Cenová bilance 2013. Nad literárními díly oceněnými i neoceněnými v roce 2013

zobrazit info o knize
Nakladatelství UP
Vydáno   5/2015
ISBN 978-80-244-4448-2
Editor Machala, Lubomír - Kožušníková, Petra
Vydání 1.
Počet stran 136
Vazba lepená brožura

O knize

Jak přesné či nepřesné jsou výsledky prvního bilancování čerstvě vydané české literární produkce, jak vypadá současná česká literatura prizmatem literárních cen, jakou výpovědní hodnotu a relevanci mají tyto ceny, jak se spolupodílejí na hodnotově hierarchizačním procesu? Odpovědi nebo alespoň popis jejich hledání by měla obsahovat předkládaná publikace. Jako základ jejích kapitol posloužily příspěvky přednesené v rámci 1. cenové bilance, tedy semináře věnovaného literárním dílům oceněným v roce 2013, který proběhl 8. dubna 2014 na Katedře bohemistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Doporučení:
Share