V labyrintu skal

vlhost-cover
Na hranici mezi Kokořínskem a Českým středohořím stojí hora, v jejímž stínu se již v pravěku seskupovali obyvatelé a vytvářeli tak první sídliště. Jaká krajina horu obklopuje nyní? Jaký má za sebou geologický vývoj? A najdou se nějaké zvláštnosti a zajímavosti?

Vlhošť je rozložitá znělcová hora na rozhraní pískovcových roklí Kokořínska a sopečné krajiny Českého středohoří. V jeho stínu vznikala pravěká sídliště, zemědělská centra a města, budovaly se tu středověké hrady a zakládaly soustavy rybníků. Tato kniha přináší dvojí pohled na Vlhošť od autorů, kteří jeho okolí dlouhodobě studují. Geolog Jiří Adamovič a stavební historik Kamil Podroužek provedou čtenáře geologickým vývojem, zvláštnostmi pískovcového reliéfu a historií okolního osídlení. Soustředí se přitom na výklad konkrétních jevů, ať už přírodních, nebo člověkem vytvořených, a jejich zasazení do celkového kontextu Vlhoště a jeho okolí. Druhá část, sepsaná geologem a esejistou Václavem Cílkem, využívá tohoto kontextu pro vyjádření vlastního pojetí krajiny, založeného na širším přírodovědném základě s překvapivým akcentem na její spiritualitu. Dvě části knihy prezentují dva přístupy k vnímání a interpretaci krajiny a v tomto případě se setkávají a doplňují při představení dosud velmi málo známého koutu české země.

Vlhošť

Hora v labyrintu skal
Autoři: Jiří Adamovič, Václav Cílek, Kamil Podroužek

Počet stran: 328
Vazba: pevná s přebalem
Formát: 158 × 232 mm
ISBN: 978-80-7675-069-2
Doporučená cena: 499 Kč

Knihu Vlhošť vydalo nakladatelství Dokořán.

 

Ukázka z knihy

Vlhošť působí majestátním dojmem. Podobně jako Říp dokáže pozorovatele překvapit obrovskou masou své hmoty. Jeho vrchol převyšuje pískovcové plošiny na jihu a na západě o 230 metrů a rybniční kotlinu kolem Holan o 350 metrů. Každopádně je nejnápadnějším vrcholem na celé západo–východní linii obzoru mezi Sedlem, tedy nejvyšším bodem litoměřického Středohoří, a Bezdězem na Mladoboleslavsku. Jeho vrcholek by nabízel nádherný rozhled, nebýt dvou drobných komplikací. Jednou z nich je poměrně plochý charakter vrcholové části, kde by návštěvník marně hledal jediný bod, ze kterého by mohl přehlédnout celé okolí. Pro alespoň půlkruhový rozhled by musel stanout na jihovýchodním nebo severozápadním konci vrcholového hřbetu. Druhou překážkou rozhledu je vzrostlý listnatý les. Byť působí dojmem přírodního „pralesa“, na starých pohlednicích je patrné, že byl v minulosti periodicky kácen, a že jde tedy o les kulturní. Jediné vyhlídkové body, které dnes stojí za návštěvu, jsou (až do příští holoseče kolem vrcholu) temena pískovcových skal na jihozápadním svahu a znělcová skalka na turistické značce na severozápadním svahu. Další možnost úzkých průhledů na Loubí nebo na Holany nabízejí části svahů odkryté nedávnou těžbou. (str. 15)

Přečtěte si celou ukázku.

 

O autorech

Kamil Podroužek (* 1966) je stavební historik a etnolog. Vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, obory historie a etnografie, doktorské studium absolvoval na Fakultě architektury ČVUT v Praze. V letech 1992–2018 pracoval v Národním památkovém ústavu ÚOP v Ústí nad Labem, od roku 2002 vyučuje na Filozofické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Zabývá se osídlením pískovců v období středověku a novověku, dokumentací a interpretací archeologizovaných staveb, historických cestních systémů i dobývacích a těžebních technik v pískovcích.

Zdroj informací: Dokořán

Václav Cílek (* 1955) geolog, klimatolog, spisovatel a popularizátor vědy. Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Karlovy univerzity, obor geologie ložisek. Přestože se ve své práci zabývá především změnami klimatu a prostředí, vývojem české krajiny a interakcemi mezi přírodou a civilizací, najdeme v jeho knihách přesahy směrem k literatuře, religionistice, filozofii, teologii, výtvarnému umění nebo hudbě všech žánrů. Za Krajiny vnitřní a vnější a Makom. Kniha míst byl vyznamenán cenou Toma Stopparda za rok 2004. V roce 2007 získal Cenu ministra životního prostředí „za výrazný přínos k popularizaci české vědy, zejména geologie a klimatologie“. V roce 2009 mu byla udělena cena VIZE 97 Nadace Dagmar a Václava Havlových za to, že „svým dílem významně rozšířil lidský obzor, poukázal na méně známé jevy a souvislosti, napomohl včlenit výsledky vědy do obecné kultury a prohloubil alternativy lidského pohledu na svět, kosmos a základní otázky bytí“. Václav Cílek spolupracuje s Českým rozhlasem a s Českou televizí, jako autor či spoluautor vydal přes třicet knižních titulů.

Zdroj informací: Dokořán

Jiří Adamovič (* 1965) je geolog a sedimentolog, zabývající se především pískovci. Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy, v rámci diplomové práce mapoval křídové sedimenty mezi Kokořínem a Mšenem. V letech 1989–1997 pracoval v České geologické službě, od roku 1998 působí v Geologickém ústavu Akademie věd ČR. Mezi hlavní předměty jeho zájmu patří ovlivnění pískovců pronikajícím magmatem, jejich tektonické porušení a vznik různých zvětrávacích forem na pískovci.

Zdroj informací: Dokořán


Nakladatelství Dokořán vzniklo v roce 2001 a dosud vydalo více než 600 titulů, z nichž asi třetinu tvoří překlady z angličtiny, francouzštiny, němčiny, holandštiny, čínštiny, italštiny, polštiny a ruštiny. Od počátku se zaměřuje na populárně-naučnou a odbornou literaturu s výběrovými přesahy do kvalitní beletrie a poezie. Snaží se vydávat tituly nejen zajímavé, ale i profesionálně vyrobené.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeVlhošť
Hora v labyrintu skal

Adamovič, Jiří - Cílek, Václav - Podroužek, Kamil

Dokořán, 2022

Napsat komentář