Příbram Hanuše Jelínka – příležitost pro všechny mladé literáty

úvodní_hanuš
Už patnáctý ročník literární soutěže je určen všem mladým básníkům a prozaikům, kteří chtějí ukázat své schopnosti. „Příbram Hanuše Jelínka“ čeká možná na vás…

Tato literární soutěž byla poprvé vyhlášena již v roce 1996 a postupně se zařadila mezi stálice mezi literárními soutěžemi. Takže pokud vám ještě nebylo více než 23 let, chopte se příležitosti.

Soutěž vyhlásila Knihovna Jana Drdy v Příbrami a je určena pro mládež. Práce se dělí do dvou základních kategorií, psát můžete buď básně, nebo prózu. V případě básní je stanoven rozsah maximálně čtyř básní, u prózy pak maximálně pět stran velikosti A4.

Další dělení je pak podle věku. První kategorie je určena autorům ve věku 12 – 15 let, druhá pro mladé 16 – 19 let a nejstarší kategorii tvoří věk 20 – 23 let.

Podmínky soutěže
Přijímány jsou samozřejmě příspěvky, které jste doposud nikde nepublikovali, jsou tedy původní. Texty musí být psány buď na stroji, nebo na počítači.
Nezapomeňte na každou práci připsat i své jméno, adresu a datum narození, je to jedna z důležitých podmínek soutěže.

Hodnocení proběhne pod dohledem odborné poroty. Tím, že svou práci zašlete do této soutěže dáváte i souhlas s případným zveřejněním svého díla. Z vítězných textů bude po skončení soutěže sestaven sborník.

Poohlédnutí do minulosti
Tak například minulého ročníku se zúčastnilo 37 autorů. Mezi odbornou porotu zasedl například literární kritik a básník Mgr.Jan Suk či literární historik, kritik a publicista PhDr. Vladimír Novotný Ph.D. Vyhlášení výsledků proběhlo v říjnu, během Týdne knihoven.
Porota si samozřejmě vyhrazuje i možnost nevybrat ze zaslaných prací žádný text, což se například stalo právě i minulý rok a to v případě kategorie prózy pro nejstarší věk na druhé a třetí místo.
Účast je obecně vcelku vysoká, o rok dříve se soutěže zúčastnilo dokonce 62 autorů.
Dle informací je největší obsazení ve věkové kategorii 16 – 19 let.

Ale zpět k letošnímu ročníku. Nesmíme dodat důležitý údaj pro všechny, kteří se chtějí zúčastnit.
Uzávěrka přijímání soutěžních prací je 30. dubna 2011.

Hanuš Jelínek

Hanuš Jelínek se narodil 3. září 1878 v Příbrami. Byl to český básník, píšící také eseje a rovněž divadelní kritik. V Praze studoval filozofii, zaměřil se na český a francouzský jazyk.
Pracoval jako profesor na obchodní akademii, v roce 1905 se oženil s dcerou Aloise Jiráska, Boženou, akademickou malířkou. Poté pracoval i na Ministerstvu zahraničí a zúčastnil se i mírových jednání ve Francii, byl ředitelem Československé tiskové kanceláře v Paříži. Byl rovněž redaktorem časopisu Lumír.
Psal také francouzsky, jeho známým počinem jsou Dějiny české literatury, které napsal francouzsky. Svým dílem se snažil o přiblížení těchto dvou kulturních světů. Kromě toho, že překládal z francouzštiny, i díla našich osobností se dočkala právě jeho překladu do tohoto jazyka. Patří mezi ně tvorba Karla Hynka Máchy či Františka Halase.
Překládal i díla francouzských klasiků, jako byl například Moliér, jeho nejvýznamnějším překladem jsou ale Zpěvy sladké Francie.
Hanuš Jelínek zemřel v Praze 27. dubna 1944, před smrtí trpěl silným očním onemocněním, nemohl tedy sám sepsat své paměti, a byl nucen je diktovat k zaznamenání.

Doporučení:
Share

Napsat komentář