Dlouhá cesta ke svobodě II.

Autogramiáda, beseda

Druhý debatní večer cyklu Dlouhá cesta ke svobodě, tentokrát ve spolupráci s Revolver Revue a na téma Listopad 1989, „nechumelismus“ a dnešní krize demokracie.

Letos uplyne třicet let od chvíle, kdy se začala konečně neodvratně hroutit vláda KSČ. Na podzim budou jistě vrcholit bouřlivé oslavy a veřejné vzpomínkové akce. Dřív než vypuknou, chtěli by účastníci tuto diskusi věnovat otázce, jak se k listopadovým událostem vztahovat nesentimentálně, tedy účinně, s ohledem na současnou politickou a společenskou situaci v Čechách, která důvodem k velkým oslavám není.

Večerem bude provázet Adam Drda, který také uvede filmové ukázky z rozhovorů ze sbírky o.p.s. Post Bellum na téma Normalizace – odlišné paměti, a šéfredaktorka Revolver Revue Terezie Pokorná. Diskuse se zúčastní i další zástupci a spolupracovníci redakce Revolver Revue, spisovatel a publicista Jaroslav Formánek a Karel Strachota, vedoucí vzdělávacích projektů o.p.s. Člověk v tísni.

Eva Hacurová a Marie Poulová přednesou dialogy ze Sofoklovy Élektry v režii Hany Burešové.

Kdy: 1. května 2019
Kde: Divadlo v Dlouhé, Dlouhá 727/39, 110 00 Praha 1

Doporučení:
Share

Najít další literární akce

TYP
KRAJ
ODKDY datum ve formátu RRRR-MM-DD
ŘAZENÍ
 
Doporučení: