Povídky vyčtené z obrazů

ve _svetle_nebo_ve_stinu_nahled
Dalším titulem vydaným v rámci jarního knižního čtvrtku je soubor povídek amerických autorů inspirovaných dílem realistického malíře Edwarda Hoppera.

Obrazy, jež představují obyčejné výjevy ze života lidí a zachycují je v různých okamžicích dne v odlišných prostředích, se nechali inspirovat známí (Lee Child, Jeffery Deaver, Stephen King, Michael Connely, Justin Scott) i pro nás méně známí autoři (Craig Ferguson, Megan Abbotová, Kris Nelscottová a další) a svou inspiraci přetavili v neobyčejné příběhy. Nikdo nezůstal jen u strohého popisu toho, co vidí na obraze, všichni se do pláten ponořili a statickým figurám vdechli život. Na několika málo stranách vytvořili díla společenská (Carolinin příběh, Dívčí show, Žena v okně, Kazatelova sbírka, Postarat se o přítele), kriminální (Noční okna, Promítač, Incident z 10. listopadu, Noční ptáci, Pravda o tom, co se stalo), hororová (Hudební salonek), tajemná (Soir blue, Žena na slunci), fantaskní (Pokoje u moře, Kancelář v noci), historická (Zátiší 1931, Podzim v bufetu) i ryze současná. Dvě z povídek (Hudební salonek Stephena Kinga a Podzim v bufetu Lawrence Blocka) zde uveřejněných byly dokonce nominovány na Cenu Edgara za nejlepší povídku roku 2016, což svědčí o tom, že nápad nechat se inspirovat obrazy oblíbeného amerického malíře nebyl šlápnutím vedle.

Za povšimnutí stojí všech sedmnáct povídek, které pod názvem Ve světle nebo ve stínu sestavil a sám k nim také přispěl Lawrence Block (*1938), autor více než padesáti románů a kriminálních povídek, jehož dílo je překládáno i do češtiny.

Jestliže jste na tom stejně jako já a jméno malíře Edwarda Hoppera (1882–1967) vám nic neříká, nebojte se do knihy ponořit. Nejen, že se vám dostane základních informací o jeho životě a díle, ale před každou povídkou najdete také reprodukci obrazu, který posloužil jako inspirace. Bližší náhled do života Edwarda Hoppera nabízí i jedna z povídek. Kazatelova sbírka vypráví o závěru malířova života a věřím, že tak činí velmi fundovaně, protože její autorkou je Gail Levinová, kunsthistorička a odbornice na Hopperovo dílo.

Velice příjemné bylo seznámit se také s autory samotnými. Jejich krátké představení předchází vždy příslušný příspěvek, takže mi kniha posloužila nejen jako prostředek k objevení mně neznámého malíře, ale také k exkurzi mezi současné americké tvůrce povídek, kteří ve mně svými povídkami vyvolali bezpočet emocí. Nejvíce na mne, jako na mámu, zapůsobila povídka Jill D. Blockové Carolinin příběh vyprávějící o shledání adoptované dcery s biologickými rodiči a nejvíc mě rozesmála črta Lawrence Blocka Podzim v bufetu o tom, jak přežít i v době krize.

Autoři svá dílka situovali do různého časového období. Nejčastěji se však drželi datování obrazů a pohybovali se tedy v první polovině dvacátého století. Ovšem byly zde i výjimky, které se držely svých zavedených hrdinů a jejich doby, jako například Michael Connely v povídce Noční ptáci. Přesto však povídkový soubor působí kompaktně, a jsou-li v něm hluchá místa, pak jich není mnoho.

Máte-li zájem si přečíst knihu, v níž budete přecházet z žánru do žánru jen po několika málo stranách, pak si určitě jarní příspěvek nakladatelství Metafora k Velkému knižnímu čtvrtku nenechte ujít.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeVe světle nebo ve stínu
Povídky inspirované obrazy Edwarda Hoppera

Block, Lawrence

Metafora, 2017

Napsat komentář