Odboj v protektorátu − očima historičky

Meli_odvahu_zit_academia
Objevte obsáhlou publikaci mapující protifašistický odboj na Uhersko-brodsku, která ve svém oboru dosud nemá obdoby. Autorka v ní sleduje události i osobní příběhy lidí, díky kterými se formovala historie naší země.

Kniha vycházející pod názvem Měli odvahu žít je výsledkem téměř třicetiletého vědeckého úsilí, se kterým se autorka PhDr. Miroslava Poláková, Ph.D. věnovala získávání primárních pramenů k problematice odboje na politickém okrese Uherský Brod v letech 1939 až 1945.

Téma za dobu uplynulých 70 let v komplexnosti nezpracované je rozděleno podle časového sledu do 6 kapitol a svým rozsahem dosahuje téměř 800 stran. Vedle archivních materiálů kniha vychází i z ústních výpovědí více než 140 osob a svým obsahem je plně začleněna do celoprotektorátního dění. Doplněna je tabulkami a více než 520 fotografiemi.

Kniha vychází ve dvou svazcích, v jednom pouzdru.

Měli odvahu žít

Odboj na Uherskobrodsku 1939–1945
Autorka: Miroslava Poláková

Počet stran: 1288
Vazba: brožovaná, 2 knihy v boxu
ISBN: 978-80-200-2832-27
Doporučená cena: 695 Kč

 

 

Knihu Měli odvahu žít vydalo nakladatelství Academia.

Miroslava Poláková

Narodila se 6.10.1955 v Uherském Hradišti. Studium archeologie završila na FF MU v Brně. V roce 1981 začala vyučovat český jazyk a dějepis na gymnáziu v Uherském Hradišti, kde působí doposud. Externě také přednášela na FF UKF v Nitře na katedře kulturologie. Zde se věnovala dějinám kultury, teorii davu, židovské a romské kultuře. V roce 1982  složila státní zkoušku z historie na FF UJEP, kde získala titul PhDr. V roce 2010 obdržela titul Ph.D., po obhájení dizertační práce na téma Protifašistický odboj na Uherskobrodsku v letech 1939–1945. Této tématice se v současné době věnuje již bez mála třicet let. Pravidelně pořádá výukové kurzy pro studenty a od roku 1992 každý druhý rok organizuje exkurze do Krakova a Osvětimi. Náplň jejího povolání je velmi rozmanitá, zejména v oblasti organizování přednášek, seminářů, konferencí a pořádání různých veřejných setkání. Rovněž při své vědecko-výzkumné činnosti spolupracuje s ČSBS a Slováckým muzeem v Uh.Hradišti. Za svou dosavadní výzkumnou a pedagogickou činnost byla mnohokrát oceněna, V  roce 2007  a 2008 získala také mezinárodní certifikáty pro výuku o holocaustu, potvrzené Jeruzalémskou univerzitou. Její kniha Měli odvahu žít, je výsledkem jejího celoživotního bádání.

Zdrojem informací o autorce je www.dialognaceste.cz


Nakladatelství Academia v současné době zaujímá svou ediční činností přední místo mezi nakladatelstvími České republiky. V edičním programu se zaměřuje na vydávání publikací ze všech vědních oborů. Academia vydává původní vědecké monografie a práce českých vědců, díla klasiků vědy, překlady zahraničních autorů, populárně naučnou literaturu, literaturu faktu, encyklopedie, slovníky a jazykové učebnice

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeMěli odvahu žít
Odboj na Uherskobrodsku, I. a II. svazek v pouzdru

Poláková, Miroslava

Academia, 2018

Napsat komentář