Terorismus, varovné signály a ochrana společnosti

Hrozba radikalizace
Bezpečnost států a jejich obyvatel ohrožuje řada projevů násilí. Jedná se převážně o různé druhy terorismu, jako například náboženský či nacionalistický. Barbora Vegrichtová se ve své knize snaží nalézt odpověď, co vede k sílící radikalizaci a zda lze rozeznat její varovné signály a symboly.

Publikace se věnuje aktuálním otázkám radikalizace, extremismu a terorismu, které jsou prioritou vnitřní bezpečnosti většiny států světa, protože bezprostředně ohrožují obyvatelstvo i základní pilíře demokratické společnosti. Přibližuje čtenářům nové jevy a trendy, ale také příčiny rostoucího násilí, které akutně ohrožuje země Evropské unie a nejzákladnější lidské právo, tedy právo na život.
Hrozba radikalizace souvisí se všemi formami terorismu, ať jde o terorismus politický, náboženský, separatistický, environmentální nebo nacionalistický, a je spojena s dalšími sociálně patologickými jevy, předsudky a násilnými incidenty.Tento dynamický proces v současnosti představuje jednu z nejvýznamnějších bezpečnostních výzev. Kniha se zabývá následujícími závažnými problémy:

  • Současná podoba globálního terorismu, jeho dopady na společnost, profily aktérů terorismu.
  • Militantní interpretace islámského náboženství, formy džihádistické propagandy.
  • Radikalizační proces – jeho vznik, dynamika a průběh, modely radikalizace, specifika ve vězeňském prostředí.
  • Možnosti rozpoznání varovných signálů a symbolů probíhající radikalizace.
  • Prevence radikalizace v bezpečnostním a právním kontextu a metody deradikalizace – je třeba nalézt účinné nástroje těchto procesů i následných aktů masového násilí.

Ukázka z knihy

Terorismus 21. století  a s ním spojené násilí realizované v mnoha různých podobách je v dnešní době nedílnou součástí bezpečnostní reality současné Evropy, ale i dalších kontinentů. Globální povaha a metody tohoto typu terorismu s sebou přinášejí kromě ztrát na životech a vysokého počtu zraněných osob též další konsekvence, vzbuzující a šířící strach a nejistotu mezi obyvatelstvem mnoha států. (str. 11)

Hrozba radikalizace

Terorismus, varovné signály a ochrana společnosti
Autorka: Barbora Vegrichtová

Počet stran: 208
Vazba: brožovaná
Formát: 168×240 mm
ISBN: 978-80-271-2031-4
Doporučená cena: 339 Kč

 

Knihu Hrozba radikalizace vydalo nakladatelství Grada. Nezapomeňte si přečíst ukázku.

O autorce

PhDr. Barbora Vegrichtová, Ph.D., MBA, pedagogická a akademická pracovnice Fakulty bezpečnostně právní Policejní akademie České republiky v Praze, členka České kriminologické společnosti a European Expert Network on Terrorism Issue, si klade za cíl zvýšit povědomí pracovníků bezpečnostních sborů o této problematice, přispět k efektivnějšímu boji se zločinem a lépe postihovat bezpečnostní hrozby související s kriminalitou gangů, radikalizací a terorismem.

Zdroj informací: nakladatelství Grada


Knihy s logem Grada vycházejí v České republice již od roku 1991. Nabídka společnosti pokrývá široké spektrum odborné literatury z nejrůznějších oblastí lidské činnosti. Vydává např. tituly s právní tematikou, ekonomické, z oblasti financí a účetnictví, psychologické, zdravotnické, s počítačovou tematikou, o architektuře a stavebnictví atd.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeHrozba radikalizace
Terorismus, varovné signály a ochrana společnosti

Barbora, Vegrichtová

Grada, 2019

Napsat komentář