Prezident Masaryk jako anonymní publicista

Racte to podepsat libovolnou sifrou
První prezident Československé republiky T. G. Masaryk se prostřednictvím článků vyjadřoval k tehdejším problémům a snažil se ovlivnit  veřejné mínění.  Autor knihy se zaměřil především na texty, které publikoval Masaryk anonymně nebo pod šifrou.

Kniha se zabývá literární a žurnalistickou činností prezidenta T. G. Masaryka, jíž se pokoušel ovlivňovat veřejné mínění a vstupoval do nejrůznějších aktuálních sporů. Předmětem zájmu je zvláště anonymní publicistika, tedy články, které psal pod šiframi nebo je publikoval nepodepsané. Masaryk navazoval na svou dřívější činnost válečnou a předválečnou, po válce byl však více limitován politickými ohledy a vymezením pravomocí hlavy státu. Tento stav se pokoušel vyřešit (či obcházet) mimo jiné uveřejňováním anonymních článků, v nichž se mohl vyjadřovat svobodněji než v podepsaných textech nebo oficiálních projevech. Práce si klade za cíl analyzovat tuto Masarykovu aktivitu včetně popisu.

Ukázka z knihy

Jak z Kučerových poznámek vyplývá, Masaryk tedy načrtl hlavní body a myšlenky svého posudku Weyrovy práce a pověřil dr. Kučeru jejich rozpracováním a doplněním. Připravený text nakonec prezident přehlédl a upravil do konečné podoby. Jak ještě uvidíme, nešlo o scénář ojedinělý, spíše o charakteristickou ukázku spolupráce autorského týmu Masaryk–Kučera. (str. 123)

„Račte to podepsat libovolnou šifrou.“

Prezident Masaryk jako anonymní publicista (1918–1935)
Autor: Richard Vašek

Počet stran: 360
Vazba: vázaná
Formát: 162×239 mm
ISBN: 978-80-200-2943-0,978-80-87782
Doporučená cena: 450 Kč

 

Knihu „Račte to podepsat libovolnou šifrou.“ vydalo nakladatelství Academia. A nezapomeňte na ukázku.

O autorovi

Richard Vašek vystudoval historii na Univerzitě Karlově v Praze a ve své badatelské činnosti se zaměřuje na české dějiny první poloviny 20. století, na činnost prvních prezidentů a Masarykovu korespondenci.


Nakladatelství Academia v současné době zaujímá svou ediční činností přední místo mezi nakladatelstvími České republiky. V edičním programu se zaměřuje na vydávání publikací ze všech vědních oborů. Academia vydává původní vědecké monografie a práce českých vědců, díla klasiků vědy, překlady zahraničních autorů, populárně naučnou literaturu, literaturu faktu, encyklopedie, slovníky a jazykové učebnice

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knize„Račte to podepsat libovolnou šifrou.“
Prezident Masaryk jako anonymní publicista (1918–1935)

Vašek, Richard

Academia, 2019

Napsat komentář