osidlování Jižní Ameriky, se zároveň snaží být i popisem formativní zkušenosti a konkrétním návodem na to, jak zacházet s rodinnými příběhy a s materiálem genealogického stromu každého čtenáře tak, aby přestaly být pastí stereotypních modelů a prostřednictvím psychomagické transfigurace se pro ně staly zdrojem emotivního bohatství a popudem k neustávajícímu vnitřnímu růstu.

Kdeže ptáče nejlíp pěje

Autor: Alejandro Jodorowsky
Přeložil: Martin Švehlík

Počet stran: 352
Vazba: brožovaná
Formát: 122×190 mm
ISBN: 978-80-7530-203-8
Doporučená cena: 358 Kč

 

 

Knihu Kdeže ptáče nejlíp pěje vydalo nakladatelství Malvern.

O autorovi

Alejandro Jodorovský, básník, dramatik, spisovatel, loutkoherec, mim, tanečník, divadelní a filmový režisér, scénárista, autor komiksů, psychoterapeut, mystik, filosof a vykladač tarotu se narodil v roce 1929 v Chile v rodině židovských přistěhovalců z Ukrajiny. V roce 1953 odjel do Francie, kde se zapojil do kulturního života a poprve vynikl jako scénárista a spolpracovník legendárního mima Marcela Marceaua. V šedesátých letech, kdy působil především v Mexiku, se etabloval jako avandgardní divadelní režisér a , později na sebe upozornil rovněž experimentálními filmovými snímky Fanny a Liz, El topo a kultovním snímkem Svatá hora. Po návratu do Francie se proslavil jako autor komiksové science-fiction série Incal, jako vykladač tarotu a také jako iniciátor svérázné psychoterapeutické praxe, kterou nazval Psychomagie. Jeho publikace dnes již čítají přes stovku titulů a jsou překládány po celém světě. Román Kdeže ptáče nejlíp pěje byl poprve publikován v roce 1992 a v českém překladu vychází poprvé.

Zdroj informací: nakladatelství Malvern

————————————————

Téma holocaustu patří mezi často zpracovávané knižní náměty. Hlavní hrdinka Cilka se do koncentračního tábora dostala v šestnácti letech. Nakonec se začne starat  nemocné v táboře, čelí krutému osudu a zjišťuje, že na lásku není nikdy pozdě…

Návrat silného příběhu z Osvětimi nyní z pohledu nejvýraznější vedlejší postavy
Cilce je pouhých šestnáct let, když ji v roce 1942 odvezou do koncentračního tábora Osvětim-Březinka. Její krása přitahuje nechtěnou pozornost velitelů. O tři roky později ji však místo vytoužené svobody čeká pobyt v gulagu ve Vorkutě. Cilka zde udělá dojem na místní lékařku a začne se starat o nemocné v táboře. Každý den čelí lidskému neštěstí a smrti. Nakonec však navzdory všem prožitým hrůzám zjistí, že má stále v srdci místo pro lásku.

Ukázka z knihy

Druhý den ráno se Cilka dostavila do nemocnice. Tmu protínala světla reflektorů. Zopakovala Jeleně, že je jí velice vděčná za příležitost, ale že se vrátí k práci na šachtě, ke kopání, na stavbu – k jakékoli těžké práci, kterou jsou nuceny dělat její společnice z baráku.
Viděla ráno Josju při odchodu z tábora přitisknutou k Natálii – ty dvě se velice sblížily. Cilku bodl osten žárlivosti. Včerejší Josjina drobná vstřícnost, když jí ukázala neovázanou ruku, vzbudila v Cilce naději, že by se jejich vztah mohl obnovit. (str. 83)

Cilčina cesta

Autorka: Heather Morrisová
Přeložil: Vladimír Fuksa

Počet stran: 336
Vazba: pevná s přebalem
Formát: 145×205 mm
ISBN: 978-80-264-2813-8
Doporučená cena: 349 Kč

 

Knihu Cilčina cesta vydalo nakladatelství CPress.  A nezapomeňte si také stáhnout a přečíst ukázku.

O autorce

Heather Morrisová se narodila na Novém Zélandu. Je autorkou světového bestselleru Tatér z Osvětimi. Její vášní jsou příběhy o přežití, nezlomnosti a naději. V roce 2003, kdy pracovala v nemocnici v Melbourne, se seznámila s postarším pánem, který jí prý „může vyprávět pozoruhodný příběh“. Den, kdy se setkala s Lalem Sokolovem, znamenal pro oba velkou životní změnu. Jejich přátelství sílilo a Lale se vydal na cestu sebezpytování. Heather se svěřil i s těmi nejniternějšími podrobnostmi svého života za holocaustu. Heather původně napsala Laleův příběh jako divadelní hru, za kterou získala významná ocenění v mezinárodních soutěžích, a teprve potom ji přepsala do svého prvního románu Tatér z Osvětimi.

Zdroj informací: společnost Albatros Media

————————————————

Román Přeběhlík se stal přelomovým dílem německé poválečné literatury. Autor v něm prostřednictvím chování hlavního hrdiny, který dezertuje k Rudé armádě, reflektuje pocity viny, odpovědnosti či morálky.

Román otevírá téma dezerce, v Německu po druhé světové válce do značné míry tabuizované. Vydání textu, původně napsaného roku 1951, bylo v atmosféře prudce se rozhořívající studené války znemožněno. Dílo bylo objeveno až v pozůstalosti Siegfrieda Lenze a vyšlo v roce 2016, dva roky po autorově smrti.
Hlavní postavou je mladý voják wehr­machtu Walter Proska, který dezertuje k Rudé armádě poté, co je jeho jednotka rozprášena partyzány. Napínavý, čtenářsky strhující příběh je plný zvratů, hrdina se ocitá v mezních situacích, které svým umělecky působivým ztvárněním slouží autorovi k zamyšlení nad závažnými tématy: reflektuje otázku odpovědnosti, morálky, vojenské a občanské cti; bez patosu se dotýká také vlastenectví a německého nacionalismu, zpochybňuje vědomí povinnosti a poslušnosti.
Román je považován za milník německé poválečné literatury přinášející závažné poselství o svědomí a vině. Německá ARD uvede podle románu Přeběhlík na jaře letošního roku dvoudílný televizní film.

Ukázka z knihy

Proska slyšel šumění vody a přistoupil k rozbitému okýnku ve svém oddílu. Malinká bílá staniční budova s nějakým číslem na průčelí, zpustošené nádraží, dvě hromady dřeva; víc toho k vidění nebylo, protože vesnice sama ležela za listnatým lesem dobrou hodinu cesty od stanice. U vlaku hlídkoval strážný. Protože bylo horko, rozepnul si límec. Na zádech mu visela útočná puška se stejnou samozřejmostí, s jakou africká matka nosí svého kojence. (str. 19)

Zjistěte, jak ukázka pokračuje.

Přeběhlík

Autor: Siegfried Lenz
Přeložil: Petr Dvořáček

Počet stran: 284
Vazba: brožovaná
Formát: 125×200 mm
ISBN: 978-80-7260-431-9
Doporučená cena: 297 Kč

 

 

Knihu Přeběhlík vydalo nakladatelství Prostor.

O autorovi

Siegfried Lenz se narodil roku 1926 ve východopruském Lycku (polský Ełk), zemřel v roce 2014 v Hamburku. Patří k nejvýznamnějším a zároveň nejčtenějším spisovatelům německé poválečné literatury nejen v Německu, ale i ve světě. V češtině vyšly téměř všechny jeho významné romány, především Muž v proudu (česky 1965), Rukojmí (1966), Hodina němčiny (1974), Vzor (1976), Tak hezky bylo v Šulákově (1982), Vlastivědné muzeum (1984), Cvičiště (1989). Autor má za sebou rovněž velmi bohatou povídkovou tvorbu. Siegfried Lenz obdržel několik desítek významných cen a vyznamenání, ­mimo jiné Mírovou cenu německých knihkupců (1988), Goethovu cenu města Frankfurt nad Mohanem (1999) či Cenu Lva Kopeleva za mír a lidská práva (2009).

Zdroj informací: nakladatelství Prostor


Zapojte se do našich aukcí, v nichž najdete tyto knihy a mnoho dalších za skvělé ceny.

Která z dnes představených knih vás nejvíce zaujala? Napište nám svůj názor v komentářích.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeO udatných skutcích norských křižáků

Budil, Ivo T.

Triton, 2020

zobrazit info o knizeKdeže ptáče nejlíp pěje

Jodorowsky, Alejandro

Malvern, 2019

zobrazit info o knizeCilčina cesta

Morrisová, Heather

CPress, 2019

zobrazit info o knizePřeběhlík

Lenz, Siegfried

Prostor, 2020

Napsat komentář