Královnou proti své vůli

Catherine_Parr
Na pulty knihkupectví dorazil další z románů slavné britské autorky, jejíž specialitou jsou díla zasazená do časů vlády tudorovské dynastie. Tentokrát se zaměřila na osud šesté manželky Jindřicha VIII., Kateřiny Parrové.

Kateřina o pozici nejmocnější ženy v Anglii příliš nestála. V době, kdy ji Jindřich požádal o ruku, totiž udržovala tajný vztah s jiným mužem a starý, obézní a páchnoucí král v ní budil odpor. Jindřich navíc neproslul jako právě laskavý manžel – jeho předchozích pět sňatků skončilo buď smrtí jeho ženy, nebo jejím potupným vyhnáním ode dvora. Kateřina si však byla dobře vědoma toho, že jeho nabídku nemůže odmítnout. Proto se vzdala své lásky i svých přání a přijala místo po králově boku s cílem udržet se tam co nejdéle.

Na počátku manželství jsou role jasně rozděleny. Král je mocný, vzdělaný a dobře si uvědomuje svou převahu, Kateřina, která většinu života strávila na venkově, naopak nerozumí životu u dvora ani politickým záležitostem. Postupem času se však jejich vztah proměňuje. Kateřina si všímá králova podlomeného zdraví a její odpor vystřídá soucit přerůstající v náklonnost, Jindřich zase svou mladou ženu podporuje v náboženském vzdělání a ochotně naslouchá jejím myšlenkám. Kateřina však brzy zjišťuje, že u dvora je mnoho mužů, kterým inteligentní, vzdělaná a přemýšlivá královna není příliš po chuti a kteří jsou ochotni udělat ledacos, aby její vliv na panovníka omezili. A nemůže si být jistá ani královou láskou. Jindřich, který je obklopen falešnými rádci a jehož vyčerpávají neustále se opakující horečky, zažívací potíže a záchvaty bolesti, je totiž vrtkavý a má sklony k ukvapeným rozhodnutím. Kateřina se tak musí naučit poznat, kdy může projevit svůj názor a kdy musí pro zachování svého postavení a života raději mlčet a naslouchat vlivnějším, přestože s nimi nesouhlasí.

Kniha Zkrocená královna, která vyšla v nakladatelství Alpress, je zatím nejnovějším česky vydaným dílem britské spisovatelky Philippy Gregory. Ta se celosvětově proslavila především románem Králova přízeň, který se v roce 2008 dočkal i filmového zpracování. Její knihy vzbuzují rozporuplné reakce – čtenáři a především čtenářky je milují, ale historikové jim vyčítají míchání doložených faktů s fikcí, podle jiných zase autorka klade přílišný důraz na romantické zápletky a sex.

Jinak tomu není ani u Zkrocené královny. Počáteční kapitoly působí spíše jako vystřižené z červené knihovny než jako součást seriózního historického románu, s pokračujícím příběhem však získávají prostor závažnější témata jako otázka role ženy ve společnosti nebo právo na svobodnou volbu náboženského vyznání. Hlavní postavu, Kateřinu Parrovou, kniha nepředstavuje jen jako objekt milostného zájmu dvou mužů, ale především jako ženu, která byla uvržena do pozice, o niž nestála a z níž měla strach, ale přesto ji dokázala přijmout a využít ke změně světa okolo sebe. Ať už tím, že jako první žena v Anglii publikovala knihu pod vlastním jménem, nebo tím, že se zasadila o uznání králových dcer Marie a Alžběty za dědičky trůnu. Díky důrazu na tyto královniny historicky dokázané zásluhy tak kniha potěší nejen milovnice bouřlivých romancí, ale i ty, kdo se zajímají o opomíjené, avšak mimořádné postavy světových dějin nebo rádi sledují dramatické příběhy silných hrdinek.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeZkrocená královna
Život plný strachu po boku Jindřicha VIII.

Gregory, Philippa

Alpress, 2017

Napsat komentář