John Bunyan – Poutníkova cesta

Ostatní literární akce

Uvedení překladu knihy Johna Bunyana v novém výpravném vydání nakladatelství Stefanos. Tato kniha bývá často srovnávána s Komenského knihou Labyrint světa a ráj srdce, jejíž název je mottem letošního Dne poezie. Uvedení s četbou ukázek proběhne za účasti překladatele Tomáše Míky a zástupců nakladatelství Stefanos. Promluví rovněž pan ThDr. Pavel Černý, ThD, kazatel Církve bratrské a předseda Sdružení evangelikálních teologů. Akce se koná v rámci festivalu Den poezie 2017.

Místo: Ústřední knihovna Praha, 18 hod.

Doporučení:

Najít další literární akce

TYP
KRAJ
ODKDY datum ve formátu RRRR-MM-DD
ŘAZENÍ
 
Doporučení: