Česká pravoslavná církev od Mnichova po obnovu v roce 1945

zobrazit info o knize
Nakladatelství Ústav pro studium totalitních režimů
Vydáno   5/2015
ISBN 978-80-87912-26-3
Vydání 1.
Počet stran 376
Vazba vázaná
Doporučená cena 230 Kč

O knize

Monografie o České pravoslavné církvi se věnuje doposud málo probádanému období let 1938–1945. Pravoslavní „Gorazdova směru“ patřili v české společnosti početně spíše k církevním popelkám. Přesto se dokázali nesmazatelně zapsat do dějin protinacistického odboje. Míra perzekuce, která postihla věřící této církve po odhalení sedmi československých parašutistů v pravoslavném chrámu v Resslově ulici v Praze, byla nebývalá. Dne 3. září 1942 byli kaplan Vladimír Petřek, předseda sboru starších pražské církevní obce Jan Sonnevend, farář Alois Václav Čikl a vladyka Gorazd stanným soudem odsouzeni k trestu smrti. Mezi zadrženými se ocitly další pravoslavné rodiny, jejichž členové později našli smrt v mauthausenském podzemním bunkru.

Doporučení:
Share